Kadry i Płace z elementami HR

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

OPIS STUDIÓW

Studia skoncentrowane są na poszerzeniu wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania samodzielnych funkcji kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Skupiają się na informacjach z zakresu polityki kadrowej, prawa pracy, przepisów kadrowo-płacowych, psychologii pracy, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Studia te dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr.

ADRESACI

Studia podyplomowe są kierowane do wszystkich absolwentów uczelni wyższej. Kierunek jest szczególnie skierowany do osób, które chcą pozyskać dodatkową wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie kadrowo-płacowym. Są to kandydaci, którzy prowadzą samodzielne przedsiębiorstwa lub chcą związać swoją drogę zawodową z zawodem specjalisty ds. zasobów ludzkich.

Studia podyplomowe są kierowane do wszystkich absolwentów uczelni wyższej. Kierunek jest szczególnie skierowany do osób, które chcą pozyskać dodatkową wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie kadrowo-płacowym. Są to kandydaci, którzy prowadzą samodzielne przedsiębiorstwa lub chcą związać swoją drogę zawodową z zawodem specjalisty ds. zasobów ludzkich.

KORZYŚCI

Studia rozwijają umiejętność samodzielnej, poprawnej i sprawnej obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.