Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2020/2021

Informujemy, że można składać wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne są na stronie Ministerstwa.

Wypełniony wniosek wraz z:

należy złożyć w formie papierowej do Biura Strategii i Jakości Kształcenia oraz przesłać na adres dydaktyka@ue.katowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r.