"Step Ahead" Magazyn Klubu Kobiet KPMG for Ladies to ponad 40-stronicowa publikacja. Autorkami tekstów są Wasze rówieśniczki, które najlepiej wiedzą, jakie tematy są bliskie współczesnym studentkom. Razem tworzymy przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń między pokoleniami i różnymi szczeblami zawodowymi. 

Publikacja dostępna jest również w wersji online: https://actionplan.pl