Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady umieszczania informacji na stronie WWW

Informujemy, że serwis internetowy Uniwersytetu redagowany jest przez Zespół Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów przy współpracy z właścicielami merytorycznymi informacji.


Wobec powyższego zgłoszenia informacji do publikacji w Aktualnościach, a także inne uwagi związane z zawartością serwisu WWW należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: info@ue.katowice.pl.

Zgłaszana informacja powinna zawierać:
a. tytuł,
b. nazwę wydarzenia,
c. termin wydarzenia,
d. nazwę organizatora i współorganizatorów,
e. miejsce wydarzenia,
f. dane kontaktowe organizatora,
g. wstęp do notatki (max. 500 znaków ze spacjami),
h. treść notatki,
i. proponowany okres publikacji informacji,
j. imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres poczty elektronicznej i numer telefonu autora
k. ewentualny materiał graficzny,
l. ewentualne pliki do pobrania,
m. ewentualny adres URL stron internetowych, na których znajdują się dalsze informacje.

Informacje zostaną zamieszczone wraz z określeniem ich autora (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia).

Szczegółowe zasady umieszczania informacji zostały podane piśmie okólnym.

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia uczelnianego serwisu WWW!

Dołącz do nas

Nasi partnerzy