Przejdź do menu Przejdź do treści

Lean Leader

dwa semestry (129 godziny)

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z partnerem: firmą Lean to Win sp. z o.o.

Opis studiów

Menedżerowie LEAN podejmują decyzje o znaczeniu istotnym dla całej firmy i na bieżąco uczestniczą w projektach usprawniających organizację i wszystkie procesy pracy.  Ich działania koncentrują się wokół dbałości o efekt, uzyskaniem optymalnego czasu realizacji i minimalnego kosztu ostatecznego. Jeśli chcesz poznać założenia zwiększania efektywności firmy dzięki skutecznym narzędziom i technikom związanym z Lean, decydujesz o inicjowaniu i wdrażaniu projektów optymalizacyjnych, wprowadzaniu usprawnień w obszarach organizacji, kierowania, zaopatrzenia i zbytu oraz  produkcji - te studia są właśnie dla Ciebie.

Lean koncentruje się na wartościach istotnych dla klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Pozwala zadbać o pożądaną jakość produktów, minimalne zapasy, terminowość dostaw, niskie koszty wytwarzania, maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, bezpieczeństwo pracy, dobre relacje ze współpracownikami, dostawcami i klientami. Lean Management to uznany na świecie sposób zarządzania firmą pozwalający na zwiększanie efektywności biznesowej poprzez wdrażanie projektów optymalizacyjnych oraz stosowanie filozofii ciągłego doskonalenia. W codziennej praktyce realizacji Lean liczy się obserwacja własnej pracy i zastanawianie się co można zrobić, aby dostarczyć Klientowi to, na czym mu dokładnie zależy.

W ramach naszych studiów nauczysz się identyfikowania procesów w firmie i docierania do przyczyn źródłowych pojawiających się w nich problemów. Będziesz potrafił identyfikować wartości i marnotrawstwo (czasu, energii, zasobów ludzkich i materialnych, etc.). Wdrożysz w miejscu pracy niezbędne standardy i dowiesz się jak przekonywać zespół do ich utrzymywania. Zdobędziesz wiedzę z zakresu metod i narzędzi optymalizacyjnych i wdrażających zmiany LEAN. Poznasz proces utrzymywania zmian dzięki standaryzacji i budowaniu zaangażowania Twojego zespołu. Nauczysz się monitorowania przebiegu zaplanowanych zmian. W ramach naszych studiów wykonasz samodzielny projekt optymalizacyjny w ramach certyfikacji Green Belt.

Nasze studia oparliśmy na praktykach z długoletnim doświadczeniem w wdrażaniu Lean Management w przedsiębiorstwach. Oni także chcą podzielić się swoją wiedzą z Tobą.

Adresaci 

 • Menedżerowie przedsiębiorstw.
 • Pracownicy działów produkcji, logistyki i zakupów i magazynów.
 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie Lean w przedsiębiorstwach.
 • Osoby optymalizujące procesy w firmach.
 • Osoby prowadzących projekty w obszarze Lean.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację, realizację i nadzór nad procesem produkcji.
 • Właściciele firm i przedsiębiorstw.   

Korzyści

 • Samodzielność w realizowaniu projektów Lean w ramach działu, firmy.

 • Umiejętność poszukiwania pierwotnych przyczyn powstających problemów.

 • Zdobycie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów.

 • Budowanie standardów pracy własnej i zespołu.
 • Identyfikacja marnotrawstwa w różnych obszarach pracy i działania.
 • Usuwanie błędów produkcyjnych, ludzkich, etc.
 • Umiejętność mapowania strumienia wartości.
 • Zarządzanie projektem Lean.
 • Efektywne zarządzanie zapasami.
 • Usprawnianie procesu produkcji.
 • Wspieranie zespołu i budowanie zaangażowania ludzi w procesie zmian.
 • Świadome stosowanie narzędzi Lean.
 • Rozwijanie kompetencji przywódczych i liderskich nakierowanych na trwałe relacje i zaangażowanie zespołu.
 • Monitorowanie przebiegu zaplanowanych optymalizacji.
 • Rozliczanie projektów z efektów działań usprawniających.
 • Zwiększanie efektywności procesów w skali micro i macro.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Certyfikat Lean Green Belt (w cenie studiów).

Założenia studiów

W ramach naszych studiów wykonasz samodzielny projekt optymalizacyjny w ramach certyfikacji Green Belt. Projektem może być każdy to autorski pomysł optymalizacyjny z obszaru Twojej praktyki zawodowej: od analizy, po czynności planowania, tworzenia lub poprawy istniejących struktur, redukcji lub skrócenia wybranych czynności, zadań lub procesów. Projekty mogą dotyczyć także procesów automatyzacji, podniesienia wydajności czy poprawy dostępności. Mogą być przygotowane w obszarze usług, administracji, produkcji, sprzedaży,  dystrybucji i zarządzania. Poprowadzimy Cię przez sposób doboru narzędzi i niezbędnych metodyk działania.

Główne cele studiów:

 • Stworzenie i podniesienie kompetencji z zakresu LEAN w obszarze biznesowym, z uwzględnieniem samodzielnego posługiwania się metodyką i narzędziami niezbędnymi do analizowania, projektowania i wdrażania działań ciągłego doskonalenia.
 • Umiejętność tworzenia warunków niezbędnych do wdrożenia działań LEAN w firmie, dbałości o tworzenie i kontynuację kultury pracy LEAN.
 • Zmiana podejścia do codziennych zadań i osiąganych wyników zawodowych w kierunku samodzielnego szukania usprawnień i optymalizacji.
 • Umiejętność wspierania, angażowania i prowadzenia zespołów pracowniczych realizujących działania LEAN.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi.
 • Stworzenie samodzielnego projektu optymalizacyjnego     

Metody prowadzenia zajęć 

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, wirtualna wizyta studyjna (2 godz.) ) prowadzone są metodami aktywizującymi (dyskusje, kazusy, studia przypadków) w formule online oraz bazują na dedykowanych aplikacjach takich jak np. Ms. Visio, Ms Project i innych.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznych
(e-learning/online)
Liczba godzin praktycznych (online)Punkty ECTS
1Wprowadzenie do koncepcji Lean9/2207
Kreowanie zmiany w Lean2/8206
Zarządzanie projektem Lean

8/-

8

5
Narzędzia Lean

4/14

34

13
 Razem23/248231

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia realizowane są w formie zajęć online odbywających się w soboty i niedziele oraz w formie e-learningu (materiały udostępniane uczestnikom na platformie moodle). 

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i prezentacja praktycznego projektu optymalizacyjnego.

Kadra dydaktyczna

Całość studiów jest prowadzona przez osoby posiadające długoletnią praktykę w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętych zagadnień związanych z Lean w przedsiębiorstwach, wdrożeniem 5S, mapowaniem strumienia wartości i innymi oraz prowadzenia treningów z ww. zagadnień. Prowadzący posiadają także następujące kwalifikacje:

 • umiejętność prowadzenia zajęć trenerskich z przedstawicielami biznesu;
 • umiejętność właściwego doboru treści oraz studiów przypadku dla grupy docelowej;
 • posiadanie najnowszego stanu wiedzy z zakresu Lean;
 • kompetencje w zakresie publicznego przemawiania i dynamicznego prowadzenia zajęć w formule online.

Kierownik studiów

dr Marek Kasperek, e-mail: marek.kasperek@ue.katowice.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 4500 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Lean Leader" na rok akademicki 2024/25. 
Harmonogram może ulec zmianie! 

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca