Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady Rekrutacji

Tutoring Akademicki kierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w Uniwersytecie. Student, który chce zostać objęty tutorigiem akademickim musi uzyskać wymaganą w danym momencie studiów łączną ilość punktów ECTS i nie może mieć zaległości związanych z niezaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu. Średnia ocen za poprzedni semestr nie powinna być niższa niż 4,0.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, od tutoringu dzielą Cię trzy proste kroki:

Wybierz tutora, którego tematyka spotkań cię interesuje.

Lista nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutora w roku akademickim 2023/2024

Złóż w dziekanacie podanie o objęcie tutoringiem.

Podanie powinno zawierać twoje CV oraz list motywacyjny, w którym uzasadnisz swój wybór.

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: do 30 listopada 2023r. (Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 została zakończona. Kolejny nabór odbędzie się w roku akademickim 2024/2025).

Podania o przyjęcie do Programu Tutoringu Akademickiego proszę przesłać na maila: dziekanat.szkola@ue.katowice.pl

Podania o przyjęcie do Programu Tutoringu Akademickiego można także przesłać do 30 listopada 2023 r. za pomocą formularza znajdującego się pod linkiem.  

Przystąp do indywidualnej rozmowy z wybranym tutorem.

O terminie zostaniesz poinformowany przez tutora.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca