aHEAD magazyn studencki 5/2019

Publikację można pobrać bezpłatnie w dwóch lokalizacjach tj.:

  • recepcja CNTI,
  • nasze biuro p. 1/15 bud. Rektoratu.

Publikacja dostępna jest również w wersji online: https://www.generationkpmg.pl/wp-content/uploads/2019/02/aHEAD_5.pdf