Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 *

* Terminarz może ulec zmianie. Informacje o zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej Uczelni

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wpłacają opłatę rekrutacyjną

od 3 czerwca do 10 października 2020 roku
 

Kandydaci składają komplet dokumentów:

od 15 lipca do 31 lipca 2020 roku

od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2020 roku

od 1 września do 10 października 2020 roku

Planowane ogłoszenie wyników:

13 października 2020 roku

szczegółowy harmonogram rekrutacji (w przygotowaniu)

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wpłacają opłatę rekrutacyjną:

od 3 czerwca do 10 października 2020 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

od 15 lipca do 31 lipca 2020 roku

od 1 września do 10 października 2020 roku

Planowane ogłoszenie wyników:

13 października 2020 roku

szczegółowy harmonogram rekrutacji (w przygotowaniu)