Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznanie zapomogi można składać w trakcie trwania roku akademickiego. Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

1. okres, za który jest wypłacane stypendium socjalne będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium,

2. okres, za który jest wypłacane stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie liczony od miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium,

3. wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów student może złożyć w trakcie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi

Terminy dla studentów studiów II stopnia kierunku Logistyka

 1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/23 wynosi 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. W przypadku studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach średnia ocen (w tym w załączniku nr 4a) zostanie uzupełniona przez dziekanat po złożeniu wniosku. 
 3. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 13 lutego 2023 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca  następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Informacje na temat składania wniosków dla studentów studiujących w Katowicach:

W celu złożenia wniosku o stypendium należy umówić się przez kalendarz google do osoby obsługującej dany kierunek studiów. Spotkanie należy umówić z maila w domenie uekat, w opisie wpisując: imię i nazwisko, aktualny kierunek studiów, rodzaj stypendium.

Rodzaje spotkań w kalendarzu google:

 1. socjalne/zapomoga – dla studentów składających wnioski o stypendium socjalne i/lub zapomogę
 2. rekt/niepełnospr. – dla studentów składających wnioski o stypendium rektora i/lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku jednoczesnego składania wniosków o stypendia socjalne/zapomogi wraz ze stypendium rektora/dla osób niepełnosprawnych należy wybrać spotkanie o nazwie socjalne/zapomoga.

UWAGA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UE KATOWICE

Student ubiegający się o stypendium rektora składa wniosek wraz z kompletem osiągnięć (naukowe, sportowe, artystyczne ) bez wpisanej średniej ocen. Pracownik działu obsługi świadczeń uzupełni średnią w odpowiednim dziekanacie

 

 

Gabriela Lipińska

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 313
40-226 Katowice

+48 32 257 7916

Obsługa świadczeń dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków:

 • E-COMMERCE
 • EKONOMIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA W BIZNESIE
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE
 • PRAWO W ZARZĄDZANIU
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

 

 

Joanna Wach

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 312
40-226 Katowice

calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched

Obsługa świadczeń dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków:

 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • FINANSE MENEDŻERSKIE
 • GOSPODARKA TURYSTYCZNA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INTERNATIONAL BUSINESS
 • ZARZĄDZANIE

 

 

Klaudia Kleczka

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 311
40-226 Katowice

Obsługa świadczeń dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków:

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • FINANCE AND ACCOUNTING FOR BUSINESS
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
 • GOSPODARKA CYFROWA
 • GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

 

 

 

Filia Uniwersytetu w Rybniku

Hanna Jurkiewicz

ul. Rudzka 13c
pok. 1.3 i 2.3
44-200 Rybnik

32 4329862 

Studenci Filii w Rybniku proszeni są o kontakt mailowy w celu umówienia spotkania w sprawie złożenia wniosku.