Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/2022

  1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 12 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/22 wynosi 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.                                                                                                                                                                                                                 

  2. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 12 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. W przypadku studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach średnia ocen (w tym w załączniku nr 4a) zostanie uzupełniona przez dziekanat po złożeniu wniosku.                                                                                                      

  3. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 12 lutego 2022 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.
          

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca  następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych (wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności) w formie skanu należy składać mailowo na adres osoby obsługującej świadczenia dla studentów na danym kierunku studiów.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium Rektora oraz zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście u osoby obsługującej świadczenia dla studentów na danym kierunku studiów. PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU ORAZ GODZINY ZŁOŻENIA WNIOSKU.

 

Dokumenty należy składać do pracowników zgodnie z poniższym wykazem.

Gabriela Lipińska

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 313
40-226 Katowice

Obsługa świadczeń dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE/ BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE
 • E-COMMERCE
 • EKONOMIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA W BIZNESIE
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE

Joanna Wach

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 312
40-226 Katowice

Obsługa świadczeń dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków:

 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • FINANSE MENEDŻERSKIE
 • GOSPODARKA TURYSTYCZNA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INTERNATIONAL BUSINESS
 • ZARZĄDZANIE

Klaudia Kleczka

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 311
40-226 Katowice

Obsługa świadczeń dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków:

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
 • GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Filia Uniwersytetu w Rybniku

Hanna Jurkiewicz

ul. Rudzka 13c
pok. 1.3 i 2.3
44-200 Rybnik