Przejdź do menu Przejdź do treści

Świadczenia dla studentów - informacje ogólne

Regulamin świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich 2023/2024

Aby złożyć wniosek o stypendium lub zapomogę należy:

  1. Wypełnić i zarejestrować wniosek w systemie USOSweb.
  2. Wydrukować i podpisać wniosek oraz dołączyć wymagane dokumenty.
  3. Umówić się na spotkanie z osobą odpowiedzialną za obsługę świadczeń dla studentów swojego kierunku studiów i złożyć wydrukowany wniosek wraz z załącznikami (oryginały do wglądu).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji  w systemie USOSweb zostaną przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adresy email Studentów w terminie do 18 września 2023 r.

Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2023/2024

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
Przypominamy, że studenci cudzoziemcy podają dochód w przeliczeniu na złotówki według Kusu NBP na dzień 31.12.2022r.

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.5549 zł.

Informacja o posiadanym numerze rachunku

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia

UWAGA! Osoby, które będą uprawnione do otrzymania stypendium są zobowiązane do wskazania w systemie USOSweb numeru rachunku bankowego, na które należy przelać stypendium. W przypadku, gdy student posiada konto w banku, którego siedziba mieści się poza granicami Polski, jest zobowiązany do złożenia informacji o numerze rachunku bankowego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do Regulaminu. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie numeru rachunku bankowego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca