Terminarz rekrutacji 2021/2022

Kandydaci na studia logują się w systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów (IRK), wpłacają opłatę rekrutacyjną oraz dostarczają dokumenty w określonych terminach.

  

nabór uzupełniający
- rejestracja w IRK
- wpłacenie opłaty rekrutacyjnej 
- dostarczenie dokumentów
ogłoszenie wyników rekrutacji 
studia niestacjonarne
I oraz II stopnia 
10 - 23 września24 września

 

 

rejestracja w IRK i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej przyjmowanie dokumentów* ogłoszenie wyników rekrutacji
studia niestacjonarne I
oraz II stopnia 
3 czerwca - 8 września1 - 31 lipca

1 - 8  września

 14 września

* szczegółowy harmonogram przyjmowania dokumentów znajduje się poniżej

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów zagranicznych została zakończona.
Więcej informacji o rekrutacji dla kandydatów zagranicznych lub z zagranicznym dyplomem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu rekrutacji w szczególnych okolicznościach. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Harmonogram składania dokumentów

Studia I stopnia niestacjonarne i studia niestacjonarne II stopnia

studia w Katowicachstudia w Rybniku

w dni powszednie:

10 - 23 września                

 

10:00 - 18:00

 

w dni powszednie:

10 -23 września

8:00 - 15:30

Miejsce składania dokumentów

Katowice

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (poziom IV)

ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
tel. 32 257 7152, 32 257 7012

Rybnik

Filia w Rybniku

ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pok. 1.3
tel. 32 432 9850, 32 432 9851