Jak zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie studiów?

Zastanawiasz się jak zdobyć doświadczenie podczas studiów?

Doskonałą metodą zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju swoich umiejętności jest członkostwo w organizacjach studenckich i kołach naukowych.

Listę organizacji studenckich działających na naszej Uczelni znajdziesz na stronie: www.ue.katowice.pl/studenci/zycie-studenckie/organizacje-studenckie.html

natomiast zestawienie Kół naukowych dostępne jest na stronie: www.ue.katowice.pl/studenci/zycie-studenckie/kola-naukowe.html