HR Business Partner

dwa semestry (184 godziny)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Współcześnie, jednym z kluczowych wymogów w stosunku do służb personalnych jest oczekiwanie przez zarząd firmy efektywnego wspierania działań biznesowych, poprzez dostarczanie nie tylko sprawdzonych, ale przede wszystkim nowoczesnych rozwiązań HR. Zależy Ci by wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom organizacji ? Chcesz zostać ekspertem HR, partnerem biznesowym, a może myślisz o doskonaleniu kompetencji w kierunku pełnienia roli agenta zmian, mentora czy rzecznika pracowników ? Jeśli tak, wybierz nasz kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż.

Celem studiów HR Business Partner jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji, co oznacza możliwość dostarczania decydentom zarówno sprawdzonych, jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR, które pozwolą efektywnie wspierać biznes. Jeśli Twoją pasją jest zarządzanie ludźmi, a jednocześnie chcesz widzieć wymierne efekty podejmowanych przez Ciebie i Twój zespół działań, nie zwlekaj z aplikacją na nasz kierunek ! 

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za tworzenie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania ludźmi w organizacji. Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z obszaru HR. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy także osoby, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze HR: doradców personalnych, socjologów i psychologów pracy, którzy mają co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą funkcji personalnej. 

KORZYŚCI

Absolwent studiów HR Business Partner dysponuje usystematyzowaną i praktyczną wiedzą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w zakresie strategicznego partnerstwa na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz planowania i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników.

Poza rozwiniętą orientacją biznesową, absolwent studiów potrafi skutecznie i efektywnie stosować w praktyce zdywersyfikowane metody, techniki i narzędzia HR.

Natomiast wzięcie udziału w treningu menedżerskim pozwala uczestnikom na nabycie lub doskonalenie kompetencji menedżerskich, szczególnie w zakresie zarządzania wysokoefektywnymi zespołami, zmianą i projektami.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w oparciu o zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich i przez wieloletnich, odnoszących sukcesy praktyków z dziedziny HR.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tradycyjnej metody podającej (wykładu), wzbogaconej o metody nastawione na aktywizację słuchaczy i dynamiczne przyswajanie treści (trening, praca zespołowa, studia przypadków).

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1HRBP w biznesie442
2Opisy stanowisk pracy   

2

2

1
3Program adaptacji społeczno-zawodowej  

2

2

1
4Prawo pracy   884
5Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi    262
6Etatyzacja w organizacji262
7Audyt kompetencyjny i diagnoza potrzeb rozwojowych w organizacji262
8Rekrutacja i selekcja pracowników   262
9System okresowych ocen pracowniczych 262
10Zarządzanie zespołem wysokoefektywnym  262
11Budowanie zaangażowania pracowników 262
12Zarządzanie wynagrodzeniami262
13Metody rozwoju zasobów ludzkich w organizacji262
14Zarządzanie karierami zawodowymi i zarządzanie talentami   262
15Coaching w pracy HRBP  262
16Technologie IT w zarządzaniu zasobami ludzkimi262
17Zarządzanie projektami HR  262
18Analityka efektywności HR262
19Zarządzanie kulturą organizacyjną  262
20Audyt funkcji personalnej 262
21Zarządzanie kryzysowe w obszarze HR   262
22HR Biznes Partner jako agent zmian    262
23Negocjacje wewnątrzorganizacyjne     262
Razem5413046

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

  • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • pozytywnie zdany egzamin końcowy (egzamin pisemny)    

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich, aktywnie wspierających biznes poprzez zaangażowanie w działania o charakterze szkoleniowo-doradczym, jak również z przedsiębiorców i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi (pełniących rolę trenerów, coachów, konsultantów).

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Agata Austen, prof. UE, e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl

mgr Łucja Waligóra, e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl

Harmonogram

 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

HR Business Partner (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia