Kadry i Płace z elementami HR

Rzut z góry na stolik z otwartym laptopem i dokumentami, analizowanymi przez dwie osoby

dwa semestry (144 godzin)

Opis studiów

Studia skoncentrowane są na poszerzeniu wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania samodzielnych funkcji kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Skupiają się na informacjach z zakresu polityki kadrowej, prawa pracy, przepisów kadrowo-płacowych, psychologii pracy, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Studia te dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr.

Adresaci

Studia podyplomowe są kierowane do wszystkich absolwentów uczelni wyższej. Kierunek jest szczególnie skierowany do osób, które chcą pozyskać dodatkową wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie kadrowo-płacowym. Są to kandydaci, którzy prowadzą samodzielne przedsiębiorstwa lub chcą związać swoją drogę zawodową z zawodem specjalisty ds. zasobów ludzkich.

Korzyści

Studia rozwijają umiejętność samodzielnej, poprawnej i sprawnej obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do roli specjalisty ds. kadr i płac. Systematyzowanie i rozszerzanie już posiadanych kwalifikacji w zakresie prawa pracy w ramach wykładów oraz zajęć praktycznych. Uczestnicy będą rozbudowywać swoje kwalifikacje oraz znajomość z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów aktywnych, dyskusji, ćwiczeń na przykładach od prowadzącego, ćwiczeń na komputerach przy praktycznego wypełniania wniosków, pism.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Miejsce działu kadr i płac w dużej organizacji – zarządzanie zasobami ludzkimi  886
Podstawowe zagadnienia prawa pracy   886
Charakterystyka ubezpieczeń społecznych – ZUS

16

-

8
Płace – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych  

-

32

10
5Prowadzenie dokumentacji – akt pracowniczych w praktyce   01610
6Rozliczenia PIT z perspektywy pracy w dziale kadrowo-płacowym    1158
7Psychologia pracy    5114
8Podstawy rachunkowości dla celów kadrowo-płacowych   88

8

Razem568860

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online).

Kryteria ukończenia studiów

 • Minimalna frekwencja na zajęciach, która wynosi 80%.

 • Zaliczenie zintegrowanego egzaminu pisemnego w min. 50% punktów.

Kadra dydaktyczna

Kadrę stanowią specjaliści - praktycy oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • dr Łukasz Bielecki - kierownik studiów podyplomowych
 • prof. UE dr hab. Tomasz Ingram
 • dr Michał Kuźnik
 • dr Dorota Adamek Hyska
 • dr Katarzyna Tkocz-Wolny
 • dr Iwona Franczak
 • mgr Sławomir Kowalski - doradca podatkowy
 • mgr Aleksandra Goc – psycholog

Kierownicy studiów

dr Łukasz Bielecki, e-mail: lukasz.bielecki@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 3500 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Rekomendacje

 • "Prowadzący potrafi w ciekawy i przystępny sposób przekazać wiedzę."
 • "Bardzo dobra forma prowadzenia zajęć, wysoki poziom wiedzy i umiejętności jej przekazywania, umiejętność prowadzenia zajęć w ciekawy sposób."

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia