HR Business Partner

dwa semestry (200 godzin)

OPIS STUDIÓW

Współcześnie, jednym z kluczowych wymogów w stosunku do służb personalnych jest oczekiwanie przez zarząd firmy efektywnego wspierania działań biznesowych, poprzez dostarczanie nie tylko sprawdzonych, ale przede wszystkim nowoczesnych rozwiązań HR. Zależy Ci by wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom organizacji? Chcesz zostać ekspertem HR, partnerem biznesowym, a może myślisz o doskonaleniu kompetencji w kierunku pełnienia roli agenta zmian, mentora czy rzecznika pracowników? Jeśli tak, wybierz nasz kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż. Celem studiów HR Business Partner jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji, co oznacza możliwość dostarczania decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR, które pozwolą efektywnie wspierać biznes. Jeśli Twoją pasją jest zarządzanie ludźmi, a jednocześnie chcesz widzieć wymierne efekty podejmowanych przez Ciebie i Twój zespół działań nie zwlekaj z aplikacją na nasz kierunek!

ADRESACI

Program dla studiów podyplomowych HR Business Partner opracowano z myślą o takich osobach jak Ty – ludziach, którym zależy na doskonaleniu kompetencji, niezbędnych dla podniesienia poziomu jakości działań realizowanych w obszarze HR. Studia kierowane są przede wszystkim do menedżerów i specjalistów HR. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy też wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze HR; osoby aspirujące do pełnienia roli lidera w dziale personalnym, doradców personalnych, socjologów i psychologów pracy. Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów o specjalności ZZL oraz praktyków pracujących w obszarze funkcji personalnej w organizacji.

KORZYŚCI

Absolwent studiów HR Bussines Partner dysponuje usystematyzowaną i praktyczną wiedzą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w zakresie strategicznego partnerstwa na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz planowania i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników. Poza rozwiniętą orientacją biznesową absolwent studiów potrafi skutecznie i efektywnie stosować w praktyce zdywersyfikowane metody, techniki i narzędzia HR. Natomiast wzięcie udziału w treningu menedżerskim pozwala słuchaczom na nabycie lub doskonalenie kompetencji menedżerskich, szczególnie w zakresie zarządzania wysokoefektywnymi zespołami, zmianą i projektami.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w partnerstwie z firmą Human Solutions for Business Ilona Pawełczyk (www.hsforb.pl) posiadającą 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów i usług z obszaru HR dla biznesu.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tradycyjnej metody podającej (wykładu), wzbogaconej o metody nastawione na aktywizację słuchaczy i dynamiczne przyswajanie treści (trening, praca zespołowa, studia przypadków).

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IModuł: Rola i znaczenie HRPB we współczesnych organizacjach
1HRBP w biznesie8-2
2Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

4

4

2
3Efektywność HRBP

4

4

2
4Zarządzanie kulturą organizacyjną8-2
5Prawo pracy 8-2
IIModuł: Metody, techniki, narzędzi HRBP 
6Etatyzacja w organizacji-82
7Model kompetencyjny i opisy stanowisk pracy -123
8Program adaptacji społeczno-zawodowej 221
9Audyt kompetencyjny-82
10Diagnoza potrzeb rozwojowych w organizacji   -82
11Metody rozwoju zasobów ludzkich w organizacji  -82
12System okresowych ocen pracowniczych442
13Zarządzanie talentami442
14Zarządzanie karierami zawodowymi  442
15Technologie IT w zarządzaniu zasobami ludzkimi  -82
IIIModuł: Współpraca/wsparcie kadry menedżerskiej przez HRBP
16Trening menedżerski HRBP-163
17Zarządzanie zespołem wysokoefektywnym622
18Zarządzanie projektami HR1243
19Zarządzanie kryzysowe w obszarze HR   1243
20Zarządzanie zmianą w organizacji 1243
21Negocjacje wewnątrzorganizacyjne622
Razem9410646

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w cyklu codwutygodniowym. Miejsce realizacji zajęć – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3 lub 5

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

- minimum 80% obecności na zajęciach

- pozytywnie zdany egzamin końcowy (egzamin pisemny)

- złożenie i pozytywna ocena projektu (propozycja rozwiązania wybranego problemu).

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich, aktywnie wspierających biznes poprzez zaangażowanie w działania o charakterze szkoleniowo-doradczym, jak również z przedsiębiorców i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi (pełniących rolę trenerów, coachów, konsultantów).

KIEROWNIK STUDIÓW

mgr Łucja Waligóra

mgr Krzysztof Wąsek

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

Rejestracja na studia