Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO)

17.12.2021 - 15.02.2022 - rekrutacja na semestr letni

Studia Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO) to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w Organizacjach Pozarządowych. W trakcie licznych zajęć warsztatowych uczestnicy będą mieli m.in. za zadanie wypracować i wdrożyć standardy działania w swoich organizacjach, dotyczące np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

strona kierunku: https://mba-ngo.ue.katowice.pl


Liczba godzin: 306 godzin(y)
Czas trwania: 3 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 15 000 zł (100% dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030)