III edycja "Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego"

Po raz kolejny rusza konkurs na firmę oferującą najlepsze praktyki w regionie. Do końca roku każdy zainteresowany może zgłosić firmę, w której pracował, aktualnie pracuje lub którą prowadzi i umożliwić jej otrzymanie zaszczytnego tytułu... [Więcej]


Informacja dla społeczności akademickiej

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 6 grudnia 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiska na temat sytuacji studentów zagranicznych w Polsce, informujemy, iż Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach potępia wszelkie przejawy... [Więcej]


VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca"

Politechnika Świętokrzyska po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszy wynalazek stworzony przez studenta. Autorzy najciekawszych propozycji będą mogli wziąć udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.  [Więcej]


Konkurs na najlepszą pracę na temat polskiej Policji Państwowej

MSWiA ogłosiło konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej. Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości nawet 5 tys. złotych. [Więcej]


Relacja z II Wykładu Dziekańskiego

7 grudnia br. Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. inż. Celina Olszak gościła na wykładzie Dziekańskim Pana Arkadiusza Zalewskiego - Prezesa Business Service oraz Prezesa Zarządu Klaster Innowacyjne Strategie S.A. Nasz gość zapoznał licznie...


Spotkanie z cyklu "Audyt wewnętrzny - praktyka i teoria"

Spotkanie z cyklu "Audyt wewnętrzny - praktyka i teoria"

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska przy współpracy Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska zorganizowały w dniu 16 grudnia 2016 r. spotkanie w ramach cyklu pt. Audyt...


"Oddaj MiSie" po raz kolejny

Już po raz siódmy rusza świąteczna akcja "Oddaj MiSie" Studenckiej Organizacji Public Relations "PRogress". W dniach 13-15 grudnia br. w godzinach 9:00-14:00 w holu budynku A każdy zainteresowany będzie mógł oddać zabawki dla podopiecznych ze... [Więcej]