Terminarz rekrutacji 2021/2022

Kandydaci na studia logują się w systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów (IRK), wpłacają opłatę rekrutacyjną oraz dostarczają dokumenty w określonych terminach.

rejestracja w IRK i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej przyjmowanie dokumentów* ogłoszenie wyników rekrutacji
studia niestacjonarne I
oraz II stopnia 
3 czerwca - 8 września1 - 31 lipca

1 - 8  września

 14 września

* szczegółowy harmonogram przyjmowania dokumentów znajduje się poniżej

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów zagranicznych oraz Polaków posiadających zagraniczne wykształcenie została uruchomiona w systemie Dream Apply.

Rekrutacja na studia potrwa:

  • do 30 czerwca 2021 r. dla kandydatów spoza Europy
  • do 31 lipca 2021 r. dla kandydatów z Europy

Więcej informacji o rekrutacji dla kandydatów zagranicznych lub z zagranicznym dyplomem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu rekrutacji w szczególnych okolicznościach. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Harmonogram składania dokumentów

Studia I stopnia niestacjonarne i studia niestacjonarne II stopnia

studia w Katowicach

w dni powszednie:

1-15 lipca

16-21 lipca

22-30 lipca

1-8 września                  

 

10:00 - 17:00

10:00 - 18:00

10:00 - 17:00

10:00 - 18:00

sobota:

17 lipca

31 lipca

4 września

 

10:00 - 14:00

Miejsce składania dokumentów

Katowice

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (poziom IV)

ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice tel. 32 257 71 52, 32 257 70 12