Międzynarodowe standardy rachunkowości

Międzynarodowe standardy rachunkowości” to pragmatyczny kierunek studiów, nastawiony na dostarczenie wiedzy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych i raportowania finansowego według MSR/MSSF, które są coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych posiadających zasięg globalny. Studia wyczerpują wiedzę z najważniejszych obszarów występujących w większości podmiotów stosujących rachunkowość międzynarodową, a zwłaszcza w spółkach giełdowych.


Liczba godzin: 160 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Stacjonarna
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3600 zł