Przejdź do menu Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Badania prowadzone przez Biuro

1. Kiedy wyrażam zgodę na Badania Losów Zawodowych Absolwentów?

  • Wypełniając stosowne Oświadczenie podczas podpisu Karty Obiegowej (do września 2016 roku);
  • Wypełniając odpowiednią sekcję w Karcie Realizacji Praktyki (od semestru letniego 2016/2017).

2. Jak wyglądają Badania Losów Zawodowych Absolwentów?

BLZA realizowane są dwutorowo:

  • Ankieta dostępna przez cały rok akademicki na stronie biura,
  • Link do ankiety przesyłany jest drogą e-mailową do studentów, którzy wyrazili zgodę na udział  w BLZA. 

3. Czy mogę nie wyrażać zgody na badanie losów zawodowych absolwentów?

Tak, udział w badaniu jest dobrowolny.

4. Czy BLZA są anonimowe?

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

5. Gdzie jest publikowany raport z BLZA?

Dane zebrane w czasie BLZA są prezentowane na stronie internetowej w zakładce Badania Losów Zawodowych Absolwentów, a pełne raporty badawcze są dostępne w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami po wcześniejszym zapytaniu e-mailowym.

6. Jak często są przeprowadzane BLZA?

BLZA są przeprowadzane po roku, trzech oraz pięciu od ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie drogą e-mailową ankiet internetowych. 

7. Jak wyglądają Badania Pracodawców?

Badania pracodawców są przeprowadzone wśród tych pracodawców, którzy umieścili ofertę na stronie Uczelni w zakładce Publikacja ofert rekrutacyjnych i zaznaczyli chęć uczestnictwa w badaniu. Ankieta wysyłana jest drogą e-mailową do tych pracodawców. Jednocześnie link do ankiety dostępny jest przez cały rok na stronie biura.

8. W jaki sposób wyrażam zgodę na Badania Pracodawców?

Akceptując regulamin przy rejestracji ofert pracy/staży/praktyk dla studentów.

9. Czy te badania są anonimowe?

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

10. Gdzie jest publikowany raport z Badań pracodawców?

Dane zebrane w czasie badania są prezentowane na stronie internetowej w zakładce Badania Pracodawców, a pełne raporty badawcze są dostępne w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami po wcześniejszym zapytaniu e-mailowym.

11. Jak często są przeprowadzane te badania?

Badania są przeprowadzone raz w roku.

Formy doradcze

1. Czy dla studentów są dostępne jakieś publikacje?

Wykaz dostępnych publikacji dla studenta znajduje się na stronie internetowej biura i jest możliwość ich odbioru w biurze lub w strefach aktywności studenta zlokalizowanych na Uczelni.

2. Czy jest możliwość konsultacji CV, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej?

Jest możliwość konsultacji CV, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej tylko w formie grupowej w trakcie organizowanych przez Biuro wydarzeń. Wszystkie informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie biura w zakładce Nasze Projekty.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3