Wyróżnienia dla studentów i młodych naukowców

Wyróżnienia dla studentów i młodych naukowców

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stara się dostrzegać i nagradzać tych studentów, którzy korzystają z różnych możliwości rozwoju swoich talentów, a jednocześnie potrafią przekuć to w sukces na arenie krajowej i międzynarodowej. Podczas... [Więcej]


Rekrutacja do programów wymiany międzynarodowej

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o stypendium w ramach programów: Erasmus+, CEEPUS, DAAD, umów bilateralnych (bez stypendium) oraz wyjazdów poza Unię Europejską do jednej z naszych uczelni partnerskich w roku akademickim 2021/2022! Zdecyduj i... [Więcej]


Dodatkowe zajęcia uzupełniające z matematyki dla studentów I roku - przygotuj się do sesji z UE w Katowicach

Dodatkowe zajęcia uzupełniające z matematyki dla studentów I roku - przygotuj się do sesji z UE w Katowicach - tablica z kredą, wzory matematyczne

Chcesz uzupełnić swoja wiedzę i dobrze zdać swoją pierwszą sesję? Weź udział w dodatkowych zajęciach bezpłatnych uzupełniających z matematyki oferowanych przez UE w Katowicach w roku akademickim 2021/2022. [Więcej]


Funkcjonowanie biblioteki od 4 października 2021 r.

Informujemy, że od 4 października CINiBA dostępna będzie dla Państwa w pełnym wymiarze godzin tj. od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00. Otwarte zostają dla Państwa: strefy wolnego dostępu, czytelnia główna oraz prasy bieżącej, miejsca do... [Więcej]


Klimatyczny człowiek roku - konkurs

Obrazek przedstawia plakat konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie Klimatyczny Człowiek Roku. Jest on skierowany do osób w wieku 16-30 lat zaangażowanych w prospołeczne lub edukacyjne działania na rzecz ochrony klimatu, ograniczania skutków globalnego ocieplenia oraz działań... [Więcej]


Posiedzenie członków Parlamentu Studenckiego

Posiedzenie członków Parlamentu Studenckiego - foto

27 września odbyło się ostatnie posiedzenie członków Parlamentu Studenckiego kadencji 2020/2021 oraz pierwsze spotkanie nowych członków kadencji 2021/2022.  [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania UE w Katowicach w sem. zimowym 2021/2022

27 września 2021 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy ww. rozporządzenia dotychczasowe... [Więcej]