Wykład ekspercki "Taktyki sił zbrojnych przydatne w efektywności osobistej studenta"

15 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 17:45 za pośrednictwem Google Meet odbędzie się wykład ekspercki pt. "Taktyki sił zbrojnych przydatne w efektywności osobistej studenta".

Taktyki sił zbrojnych przydatne w efektywności osobistej studenta to merytoryczny wykład, w którym połączymy wojskową wiedzę i doświadczenie z najlepszymi praktykami biznesowymi i budowaniem osobistej skuteczności w życiu, pracy i relacjach. Wykład poprowadzą dla Ewa Wilmanowicz oraz płk Krzysztof Leszczyński.

Ewa Wilmanowicz -  Mówca, wykładowca akademicki, doradca zarządów. Instruktor w obszarze komunikacji z elementami przywództwa w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Absolwentka Universite d’Angers i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w narzędziach i strategiach zarządzania reputacją osobistą i organizacji. Wypowiada się jako ekspert w zakresie renomy i wiarygodności marki w magazynach branżowych i programach telewizyjnych. Autorka książki "Osobista reputacja. Jak budować markę w dobrym stylu" i "Wpływowy menedżer. Strategie budowania przywództwa i reputacji".

Płk Krzysztof Leszczyński - instruktor, trener w obszarze przywództwa i zarządzania organizacją. Były szef oddziału współpracy cywilno-wojskowej WOT oraz komendant Centrum Szkolenia WOT. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu na kierunku zarządzania i marketingu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także podyplomowych studiów z zakresu przywództwa wojskowego i komunikacji w Akademii Sztuki Wojennej. Służbę liniową rozpoczął w 1999 roku w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gdzie pełnił funkcje dowódcze i sztabowe kolejno w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu i 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a także w sztabie Dywizji. W roku 2000 pełnił służbę w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, następnie w 2008 roku kontyngentu w Czadzie oraz w 2010 roku kontyngentu w Afganistanie. Od 2016 roku pełnił służbę w biurze ds. utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a od 2017 roku, związany był z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie najpierw objął obowiązki Szefa Wydziału Planowania i Koordynacji Szkolenia, a następnie awansował na Zastępcę Szefa Oddziału Szkolenia.

Kiedy, jak i gdzie?

  • 15 marca 2022 r. (wtorek)
  • 17:45
  • Google Meet

Serdecznie zapraszamy na stronę wydarzenia: fb.me/e/20SPpzmJM, gdzie dostępne są szczegółowe informacje na temat wykładu.