HR Business Partner

dwa semestry (200 godzin)

OPIS STUDIÓW

Współcześnie, jednym z kluczowych wymogów w stosunku do służb personalnych jest oczekiwanie przez zarząd firmy efektywnego wspierania działań biznesowych, poprzez dostarczanie nie tylko sprawdzonych, ale przede wszystkim nowoczesnych rozwiązań HR. Zależy Ci by wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom organizacji? Chcesz zostać ekspertem HR, partnerem biznesowym, a może myślisz o doskonaleniu kompetencji w kierunku pełnienia roli agenta zmian, mentora czy rzecznika pracowników? Jeśli tak, wybierz nasz kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż. Celem studiów HR Business Partner jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji, co oznacza możliwość dostarczania decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR, które pozwolą efektywnie wspierać biznes. Jeśli Twoją pasją jest zarządzanie ludźmi, a jednocześnie chcesz widzieć wymierne efekty podejmowanych przez Ciebie i Twój zespół działań nie zwlekaj z aplikacją na nasz kierunek!

ADRESACI

Program dla studiów podyplomowych HR Business Partner opracowano z myślą o takich osobach jak Ty – ludziach, którym zależy na doskonaleniu kompetencji, niezbędnych dla podniesienia poziomu jakości działań realizowanych w obszarze HR. Studia kierowane są przede wszystkim do menedżerów i specjalistów HR. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy też wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze HR; osoby aspirujące do pełnienia roli lidera w dziale personalnym, doradców personalnych, socjologów i psychologów pracy. Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów o specjalności ZZL oraz praktyków pracujących w obszarze funkcji personalnej w organizacji.

KORZYŚCI

Absolwent studiów HR Bussines Partner dysponuje usystematyzowaną i praktyczną wiedzą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w zakresie strategicznego partnerstwa na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz planowania i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników. Poza rozwiniętą orientacją biznesową absolwent studiów potrafi skutecznie i efektywnie stosować w praktyce zdywersyfikowane metody, techniki i narzędzia HR. Natomiast wzięcie udziału w treningu menedżerskim pozwala słuchaczom na nabycie lub doskonalenie kompetencji menedżerskich, szczególnie w zakresie zarządzania wysokoefektywnymi zespołami, zmianą i projektami.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w oparciu o zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich i przez wieloletnich, odnoszących sukcesy praktyków z dziedziny HR.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tradycyjnej metody podającej (wykładu), wzbogaconej o metody nastawione na aktywizację słuchaczy i dynamiczne przyswajanie treści (trening, praca zespołowa, studia przypadków).

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IModuł: Rola i znaczenie HRPB we współczesnych organizacjach
1HRBP w biznesie8-2
2Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

4

4

2
3Efektywność HRBP

4

4

2
4Zarządzanie kulturą organizacyjną8-2
5Prawo pracy 8-2
IIModuł: Metody, techniki, narzędzi HRBP 
6Etatyzacja w organizacji-82
7Model kompetencyjny i opisy stanowisk pracy -123
8Metody rekrutacji pracowników442
9Program adaptacji społeczno-zawodowej 221
10Audyt kompetencyjny-82
11Diagnoza potrzeb rozwojowych w organizacji   -82
12Metody rozwoju zasobów ludzkich w organizacji  -82
13System okresowych ocen pracowniczych442
14Zarządzanie talentami442
15Zarządzanie karierami zawodowymi  442
16Metody kształtowania wynagrodzeń w organizacji442
17System motywowania pracowników442
18Technologie IT w zarządzaniu zasobami ludzkimi  -82
IIIModuł: Współpraca/wsparcie kadry menedżerskiej przez HRBP
19Trening menedżerski HRBP-163
20Zarządzanie zespołem wysokoefektywnym442
21Zarządzanie projektami HR443
22Zarządzanie kryzysowe w obszarze HR   443
23Zarządzanie zmianą w organizacji 443
24Negocjacje wewnątrzorganizacyjne442
Razem7812252

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w cyklu codwutygodniowym. Miejsce realizacji zajęć – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3 lub 5

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Założono procedury zaliczeniowe rezygnując z pracy dyplomowej na rzecz testów i opracowań pragmatycznych w ramach każdego z modułów. Podstawą pozytywnego zakończenia studiów będzie zaliczenie każdego z modułów według ustalonych z prowadzącymi reguł, poprzez ćwiczenia i prace wykonywane na każdych zajęciach.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich, aktywnie wspierających biznes poprzez zaangażowanie w działania o charakterze szkoleniowo-doradczym, jak również z przedsiębiorców i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi (pełniących rolę trenerów, coachów, konsultantów).

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Agata Austen, prof. UE

mgr Łucja Waligóra

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł