Menedżer e-commerce i social media

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

ADRESACI

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni, a w szczególności:

• Kierownicy i dyrektorzy działów handlowych bądź komórek marketingu przedsiębiorstw

• Specjaliści ds. sprzedaży internetowej

• Specjaliści ds. mediów społecznościowych

• Specjaliści ds. handlu i marketingu

• Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w Internecie.

Oferta kierowana jest również do pracowników agencji Public Relations, marketingowych, reklamowych, digital i social media, organizacji pożytku publicznego oraz pracowników instytucji państwowych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie marketingu w Internecie oraz rozwinąć swoją obecność w mediach cyfrowych

Ponadto studia są adresowane do wszystkich przedsiębiorczych osób, które planują w pełni wykorzystać potencjał Internetu w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz aktywnego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności gospodarczej.

KORZYŚCI

Nabycie wiedzy i umiejętności w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz podejmowania działań promocyjnych w mediach społecznościowych wraz pomiarem skuteczności działań w mediach społecznościowych oraz w handlu elektronicznym.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

• Wirtualizacji dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji handlu

• Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw

• Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych, skutecznego oraz efektywnego ich wdrażania

• Zaangażowanie konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży

• Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google AdWords (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords)

• Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych

• Pomiaru skuteczności działań w mediach społecznościowych i w handlu elektronicznym.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą się odbywały w salach komputerowych z wykorzystaniem metod audiowizualnych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Ekonomia menadżerska342
E-przedsiębiorczość 342
Modele i strategie w e-commerce i social media w przedsiębiorstwie  

6

8

2
Analiza rynku elektronicznego

4

4

2
5Wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa352
6Projektowanie i optymalizacja e-sklepów3133
7Logistyczna obsługa handlu elektronicznego341
8Analiza i wizualizacja danych w e-commerce i social media351
9Technika i organizacja handlu elektronicznego6103
10Handel transgraniczny   251
11Prawo w gospodarce elektronicznej221
12Kampanie reklamowe i komunikacja marki w mediach społecznościowych    262
13Social media w e-handlu481
14Monitoring skuteczności działań w e-handlu i w mediach społecznościowych    351
15Automatyzacja marketingu w Commerce- Google AdWords352
16Wykorzystanie Google Analytics w e-commerce  352
17Finanse w e-commerce   261
18Bezpieczeństwo sklepów internetowych 241
Razem5710330

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia weekendowe co dwa tygodnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, sale komputerowe.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Egzamin składający się z dwóch części, tj. testu zintegrowanego oraz egzaminu ustnego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Kornelia Batko,  e-mail: kornelia.batko@ue.katowice.pl

dr hab. Michał Kucia,  e-mail: michal.kucia@ue.katowice.pl

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł