Organizacje studenckie

Doświadczenie zawodowe? U nas nie ma z tym problemu! Możesz je zyskać angażując się w działalność jednej z 9 organizacji studenckich realizujących znane i cenione projekty również na skalę międzynarodową.

Zasady rejestrowania, funkcjonowania, finansowania i likwidacji uczelnianych organizacji studentów i doktorantów w tym kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach określa Regulamin, który można znaleźć na stronie Biura Dydaktyki.

Wykaz organizacji studenckich

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Organizacji Studenckich kierować na adres: marta.majnusz@ue.katowice.pl 

1. Parlament Studencki

Przewodniczący Organizacji: Bartłomiej Kawulok

Skład zarządu: Piotr Parkieta, Paulina Morawska, Arleta Tryka, Bianka Mazurkiewicz, Konrad Kramarski

Kontakt: e-mail: bartlomiej.kawulok@ps.uekat.pl

Parlament Studencki

2. AIESEC

Przewodniczący Organizacji: Katarzyna Lupa

Skład zarządu: Zuzanna Mizerska, Wiktoria Jagieła, Aleksandra Kubiś, Piotr Skrzyp, Monika Działo, Aleksandra Waltar, Piotr Stawecki.

Kontakt: e-mail: president.katowice@aiesec.pl 

strona AIESEC

3. Akademicki Związek Sportowy (AZS)

Przewodniczący Organizacji: Beatrycze Niebieszczańska

Kontakt: beatryczeniebieszczanska@gmail.com

Członkowie Zarządu:Damian Machura, Mateusz Lehnort, Agata Haber, Mgr inż. Piotr Piesik, Michał Baran, Agnieszka Grochowska, Katarzyna Karnia, Paulina Rytwińska, Szymon Klębowski

Strona AZS

4. Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”

Przewodniczący Organizacji: Anna Pułka

Kontakt: e-mail: gaudeamus@ue.katowice.pl

5. Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Przewodniczący Organizacji: prof. UE dr hab. Krzysztof Kania

Kontakt: krzysztof.kania@ue.katowice.pl, jerzy.michnik@ue.katowice.pl

Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

6. Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Przewodniczący Organizacji: Wojciech Kowalski 

Skład zarządu: Patryk Glaba, Paulina Pawłowska

Osoba do kontaktu: Wojciech Kowalski

e-mail: wojciech.kowalski@nzs.org.pl  tel. 737 446 832

Kontakt: tel: +48 (32) 257 72 19 e-mail: nzs@ue.katowice.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

7. Organizacja Studencka „Paneuropa”

Przewodniczący Organizacji: Dawid Chojnacki

Skład zarządu: Weronika Łupieżowiec, Maja Krawczyk, Aleksandra Sumera

Osoba do kontaktu: Dawid Chojnacki, e-mail: d.chojnacki@paneuropa.com.pl

Kontakt: tel: 32 257 72 24; e-mail: kontakt@paneuropa.com.pl

Organizacja Studencka „Paneuropa”

8. Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Przewodniczący Organizacji: Daniel Materla

Zarząd Organizacji: Małgorzata Ryfka, Martyna Kamińska

Kontakt: osn@uekat.pl, Facebook: https://www.facebook.com/osnuekato/?fref=ts 

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

9. Studenckie Forum Business Centre Club - Region Katowice

Przewodnicząca Organizacji: Filip Siwiela

Kontakt: katowice@sfbcc.org.pl, f.siwiela@sfbcc.org.pl 

Studenckie Forum Business Centre Club (BCC)