Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020 1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć: 

  • od 16 września 2019r. do 5 października 2019r. – studenci wszystkich lat studiów
    
 2. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.
 3. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 16 września 2019r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.
 4. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 16 września 2019r. do 18 października 2019r.

  Pok. 311 A - kierunki: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Finanse i Rachunkowość, Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Rachunkowość i Podatki

  Pok. 312 A - kierunki: Analityka Gospodarcza, Finanse Menedżerskie, Gospodarka Turystyczna, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, International Business, Zarządzanie

  Pok. 313 A - kierunki: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, E-commerce, Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Przedsiębiorczość i Finanse

  w godzinach
  16.09 w godz. 9.00-13.00
  17.09 w godz. 11.00-15.00
  18.09 w godz. 11.00-15.00

 5. Na wniosek Samorządu doktorantów uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora w terminie od 01- 15 października 2019 roku w dziekanacie Szkoły Doktorskiej.