Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019/2020

 

Informujemy, że można składać wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne są na stronie Ministerstwa.

Wypełnione wnioski SdS (2) wraz z:

  • dołączonymi dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej,
  • oświadczeniem potwierdzającym, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 
  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

należy złożyć zgodnie z informacją i wzorami zawartymi na stronie MNiSW w formie papierowej do Biura Strategii i Jakości Kształcenia oraz przesłać na adres dydaktyka@ue.katowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2019 r.