Organizacje studenckie

Doświadczenie zawodowe? U nas nie ma z tym problemu! Możesz je zyskać angażując się w działalność jednej z 10 organizacji studenckich realizujących znane i cenione projekty również na skalę międzynarodową.

Zasady rejestrowania, funkcjonowania, finansowania i likwidacji uczelnianych organizacji studentów i doktorantów w tym kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach określa Regulamin

Organizacje studenckie

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz pracą zdalną pracowników Biura, uprzejmie prosimy aby wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Organizacji Studenckich kierować na adres mailowy marta.majnusz@ue.katowice.pl 

 

1. Parlament Studencki

Przewodniczący Organizacji: Justyna Gołąbek

Skład zarządu: Anna Bień, Konrad Jamróz, Agata Janik, Jakub Kawała, Paulina Sztuk

Kontakt: e-mail: justyna.golabek@ps.uekat.pl  

Parlament Studencki

2. AIESEC

Przewodniczący Organizacji: Radosław Misiek

Skład zarządu: Krzysztof Mrozek, Klaudia Pieniak, Piotr Skrzyp, Dagmara Czarnacka, Magdalena Kurzyk, Katarzyna Lupa, Łukasz Ozdoba

Kontakt: e-mail: president.katowice@aiesec.pl 

strona AIESEC

3. Akademicki Związek Sportowy (AZS)

Przewodniczący Organizacji: Beatrycze Niebieszczańska

Kontakt: beatryczeniebiesczanska@gmail.com

Członkowie Zarządu:Damian Machura, Mateusz Lehnort, Agata Haber, Mgr inż. Piotr Piesik, Michał Baran, Agnieszka Grochowska, Katarzyna Karnia, Paulina Rytwińska, Szymon Klębowski

Strona AZS

4. Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice

Przewodniczący Organizacji: Helena Janik

Skład zarządu: Yaroslaw Kyrychenko, Sebastian Bryłka

Kontakt: uekatowice@esn.pl

Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice

5. Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”

Przewodniczący Organizacji: Anna Pułka

Kontakt: e-mail: gaudeamus@ue.katowice.pl

6. Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Przewodniczący Organizacji: prof. UE dr hab. Krzysztof Kania

Kontakt: krzysztof.kania@ue.katowice.pl, jerzy.michnik@ue.katowice.pl

Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

7. Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Przewodniczący Organizacji: Angelika Plucik

Skład zarządu: Sandra Grochulska, Magdalena Jabłońska, Wojciech Kowalski

Kontakt: tel: +48 (32) 257 72 19 e-mail: nzs@ue.katowice.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

8. Organizacja Studencka „Paneuropa”

Przewodniczący Organizacji: Martyna Hudziec

Wiceprzewodniczący: Karolina Kaleja

Skład zarządu: Klaudia Kleban, Marta Gunter

Kontakt: tel: 32 257 72 24; e-mail: kontakt@paneuropa.com.pl

Organizacja Studencka „Paneuropa”

9. Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Przewodniczący Organizacji: Daniel Materla

Zarząd Organizacji: Małgorzata Ryfka, Martyna Kamińska

Kontakt: osn@uekat.pl, Facebook: https://www.facebook.com/osnuekato/?fref=ts 

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

10. Studenckie Forum Business Centre Club - Region Katowice

Przewodnicząca Organizacji: Wiktoria Dziaduła

Kontakt: katowice@sfbcc.org.plw.dziadula@sfbcc.org.pl 

Studenckie Forum Business Centre Club (BCC)