Przejdź do menu Przejdź do treści

Rejestracja wniosków o świadczenia dla studentów w systemie USOSweb

Uprzejmie informujemy, że studenci ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogi od roku akademickiego 2023/2024, muszą wypełnić i zarejestrować wniosek o przyznanie świadczenia w systemie USOSweb, a następnie składają go w dziekanacie u osoby odpowiedzialnej za obsługę świadczeń dla studentów danego kierunku studiów.

Uczestnicy studiów doktoranckich ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogi od roku akademickiego 2023/2024, wypełniają wniosek w wersji papierowej, a następnie składają go w dziekanacie.

Uwaga studenci! 

Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku i taki wniosek nie jest rozpatrywany! Po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb należy złożyć go w formie papierowej wraz z załącznikami w dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Rektora (LINK). 

Zasady przyznawania świadczeń dla studentów są zawarte w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który znajduje się w zakładce Świadczenie dla studentów - informacje ogólne.

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium rektora

Instrukcja wypełniania wniosku o zapomogę

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3