Akademia Menedżera

dwa semestry (144 godziny)

29.11.2021 - 15.02.2022 - rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe przeznaczone są dla doświadczonych menedżerów, początkujących szefów oraz przyszłych adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je m.in.: koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacji, motywowania czy coachingu) oraz rozwój inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej uczestników. Ważną klamrę "Akademii menedżera" stanowi przekazanie uczestnikom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny "personal branding" (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy).

ADRESACI

Uczestnikiem podyplomowych studiów specjalistycznych może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia w szczególności skierowane są do:

 • team liderów, właścicieli firm, kierowników, coachów, trenerów, osób zarządzających zespołami i projektami chcących poznać różnorodne techniki zarządzania, motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu,
 • menedżerów niższego, średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podnieść swoją skuteczność komunikacji i zarządzania w modelu coachingowym,
 • doświadczonych menedżerów o twardych kompetencjach zarządczych, którzy chcą je uzupełnić miękkimi umiejętnościami motywowania, wchodzenia w rolę coacha, mentora czy trenera,
 • osób, które chcą awansować w organizacji lub zdobyć pracę jako menedżer i potrzebują treningu kluczowych kompetencji miękkich, które przyczyniają się do efektywności menedżerskiej.
 • polecamy je również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk na różnych szczeblach pracowniczych i menedżerskich.

KORZYŚCI

 • Oparcie diagnozy zasobów i rezerw słuchaczy na profesjonalnym teście psychometrycznym Master Person Analysis, który pomoże zaplanować indywidualny proces rozwoju w trakcie studiów (samoświadomość zwiększa efektywność menedżerską nawet o 40%).

 • Większość zajęć w trakcie studiów podyplomowych będzie prowadzona w formie warsztatowej, co podniesie efektywność przyswajania kluczowych umiejętności.
 • Program kierunku opiera się na demonstracji, treningu oraz superwizji kluczowych kompetencji zarządzania w modelu coachingowym, których posiadanie wydatnie przyczynia się do podniesienia osobistej efektywności menedżera oraz jego zespołu (nawet o 70%).

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

 • indywidualna diagnoza kompetencji menedżerskich Master Person Analysis w formie raportu oraz informacji zwrotnej (wartość rynkowa 1206,63 PLN za raport i feedback dla jednej osoby),
 • certyfikat Practitioner Business Coach (wartość rynkowa 2567 PLN za uczestnictwo jednej osoby w certyfikującym szkoleniu).

O Master Person Analysis:

MPA jest systemem opartym na kwestionariuszu osobowości zawodowej, stworzonym przez firmę Master Management International z siedzibą w Danii. Test ten już od 30 lat jest z powodzeniem wykorzystywany na rynkach Europy. Master Person Analysis należy do kategorii testów psychologicznych zaprojektowanych pod kątem potrzeb działów personalnych. W Polsce z Master Person Analysis korzystają m.in.: Empik, FM Logistics, Valeant (ICN Polfa Rzeszów), KRKA, Pandora, Pramerica, Ramirent, Sonion.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane są we współpracy z ekspertami praktykami:

Tomasz Gordon - certyfikowany trener biznesu, ekspert Master Person Analysis, coach, wykładowca akademicki. Od ponad 16 lat wspiera menedżerów oraz działy sprzedaży w rozwoju ich kompetencji. Prowadził szkolenia m.in. dla Samsung Electronics Polska, Huawei Polska, PZU oraz Banku Zachodniego WBK. Jego wypowiedzi eksperckie zacytowano w magazynach: "Sukces", "Szef Sprzedaży" i "As Sprzedaży". Koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych "Akademia menedżera".

Joanna Konczanin - psycholog, trener biznesu, Coach – Supervisor certyfikowany na standardach European Mentoring & Coaching Council. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywności osobistej, komunikacji perswazyjnej i wywierania wpływu. Realizowała szkolenia m.in. dla PricewaterhouseCoopers, KGHM, Poczty Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego WBK, Rafinerii Gdańskiej, Krajowej Izby Gospodarczej, Loży Dolnośląskiej Business Center Club. Prowadziła także zajęcia i gościnne wykłady dla studentów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, wrocławskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, toruńskiej i bydgoskiej Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Większość zajęć w trakcie studiów podyplomowych będzie prowadzonych w formie warsztatowej, co podniesie efektywność przyswajania kluczowych umiejętności. 

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Postawa proaktywna lidera i zespołu5113
Turkusowe zarządzanie883
Diagnoza kompetencji menedżerskich w oparciu o wielopoziomowy test Master Person Analysis

2

2

1
Sztuka wystąpień publicznych

3

9

2
5Psychologia wywierania wpływu w zarządzaniu 5113
6Rekrutacja i selekcja oparta na kluczowych kompetencjach4123
7Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu – menedżer w roli mentora i trenera5113
8Błyskawiczne motywowanie pracowników353
9Coachingowy model zarządzania – menedżer jako coach262
10Zarządzanie stresem i emocjami352
11Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu menedżera oraz członków zespołu352
12Personal branding – budowanie marki osobistej menedżera6103
Razem499530

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Zintegrowane zaliczenie kończące studia: przygotowanie pracy końcowej i jej prezentacja.
 • Podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów poprzez przedstawienie pracy rocznej w formie prezentacji. Prezentacja dotyczy zastosowanych narzędzi poznanych na studiach w środowisku zawodowym.
 • Pytania od słuchaczy do prelegenta oraz pytania od koordynatora kierunku.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę stanowią specjaliści - praktycy oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, prof. UE, e-mail: a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl 

mgr Tomasz Gordon, e-mail: tomasz.gordon@uekat.pl 

Harmonogram kierunku dostępny na stronie harmonogramów zjazdów

Rejestracja na studia