Przejdź do menu Przejdź do treści

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 352 § 1) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi monitoring karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień.

Monitoring jest prowadzony na podstawie:

  • danych zawartych w Systemie POL-on
  • danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

Jednak wg art. 352 § 14 wspomnianej wcześniej ustawy, w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów.

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca