Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy, ponieważ badania opierają się na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on.

Na stronie internetowej ela.nauka.gov.pl dostępne są szczegółowe raporty dotyczące absolwentów poszczególnych kierunków studiów – osobno dla każdego trybu i stopnia.

Dokumenty są ogólnodostępne i każda osoba zainteresowana może je pobrać. Każdy z raportów złożony jest z pięciu części:

  1. Poszukiwanie pracy i bezrobocie – informacje na temat czasu poszukiwania pracy przez absolwentów oraz form i stabilności zatrudnienia;
  2. Wynagrodzenia – zawiera informacje o wynagrodzeniach absolwentów za pracę etatową oraz ze wszystkich źródeł;
  3. Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie – porównanie wynagrodzeń, czasu poszukiwania pracy i ryzyka bezrobocia absolwentów z doświadczeniem i bez doświadczenia pracy przed dyplomem;
  4. Praca a dalsze studia – porównanie informacji na temat zatrudnienia, wynagrodzeń i bezrobocia absolwentów studiujących i niestudiujących po uzyskaniu dyplomu;
  5. Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów – porównanie wynagrodzeń, czasu poszukiwania pracy i ryzyka bezrobocia absolwentów w zależności od ich miejsca zamieszkania.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca