Menedżer e-commerce i social media

dwa semestry (160 godzin)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

ADRESACI

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni, a w szczególności:

 • kierownicy i dyrektorzy działów handlowych bądź komórek marketingu przedsiębiorstw,
 • specjaliści ds. sprzedaży internetowej,
 • specjaliści ds. mediów społecznościowych,
 • specjaliści ds. handlu i marketingu,
 • przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w Internecie.

Oferta kierowana jest również do pracowników agencji Public Relations, marketingowych, reklamowych, digital i social media, organizacji pożytku publicznego oraz pracowników instytucji państwowych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie marketingu w Internecie oraz rozwinąć swoją obecność w mediach cyfrowych

Ponadto studia są adresowane do wszystkich przedsiębiorczych osób, które planują w pełni wykorzystać potencjał Internetu w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz aktywnego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności gospodarczej.

KORZYŚCI

Nabycie wiedzy i umiejętności w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz podejmowania działań promocyjnych w mediach społecznościowych wraz pomiarem skuteczności działań w mediach społecznościowych oraz w handlu elektronicznym.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

Studia mają na celu nabycie przez uczestników wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • wirtualizacji dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji handlu,
 • modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw,
 • zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych, skutecznego oraz efektywnego ich wdrażania,
 • zaangażowanie konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży,
 • przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google AdWords (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords),
 • prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych,
 • pomiaru skuteczności działań w mediach społecznościowych i w handlu elektronicznym.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą się odbywały w salach komputerowych z wykorzystaniem metod audiowizualnych.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Ekonomia menadżerska342
E-przedsiębiorczość 342
Modele i strategie w e-commerce i social media w przedsiębiorstwie  

4

10

2
Analiza rynku elektronicznego

4

4

2
5Wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa352
6Projektowanie i optymalizacja e-sklepów3133
7Logistyczna obsługa handlu elektronicznego341
8Analiza i wizualizacja danych w e-commerce i social media351
9Technika i organizacja handlu elektronicznego6103
10Handel transgraniczny   251
11Prawo w gospodarce elektronicznej221
12Kampanie reklamowe i komunikacja marki w mediach społecznościowych    262
13Social media w e-handlu481
14Monitoring skuteczności działań w e-handlu i w mediach społecznościowych    351
15Automatyzacja marketingu w Commerce- Google AdWords352
16Wykorzystanie Google Analytics w e-commerce  352
17Finanse w e-commerce   261
18Bezpieczeństwo sklepów internetowych 241
Razem5510530

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.
W ramach studiów zapewniony jest catering.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Egzamin składający się z dwóch części, tj. testu jednokrotnego/wielokrotnego oraz egzaminu ustnego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Kornelia Batko,  e-mail: kornelia.batko@ue.katowice.pl

dr hab. Michał Kucia,  e-mail: michal.kucia@ue.katowice.pl

   

Harmonogram

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 21.10.2021r.

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Menedżer e-commerce i social media (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia