Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020


1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów można składać na bieżąco z zastrzeżeniem, że okres za który jest wypłacane stypendium będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

2. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

W związku z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego (utratę źródła dochodu należy udokumentować). Wsparcie jest jednorazowe.

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, wnioski przyjmowane są elektronicznie (skan) przez Dziekanat Szkoły Studiów I i II Stopnia Obsługa świadczeń dla studentów:

Obsługa świadczeń dla studentów

Gabriela Lipińska
gabriela.lipinska@ue.katowice.pl

Obsługa sprawozdawczości jednostki oraz świadczeń dla studentów* kierunków:

• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
• E-COMMERCE
 • EKONOMIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA W BIZNESIE
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE

 * dotyczy studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


Joanna Wach

joanna.wach@ue.katowice.pl

Obsługa sprawozdawczości jednostki oraz świadczeń dla studentów* kierunków:


 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • FINANSE MENEDŻERSKIE
 • GOSPODARKA TURYSTYCZNA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INTERNATIONAL BUSINESS
 • ZARZĄDZANIE

* dotyczy studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Klaudia Kleczka
klaudia.kleczka@ue.katowice.pl

Obsługa sprawozdawczości jednostki oraz świadczeń dla studentów* kierunków:

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

* dotyczy studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych