Przejdź do menu Przejdź do treści

Koła naukowe

Marzysz o karierze naukowca? Chcesz uczestniczyć w projektach naukowych, publikować artykuły naukowe czy wygłaszać referaty na konferencjach? Dzięki 39 kołom naukowym działającym przy katedrach na naszej Uczelni możesz pogłębiać swoje zainteresowania naukowe w wybranej dziedzinie, a także zdobywać cenne doświadczenie.

Zasady rejestrowania, funkcjonowania, finansowania i likwidacji uczelnianych organizacji studentów i doktorantów w tym kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach określa Regulamin, który można znaleźć na stronie Biura Dydaktyki.

Wykaz kół naukowych działających przy katedrach

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Kół Naukowych proszę kierować na adres: marta.majnusz@ue.katowice.pl 

 

1. Koło Naukowe "Ekonomia Sportu"

Opiekun koła: dr Artur Grabowski

Kontakt:artur.grabowski@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Adrian Pietrzyk

Kontakt: adrian.pietrzyk@edu.uekat.pl             

Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

https://www.facebook.com/KNEkonomiaSportu/

2. Koło Naukowe "FOREX"

Opiekun koła: dr Wojciech Zembura

Kontakt: wojciech.zembura@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Artem Mazur

Kontakt: artem.mazur@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

3. Koło Naukowe "Nieruchomości"

Opiekun koła: dr Adam Polko oraz mgr Wiktoria Jędrusik

Kontakt: adam.polko@ue.katowice.pl, wiktoria.jedrusik@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Wiktor Kolat

Kontakt: wiktor.kolat@edu.uekat.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

https://www.facebook.com/sknn.ue.katowice/

4. Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania

Opiekun koła: dr Edyta Abramek

Kontakt: edyta.abramek@ue.katowice.pl

Przewodniczący: Szymon Czuszek

Kontakt: szymon.czuszek@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

http://knsiz.ue.katowice.pl/

5. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych "International Challenge"

Opiekun koła: dr Rafał Świtała

Kontakt: rafal.switala@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Bartłomiej Żurek

Kontakt: b.zurek2002@gmail.com

Wydział Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 

https://www.facebook.com/KNInternationalChalle    

6. Koło Naukowe Zarządzania "Menedżer"

Opiekun koła: mgr Aleksandra Swałek

Kontakt: aleksandra.swalek@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Magdalena Cofała

Kontakt: magdalena.cofala@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

https://katalogstron.ue.katowice.pl/menedzer/ 

7. Koło Naukowe "Badanie Przestrzeni Zurbanizowanej AREA"

Opiekun koła: mgr Piotr Rykała

Kontakt: piotr.rykala@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Maciej Mańczyk

Kontakt: maciej.manczyk@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

https://www.facebook.com/ue.area/

8. Koło Naukowe Transportu

Opiekun koła: dr Anna Urbanek

Kontakt:anna.urbanek@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Dominik Iskierka 

Kontakt: dominik.iskierka@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Transportu

Studenckie Koło Naukowe Transportu

9. Koło Naukowe "HR-owców"

Opiekun koła: mgr Monika Karczewska

Kontakt: monika.karczewska@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Julia Szutka

Kontakt: julia.szutka@edu.uekat.pl 

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Organizacjami

Koło Naukowe "HR-owców"

10. Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM"

Opiekun koła: dr Jan Kaczmarzyk

Kontakt: jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Kacper Wolny

Kontakt: kacper.wolny@edu.uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Finansów Publicznych

www.quantum.ue.katowice.pl

https://www.facebook.com/knquantum

11. Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego

Opiekun koła: mgr Wojciech Kaczmarczyk

Kontakt:wojciech.kaczmarczyk@ue.katowice.pl
Przedstawiciel zarządu: Kamil Gomulski

Kontakt: kamil.gomulski@edu.uekat.pl 

Wydział Finansów
Katedra Matematyki Stosowanej

https://www.facebook.com/knarfkat/

12. Koło Naukowe Prawa Finansowego „AUREUS”

Opiekun koła: dr Ewa Janik

Kontakt:ewa.janik@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Julia Sontag

Kontakt:aureus@uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Prawa i Ubezpieczeń

www.aureus.ue.katowice.pl

13. Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

Opiekun koła:dr Iwona Franczak

Kontakt: iwona.franczak@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Martyna Iwan

Kontakt: rachmistrz@uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Rachunkowości

http://rachmistrz.ue.katowice.pl

14. Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Opiekun koła: dr hab. Zbigniew Spyra, prof. UE

Kontakt:zbigniew.spyra@ue.katowice.pl

Kontakt: meritum.ue.katowice@gmail.com

Przedstawiciel zarządu: Marek Czekajski

Kontakt: marek.czekajski@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

15. Koło Naukowe Informatyki

Opiekun koła: dr Artur Machura

Kontakt: artur.machura@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Karol Wolny 

Kontakt: karol.wolny@edu.uekat.pl 

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

https://www.facebook.com/skniue  

16. Koło Naukowe "Algorytmiki i Programowania"

Opiekun koła: dr Barbara Probierz

Kontakt: barbara.probierz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Julia Ziębińska

Kontakt:  julia.ziebinska@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Uczenia Maszynowego

17. Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego i Medioznawstwa

Opiekun koła: mgr Ilona Ptak

Kontakt: ilona.ptak@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Daniel Ciura

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

18. Koło Naukowe International Business

Opiekun koła: dr Marta Grybś-Kabocik

Kontakt: marta.grybs@uekat.pl

Przedstawiciel zarządu: Wanda Majchrzak

Kontakt: wanda.majchrzak@edu.uekat.pl 

Wydział Zarządzania
Katedra Badań Konsumpcji

https://www.facebook.com/IB.Research.Club

19. Koło Naukowe Logistyki "Dialog"

Opiekun koła: dr Krzysztof Niestrój

Kontakt: krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Aleksandra Banaś

Kontakt: aleksandra.banas1@edu.uekat.pl

               knldialog@uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Logistyki Ekonomicznej

20. Naukowe Koło "AD_VENTURE"

Opiekun koła: mgr Magdalena Dominiczewska

Kontakt: magdalena.dominiczewska@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Karolina Popiel

Kontakt: karolina.popiel@edu.uekat.pl

               ad_venture@ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczości - Naukowe Koło "AD_VENTURE"

21. Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

Opiekun koła: dr Paweł Piotrowski

Kontakt: pawel.piotrowski@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Jadwiga Heder

Kontakt: jadwiga.heder@edu.uekat.pl 

               facebook.com/kntkontiki

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Turystyki - Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

22. Koło Naukowe Statystyków

Opiekun koła: dr Rafał Kucharski

Kontakt: rafal.kucharski@ue.katowice.pl 

Kolegium Zarządzania
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

23. Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

Opiekun koła: mgr Marta Martyniak

Kontakt: marta.martyniak@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Sara Danielec

Kontakt: sara.danielec@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Zarządzania Przedsiębiorstwem - Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

24. Koło Naukowe "Human Resource Development"

Opiekun koła: mgr inż. Sylwia Jakubowska

Kontakt: sylwia.jakubowska@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Katarzyna Andrychiewicz

Kontakt: katarzyna.andrychiewicz@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

http://www.hrd.ue.katowice.pl/

25. Koło naukowe „Matrioszka"

Opiekun koła: mgr Bożena Kopczyńska

Kontakt:bozena.kopoczynska@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Oliwia Świerkot

Kontakt: oliwia.swierkot@edu.uekat.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

26. Koło Naukowe "Common Language"

Opiekun koła: mgr Magdalena Łęska

Kontakt: magdalena.leska@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

27. Koło Naukowe "MANAGEMEDIA"

Opiekun koła: mgr Bożena Filas

Kontakt: bozena.filas@edu.uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: przewodniczący - mgr Arkadiusz Ulążka, wiceprzewodnicząca - mgr Anna Baldy

Kontakt: arkadiusz.ulazka@edu.uekat.pl, anna.baldy@edu.uekat.pl 

Kontakt mailowy koła naukowego: managemedia@uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

28. Koło Naukowe "Cymelium"

Opiekun koła: dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Kontakt: zdanowicz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Filip Grzesik

Kontakt: filip.grzesik@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji 
Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

29. Koło Naukowe Gospodarka i Zarządzanie Publiczne  

Opiekun koła: dr Karolina Szymaniec-Mlicka

Kontakt: karolina.szymaniec-mlicka@uekat.pl

Przedstawiciel zarządu: Paulina Nowosielska

Kontakt: paulina.nowosielska@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii          
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

30. Koło Naukowe Debaty Ekonomicznej

Opiekun koła: dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka

Kontakt: dominika.bochanczyk-kupka@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Mateusz Tratwiński

Kontakt: mateusz.tratwinski@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii          
Katedra Ekonomii

31. Koło Naukowe "Finance and Business"

Opiekun koła: dr. hab. Monika Klimontowicz,prof.UE oraz dr Krystyna Mitręga Niestrój

Kontakt: mklimontowicz@ue.katowice.plkrystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Kamila Pawlak

Kontakt: kamila.pawlak@edu.uekat.pl 

Wydział Finansów
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

32. Koło Naukowe Rynku i Konsumpcji "SprzedaJEMY!"

Opiekun koła: dr Kajetan Suchecki

Kontakt: kajetan.suchecki@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Alicja Kozacka

Kontakt: alicja.kozacka@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Rynku i Konsumpcji

33. Koło Naukowe "Micro Invest Rybnik"

Opiekun koła: dr Maria Czech

Kontakt: maria.czech@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Szymon Kroll

Kontakt: szymon.kroll@edu.uekat.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Filia w Rybniku

34. Koło Naukowe "Marketing i Handel"

Opiekun koła: mgr Justyna Krawczyk

Kontakt: justyna.krawczyk@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Łukasz Pietraszek
Kontakt: lukasz.pietraszek@edu.uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Marketingu

35. Koło Naukowe "CityInSight"

Opiekun koła: dr Agnieszka Majorek-Gdula

Kontakt: agnieszka.majorek-gdula@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Ida Jaroń
Kontakt: ida.jaron@edu.uekat.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej 

36. Koło Naukowe E-Sportu i Gamingu SIDE-QUEST

Opiekun koła: mgr Kacper Zagała

Kontakt: kacper.zagala@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Magdalena Chlubek
Kontakt: magdalena.chlubek@edu.uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

37. Koło Naukowe Kryptowalut i Blockchaina "Klub 256"

Opiekun koła: mgr Kacper Zagała

Kontakt: kacper.zagala@uekat.pl 

Przedstawiciel zarządu: Benedykt Kozicki
Kontakt: benedykt.kozicki@edu.uekat.pl 

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

38. Koło Naukowe Finansów Przedsiębiorstw "Start-up"

Opiekun koła: mgr Krzysztof Pałęga

Kontakt: krzysztof.palega@ue.katowice.pl 

Przedstawiciel zarządu: Przemysław Zemczak
Kontakt: przemyslaw.zemczak@edu.uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

39. Koło Naukowe SIGMA

Opiekun koła: dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE oraz mgr Marcin Pałys

Kontakt: magdalena.jaciow@ue.katowice.pl , marcin.palys@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu:  Adrian Motyka
Kontakt: adrian.motyka@edu.uekat.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Badań nad Gospodarką Cyfrową oraz Katedra Informatyki Ekonomicznej

40. Koło Naukowe Bankowości i Rynków Finansowych

Opiekun koła: dr Mateusz Muszyński oraz dr inż. Krzysztof Podgórski

Kontakt:               

Przedstawiciel zarządu:  Marta Gruber
Kontakt: marta.m.gruber@edu.uekat.pl

Wydział Finansów
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca