Harmonogram roku akademickiego 2020/2021

Semestr zimowy

 • okres trwania semestru: 01.10.2020 - 19.02.2021 
 • okres zajęć: 01.10.2020 - 29.01.2021 
 • wakacje zimowe: 24.12.2020 - 06.01.2021
 • zimowa sesja egzaminacyjna: 30.01.2021 - 12.02.2021
 • zimowa sesja poprawkowa: 20.02.2021 - 20.03.2021 

Semestr letni

 • okres trwania semestru: 20.02.2021 - 30.09.2021
 • okres zajęć: 20.02.2021 - 15.06.2021
 • wakacje wiosenne: 01.04.2021 - 07.04.2021
 • letnia sesja egzaminacyjna: 16.06.2021 - 04.07.2021
 • wakacje letnie: 05.07.2021 - 31.08.2021
 • letnia sesja poprawkowa: 01.09.2021 - 20.09.2021

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

Semestr zimowy

 • okres trwania semestru: 01.10.2019 – 31.03.2020
 • okres zajęć na studiach stacjonarnych: 01.10.2019 – 29.01.2020
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych: 05.10.2019 – 26.01.2020
 • wakacje zimowe: 24.12.2019 – 06.01.2020
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: 30.01.2020 – 12.02.2020
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych: 30.01.2020 – 09.02.2020
 • zimowa sesja poprawkowa: 15.02.2020 – 15.03.2020

Semestr letni

 • okres trwania semestru: 15.02.2020 – 30.09.2020
 • okres zajęć na studiach stacjonarnych: 17.02.2020 – 08.06.2020
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych: 15.02.2020 – 07.06.2020
 • wakacje wiosenne: 09.04.2020 – 15.04.2020
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: 09.06.2020 – 26.06.2020
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych: 09.06.2020 – 28.06.2020
 • wakacje letnie: 29.06.2020 – 31.08.2020
 • letnia sesja poprawkowa: 01.09.2020 – 20.09.2020