Kierunki studiów

Poznaj ofertę studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich i magisterskich). 

Studia pierwszego stopnia na UE Katowice trwają 6 semestrów. Drugi stopień to 4 semestry zajęć. Kończąc wybrany kierunek i stopień uzyskujesz tytuł licencjata lub magistra. A jeśli chcesz skończyć Uniwersytet z tytułem zawodowym inżyniera - wybierz Logistykę na Wydziale Ekonomii! Dodatkowym atutem naszej oferty jest możliwość wyboru specjalności