Harmonogram roku akademickiego 2021/2022

Semestr zimowy

 • okres trwania semestru: 01.10.2021 - 18.02.2022 
 • okres zajęć: 01.10.2021 - 31.01.2022 
 • wakacje zimowe: 24.12.2021 - 06.01.2022
 • zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych: 01.02.2022 - 11.02.2022
 • zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych: 29.01.2022 - 11.02.2022
 • zimowa sesja poprawkowa: 19.02.2022 - 20.03.2022 

Semestr letni

 • okres trwania semestru: 19.02.2022 - 30.09.2022
 • okres zajęć: 19.02.2022 - 14.06.2022
 • wakacje wiosenne: 14.04.2022 - 20.04.2022
 • letnia sesja egzaminacyjna: 15.06.2022 - 03.07.2022
 • wakacje letnie: 04.07.2022 - 31.08.2022
 • letnia sesja poprawkowa: 01.09.2022 - 20.09.2022

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

Semestr zimowy

 • okres trwania semestru: 01.10.2022 – 19.02.2023
 • okres zajęć dla studiów stacjonarnych: 01.10.2022 – 31.01.2023
 • okres zajęć dla studiów niestacjonarnych: 01.10.2022 – 22.01.2023
 • wakacje zimowe: 24.12.2022 – 08.01.2023
 • zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych: 01.02.2023 – 10.02.2023
 • zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych: 28.01.2023 – 12.02.2023
 • zimowa sesja poprawkowa: 20.02.2023 – 19.03.2023

Semestr letni

 • okres trwania semestru: 20.02.2023 – 30.09.2023
 • okres zajęć: 20.02.2023 – 15.06.2023
 • wakacje wiosenne: 06.04.2023 – 12.04.2023
 • letnia sesja egzaminacyjna: 16.06.2023 – 02.07.2023
 • wakacje letnie: 03.07.2023 – 31.08.2023
 • letnia sesja poprawkowa: 01.09.2023 – 21.09.2023