Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2021/2022

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dostępne są na stronie Ministerstwa.

Wniosek o przyznawanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki wraz z:

należy złożyć w formie papierowej do Biura Dydaktyki do dnia 08 października 2021r. oraz przesłać na adres dydaktyka@ue.katowice.pl