Przejdź do menu Przejdź do treści

Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej

Ręka wskazująca wykres na tablecie.

 

Gwarancja uruchomienia kierunku!

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

Logo PIKW

dwa semestry (176 godzin)

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

Opis studiów

Współcześnie w wielu organizacjach zmiany poprzedzają badania o charakterze audytowym, dlatego istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w tym obszarze. Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacji są dzisiaj nie tylko potrzebą, ale jednocześnie ważną koniecznością wymagającą realizacji zgodnie z istniejącymi w tym zakresie standardami. Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej stanowią odpowiedź na tą potrzebę oraz szansę dla wielu ludzi na rozwój swoich kwalifikacji i kompetencji w tym kierunku.

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, a szczególnie do:

 • audytorów wewnętrznych, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności,
 • kadry kierowniczej jednostek sektora administracji publicznej, pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz pracowników komórek audytu wewnętrznego i kontroli,
 • przeznaczone są także dla osób posiadających praktykę w obszarze audytu wewnętrznego chcących ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego.

Korzyści

Uzyskanie dokumentów w postaci: świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz Certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW:

 • prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.,
 • wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA,
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW).

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie w tym również merytorycznym

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711    E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Alicja Hoc-Rolińska, Dyrektor Biura Audytu, Koordynator Studiów Podyplomowych
Office: +48 22 620 95 40 Mobile: +48 533 350 533    E-mail: a.hoc-rolinska@pikw.pl 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW,
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 • bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html )

Założenia studiów

Studia realizowane w partnerstwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Są odpowiedzią na istniejące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, studium przypadków.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Administracja publiczna801
Finanse publiczne 801
Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze

8

0

1
Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publicznej 

8

0

1
5Finanse przedsiębiorstw 801
6Budżetowanie jako podstawowa zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw441
7Rachunkowość finansowa441
8Rachunkowość budżetowa 441
9Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych 441
10Elementy statystyki i metodologia prowadzenia badań statystycznych dla celów analizy finansowej441
11Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera i audytora 441
12Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 801
13Analiza ryzyka 441
14Planowanie w audycie wewnętrznym441
15Metodyka pracy audytora wewnętrznego 082
16Metody próbkowania w audycie 082
17Audyt informatyczny   442
18Rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu oszustw i nadużyć   442
19Warsztaty z wykonywania audytu 884
20Wykorzystanie IT w audycie 884
Razem1047230

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online).

Kryteria ukończenia studiów

 • Egzamin końcowy ma formę ustną polegającą na udzieleniu odpowiedzi na dwa wylosowane pytania. Lista pytań zostaje przygotowana przy współudziale wykładowców oraz przekazana słuchaczom ok. 2 miesiące przed egzaminem.

Kadra dydaktyczna

Trenerzy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kierownicy studiów

dr Ewa Czarnecka-Wójcik, e-mail: ewa.czarnecka-wojcik@uekat.pl 

dr Damian Kocot, e-mail: damian.kocot@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 3950 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: upust w wysokości 100 zł od kwoty czesnego
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!

Rekomendacje

 • "Warsztaty - zaangażowanie grupy w czynny udział w zajęciach."

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej, rok akademicki 2023/24.
Harmonogram może ulec zmianie.   

Jak się zapisać?

Rekrutacja na kierunek została przedłużona do 15 października (rozpoczęcie zajęć w listopadzie). 

Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 
Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia
Dołącz do nas

Nasi partnerzy