Przejdź do menu Przejdź do treści

Program Tutoringu Akademickiego

Program Tutoringu Akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to cykl spotkań, w trakcie których student przygotowując prace pisemne oraz wykonując inne zadania rozwija swoje umiejętności w zakresie redagowania tekstów naukowych, prezentacji wiedzy i prowadzenia dyskusji. Zadaniem tutora jest udzielenie pomocy w osiąganiu wyższego poziomu kompetencji oraz poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego jak również zawodowego.

Tutoring akademicki to metoda dydaktyczna mająca na celu rozwijanie potencjału intelektualnego studentów oraz uczenie ich samodzielnej pracy. Początków tutoringu akademickiego doszukiwać się można w reformach niemieckiego ministra szkolnictwa wyższego Wilhelma von Humboldta. Po upadku absolutyzmu Fryderyka II rozpoczęły się reformy Państwa Pruskiego, które objęły także szkolnictwo wyższe. Dla Humboldta najważniejsze było kształcenie oraz wyrabianie specyficznych umiejętności, a nie jedynie przekazywanie wiedzy – co osiągnąć można jedynie traktując studenta, jako partnera. Celem humboldtowskiego podejścia do kształcenia była aktywizacja intelektu, przywołująca na myśl starożytne relacje uczeń – mistrz.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3