Przejdź do menu Przejdź do treści

Menedżer ds. zakupów

dwa semestry (176 godzin)

Opis studiów

Dziwi Cię, że zakupy w dużych firmach i przedsiębiorstwach urastają do rangi wielkich przedsięwzięć? To dlatego, że skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie mało inwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy i poprawy jej efektywności. Narastająca bariera popytu u klientów wymusza na przedsiębiorstwach i firmach działania korygujące w zakresie zakupów i zaopatrzenia. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego właśnie pracownicy, a w szczególności managerowie zakupów, są bardzo cenni. Wartościowa na rynku pracy jest także specjalistyczna wiedza dotycząca procedur skutecznie modelujących proces zaopatrzenia.

Chcesz otrzymać ciekawą pracę oferującą konkurencyjne wynagrodzenie oraz gwarancję wzrostu zarobków w niedługim czasie? Chcesz być przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektu z obszaru zakupów, ograniczając ryzyko, bez względu na skalę i złożoność projektu? Jesteś menagerem zakupów, a brak Ci czasu na śledzenie innowacyjnych trendów i narzędzi o bardziej strategicznym podejściu w Twojej branży? Chcesz poprawić wyniki negocjowanych przez siebie kontraktów, zarządzać relacjami z dostawcami czy poznać procedury zakupowe? Te studia są właśnie dla Ciebie! 

Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnych studiach, których podstawowym celem jest podniesienie kompetencji managerskich z zakresu procesów zakupowych oraz zarządzania zapasami. Ich tematyka ściśle wiąże się z optymalizacją procesów zakupowych, takich jak: ograniczenie kosztów powstających w łańcuchu dostaw, rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z kalkulacji kosztów zakupów, skrócenie czasu wyboru dostawców przez zastosowanie odpowiednich technik ich oceny i kwalifikacji, skrócenie czasu przygotowania do negocjacji, poprawa efektywności prowadzenia rozmów negocjacyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia z prowadzonych rozmów negocjacyjnych, wzmocnienie pozycji w negocjowanych kontraktach i umowach.

Studia z Uniwersytetem Ekonomicznym to najbogatsze źródło wiedzy o możliwościach optymalizacji procesów zakupowych. To również perspektywa nawiązania relacji i wymiany doświadczeń z uczestnikami studiów i doskonalenia u boków najlepszych ekspertów branżowych. Metody problemowe i studia przypadku dedykowane studiom oparte są na praktycznych, bieżących problemach przedsiębiorstw i firm, dodatkowe wsparcie stanowią liczne warsztaty i laboratoria narzędziowe.

Adresaci

 • Kierownicy, menedżerowie kategorii produktów.
 • Pracownicy działów logistyki i zakupów.
 • Kupcy i zaopatrzeniowcy.
 • Osoby zarządzających zapasami.
 • Osoby prowadzące projekty w obszarze zakupów.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację, realizację i nadzór nad procesem zakupu.
 • Osoby odpowiedzialne za negocjowanie zakupów.

Korzyści

 • Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów.
 • Świadomość kroków decyzyjnych w procesach zakupowych.
 • Przedstawienie zasad konstrukcji procedur zakupowych.
 • Zwrócenie uwagi na koszty w zakupach, zastosowanie kosztowych formuł zakupowych.
 • Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców.
 • Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy.
 • Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia.
 • Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców.
 • Poprawę efektywności działań zakupowych związanych z pozyskiwaniem wartościowych partnerów biznesowych i lepszych warunków negocjowanych kontraktów i umów.
 • Nabycie umiejętności dostrzegania wspólnych interesów i uświadamiania potrzeb niezbędnych do zbudowania skutecznej argumentacji własnego stanowiska oraz funkcjonowania działu zakupów.
 • Poszerzenie zdolności interpretacji faktów i wartości, którymi myśli partner. Posługiwanie się językiem wartości, korzyści i potrzeb. Kształtowanie języka przekazu i prezentacji.
 • Umiejętność artykulacji własnych potrzeb i oczekiwań.
 • Umiejętne prowadzenia dyskusji na poziomie interesów, nie stanowisk.
 • Wykorzystanie nawyków i zwyczajów do wzbudzania zainteresowania prezentowanymi kwestiami.
 • Nabycie umiejętności zarządzania terytorium negocjacyjnym.
 • Poszerzanie arsenału zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach negocjacyjnych, techniki radzenie sobie z zastrzeżeniami i oporem.
 • Rozwijanie odporności na słowa i negatywne reakcje. Reaktywne, empatyczne i logiczne radzenie sobie z agresją i obiekcjami.
 • Możliwość przejęcia inicjatywy negocjacyjnej i doskonalenia wyniku podczas ćwiczeń negocjacyjnych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Główne cele studiów to:

 • podniesienie kompetencji pracowników z zakresu, którego dotyczy szkolenie,
 • wzmocnienie postawy proaktywnej pracowników, umożliwiającej poprawę jakości parametrów związanych z optymalizacją procesów zakupowych takich jak:
  • ograniczenie kosztów powstających w łańcuchu dostaw,
  • rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z kalkulacji kosztów zakupów,
  • skrócenie czasu wyboru dostawców przez zastosowanie odpowiednich technik ich oceny i kwalifikacji,
  • skrócenie czasu przygotowania do negocjacji,
  • poprawa efektywności prowadzenia rozmów negocjacyjnych,
  • podniesienie poziomu zadowolenia z prowadzonych rozmów negocjacyjnych,
  • wzmocnienie pozycji w negocjowanych kontraktach i umowach.
 • lepsze wykorzystanie zasobów firmy - zasobów materialnych i ludzkich,
 • stworzenie bazy wiedzy o możliwościach optymalizacji procesów zakupowych.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) prowadzone są metodami aktywizującymi (dyskusje, kazusy, studia przypadków).
Zajęcia będą realizowane całkowicie w formie zdalnej.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Organizacja procesu zakupów8164
Strategiczny Sourcing – budowa strategii zakupów    883
Zarządzanie relacjami z dostawcami  

8

24

5
Metody oceny i kwalifikacji dostawców

4

4

2
5Planowanie i prognozowanie w zakupach4123
6Metody oceny zakupów inwestycyjnych2143
7Projekty na potrzeby zakupów4123
8Kontroling zakupów442
9Informatyczne wsparcie procesów zakupowych442
10Sterowanie zapasami w zakupach    442
11Zabezpieczenia formalno-prawne procesów zakupowych12124
Razem6211433

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

 • Test wiedzy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Całość studiów jest prowadzona przez osoby posiadające długoletnią praktykę w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętych zagadnień związanych z organizacją zakupów w przedsiębiorstwach, budową strategii i procedur zakupowych oraz prowadzenia treningów z ww. zagadnień. Prowadzący posiadają także następujące kwalifikacje:

 • umiejętność prowadzenia zajęć trenerskich z przedstawicielami biznesu,
 • umiejętność właściwego doboru treści oraz studiów przypadku dla grupy docelowej,
 • posiadanie najnowszego stanu wiedzy z zakresu zakupów,
 • kompetencje w zakresie publicznego przemawiania i dynamicznego prowadzenia zajęć.

Kierownik studiów

dr Marek Kasperek, e-mail: marek.kasperek@ue.katowice.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 4000 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Praktyczne aspekty wiedzy."

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Menedżer ds. zakupów" na rok akademicki 2024/25. 
Harmonogram może ulec zmianie! 

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca