Kadry i Płace z elementami HR

dwa semestry (144 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia skoncentrowane są na poszerzeniu wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania samodzielnych funkcji kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Skupiają się na informacjach z zakresu polityki kadrowej, prawa pracy, przepisów kadrowo-płacowych, psychologii pracy, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Studia te dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr.

ADRESACI

Studia podyplomowe są kierowane do wszystkich absolwentów uczelni wyższej. Kierunek jest szczególnie skierowany do osób, które chcą pozyskać dodatkową wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie kadrowo-płacowym. Są to kandydaci, którzy prowadzą samodzielne przedsiębiorstwa lub chcą związać swoją drogę zawodową z zawodem specjalisty ds. zasobów ludzkich.

KORZYŚCI

Studia rozwijają umiejętność samodzielnej, poprawnej i sprawnej obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do roli specjalisty ds. kadr i płac. Systematyzowanie i rozszerzanie już posiadanych kwalifikacji w zakresie prawa pracy w ramach wykładów oraz zajęć praktycznych. Uczestnicy będą rozbudowywać swoje kwalifikacje oraz znajomość z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady aktywne, dyskusje, ćwiczenia na przykładach od prowadzącego, ćwiczenia na komputerach przy praktycznych wypełnianiu wniosków, pism.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Miejsce działu kadr i płac w dużej organizacji – zarządzanie zasobami ludzkimi  886
Podstawowe zagadnienia prawa pracy   886
Charakterystyka ubezpieczeń społecznych – ZUS

16

-

8
Płace – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych  

-

32

10
5Prowadzenie dokumentacji – akt pracowniczych w praktyce   01610
6Rozliczenia PIT z perspektywy pracy w dziale kadrowo-płacowym    1158
7Psychologia pracy    5114
8Podstawy rachunkowości dla celów kadrowo-płacowych   88

8

Razem568860

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w cyklu dwutygodniowym. Miejscem prowadzenia zajęć jest kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Minimalna frekwencja na zajęciach, która wynosi 80 %.

 • Zaliczenie zintegrowanego egzaminu pisemnego w min. 50% punktów.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę stanowią specjaliści - praktycy oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • dr Łukasz Bielecki - kierownik studiów podyplomowych
 • prof. UE dr hab. Tomasz Ingram
 • dr Michał Kuźnik
 • dr Dorota Adamek Hyska
 • dr Katarzyna Tkocz-Wolny
 • mgr Iwona Frańczak
 • mgr Sławomir Kowalski - doradca podatkowy
 • mgr Aleksandra Goc – psycholog

KIEROWNIK STUDIÓW

• Dr Łukasz Bielecki   e-mail: lukasz.bielecki@ue.katowice.pl

Harmonogram

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 21.10.2021r. 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Kadry i Płace z elementami HR (edycja 2021/22)

 

 

Rejestracja na studia