Harmonogram roku akademickiego 2018/2019

Semestr zimowy

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 1.10.2018 – 29.01.2019
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 6.10.2017 – 3.02.2018
 • wakacje zimowe 22.12.2017 – 6.01.2018
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 30.01.2018 – 8.02.2018
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych 9.02.2018 – 17.02.2018
 • zimowa sesja poprawkowa 18.02.2018 – 17.03.2018

Semestr letni

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 18.02.2018 – 11.06.2018
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 23.02.2018 – 16.06.2018
 • wakacje wiosenne 18.04.2018 – 23.04.2018
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 12.06.2019 - 28.06.2019
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych 22.06.2018 – 30.06.2018
 • wakacje letnie 1.07.2018 – 31.08.2018
 • letnia sesja poprawkowa 2.09.2018 – 22.09.2018