Przejdź do menu Przejdź do treści

Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2023/2024

Aby złożyć wniosek o stypendium lub zapomogę należy:

 1. Wypełnić i zarejestrować wniosek w systemie USOSweb.
 2. Wydrukować i podpisać wniosek oraz dołączyć wymagane dokumenty.
 3. Umówić się na spotkanie z osobą odpowiedzialną za obsługę świadczeń dla studentów swojego kierunku studiów i złożyć wydrukowany wniosek wraz z załącznikami (oryginały do wglądu).

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznanie zapomogi można składać w trakcie trwania roku akademickiego. Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 1. Okres, za który jest wypłacane stypendium socjalne będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Okres, za który jest wypłacane stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie liczony od miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium.
 3. Wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów student może złożyć w trakcie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

Do kiedy zachowują swoją ważność po pandemii orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) , którego okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r.
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.
 •  po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.

zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Terminy składania wniosków w semestrze letnim 2023/2024 - dotyczy tylko studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia kierunku Logistyka

 1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 19 lutego 2024 r. do 19 marca 2024 r. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/24 wynosi 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
 2. Wnioski o przyznanie stypendiumRektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 19 lutego 2024 r. do 19 marca 2024 r. 
 3. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 19 lutego 2024 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca  następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Informacje na temat składania wniosków dla studentów studiujących w Katowicach

W celu złożenia wniosku o stypendium należy umówić się przez kalendarz Google do osoby obsługującej dany kierunek studiów. Spotkanie należy umówić z maila w domenie uekat, w opisie wpisując: imię i nazwisko, aktualny kierunek studiów, rodzaj stypendium.

Rodzaje spotkań w kalendarzu Google:

 1. socjalne/zapomoga – dla studentów składających wnioski o stypendium socjalne i/lub zapomogę
 2. rekt/niepełnospr. – dla studentów składających wnioski o stypendium rektora i/lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku jednoczesnego składania wniosków o stypendia socjalne/zapomogi wraz ze stypendium rektora/dla osób niepełnosprawnych należy wybrać spotkanie o nazwie socjalne/zapomoga.

Kontakt

Gabriela Lipińska

Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 313
40-226Katowice

 

Umów się na spotkanie w celu złożenia wniosku o stypendium/zapomogę (w opisie należy wpisać kierunek oraz rodzaj stypendium, którego dotyczy spotkanie): https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUxnY1Q2eExlNkhWfGRlZmF1bHR8MDQ5ZTUyMmZmN2VlYWJiZmM5NDBhZTJkODNiZGQyNGM
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUxnY1Q2eExlNkhWfGRlZmF1bHR8MDQ5ZTUyMmZmN2VlYWJiZmM5NDBhZTJkODNiZGQyNGM

Obsługa sprawozdawczości jednostki oraz świadczeń dla studentów kierunków:

 • E-COMMERCE
 • EKONOMIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA W BIZNESIE
 • MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE
 • PRAWO W ZARZĄDZANIU
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Joanna Wach

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 312
40-226Katowice

 

Umów się na spotkanie w celu złożenia wniosku o stypendium/zapomogę (w opisie należy wpisać kierunek oraz rodzaj stypendium, którego dotyczy spotkanie):
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UU05SXNsbWt6SzQ3fGRlZmF1bHR8NzQwOGExNjQwYmIyNTgzYjE2NjcwMGVhYTE5ZmY2MTY

Obsługa sprawozdawczości jednostki oraz świadczeń dla studentów kierunków:

 • ANALITYKA GOSPODARCZA 
 • FINANSE MENEDŻERSKIE
 • GOSPODARKA TURYSTYCZNA 
 • INFORMATYKA 
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
 • INTERNATIONAL BUSINESS 
 • ZARZĄDZANIE

Klaudia Kleczka

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 311
40-226Katowice

 

Umów się na spotkanie w celu złożenia wniosku o stypendium/zapomogę (w opisie należy wpisać kierunek oraz rodzaj stypendium, którego dotyczy spotkanie):
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUtWekZwb1RRZzJufGRlZmF1bHR8MTNkMWI0N2FjMzU1NTFiZDY0ODUwNjBkOGMzMGJjYTA


Obsługa sprawozdawczości jednostki oraz świadczeń dla studentów kierunków:

 • ANALITYK FINANSOWY 2.0
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • FINANCE AND ACCOUNTING FOR BUSINESS
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
 • GOSPODARKA CYFROWA  
 • GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI

Filia Uniwersytetu w Rybniku

Photo of Hanna Jurkiewicz

Hanna Jurkiewicz

ul. Rudzka 13c
pok. 1.3
44-200Rybnik
 • Obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Obsługa spraw socjalnych
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3