Międzynarodowe standardy rachunkowości

Zbliżenie na kalkulator, dokument finansowy i długopis

dwa semestry (160 godzin)

Opis studiów

„Międzynarodowe standardy rachunkowości” to pragmatyczny kierunek studiów, nastawiony na przekazanie wiedzy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. MSSF są coraz powszechniej stosowane przez przedsiębiorstwa oraz grupy kapitałowe posiadające zasięg globalny.

Studia wyczerpują wiedzę z każdego najważniejszego obszaru merytorycznego, występującego w większości podmiotów stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości. Zdecydowana większość zajęć jest realizowana przez osoby mające bardzo dobre przygotowanie poznawcze, a także doświadczenie praktyczne w prowadzeniu rachunkowości. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem praktyki gospodarczej na pracowników służb finansowo-księgowych z poszerzoną wiedzą z rachunkowości międzynarodowej studia dają możliwość biegłego zastosowania MSSF w praktyce gospodarczej.

Adresaci

Studia skierowane są do osób:

 • odpowiedzialnych za stosowanie MSSF, np. zarządów, głównych księgowych, księgowych i menedżerów finansowych,
 • zainteresowanych awansem zawodowym w działach: księgowości, audytu, doradztwa finansowego, analiz i controllingu,
 • poszukujących wiedzy i kompetencji na potrzeby inwestowania.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych osiągnie profesjonalizm w zakresie rachunkowości opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej dzięki:

 • biegłości wyboru i zastosowania najważniejszych standardów,
 • zrozumieniu istoty procesów raportowania finansowego i skonsolidowanego,
 • poznaniu i dostosowaniu do najnowszych wymogów nowego formatu raportowania skonsolidowanego,
 • łatwości analizowania aktualnych zagadnień podatkowych z punktu widzenia prawa międzynarodowego,
 • zdobyciu wiedzy uznanej międzynarodowo. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Głównym założeniem studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalnych kadr w obszarze stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości finansowej, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej i innych krajach świata dopuszczających stosowanie MSR/MSSF.  

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie klasycznych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, warsztatów wymagających pracy zespołowej, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu licznych przypadków praktycznych.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Przesłanki, założenia koncepcyjne i zastosowanie MSR/MSSF   932
 2 Jednostkowe sprawozdania finansowe według MSR/MSSF 24167
 3 Sprawozdawczość skonsolidowana i rozliczenie połączeń spółek według MSSF     

18

18

7
 4 Podatki według prawa podatkowego i MSSF  

16

 8

5
5Rachunkowość wybranych grup aktywów i kapitałów według MSR/MSSF    16166
6Rachunkowość instrumentów finansowych według MSR/MSSF   1063
Razem936730

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

 • Udział w 80% zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego z zakresu treści objętych programem nauczania.
 • Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru po zrealizowaniu dwusemestralnego planu zajęć.
 • Alternatywą jest zaliczenie testu „połówkowego” po każdym z semestrów.

Kadra dydaktyczna

 • Naukowcy (profesorowie i samodzielni pracownicy) z Uniwersytetu Ekonomicznego z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie: (i) kierowania średnimi i dużymi przedsiębiorstwami publicznymi i niepublicznym; (ii) automatyzacji procesów konsolidacji finansowej i menedżerskiej; (iii) doradztwa ekonomicznego.
 • Doświadczeni eksperci z firmy audytorskiej o zasięgu globalnym BDO Polska i międzynarodowego centrów usług podatkowo-księgowych.  

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Halina Buk, e-mail: halina.buk@ue.katowice.pl 

dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska, prof. UE, e-mail: j.wartini-twardowska@ue.katowice.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 3750 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  
   

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych Międzynarodowe standardy rachunkowości, rok akademicki 2023/24.
Harmonogram może ulec zmianie.      

Jak się zapisać?

Od 28 kwietnia do 30 września 2023 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 (rozpoczęcie zajęć w listopadzie 2023). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. W systemie należy utworzyć konto i zapisać się na wybrany kierunek, wypełniając wszystkie obowiązkowe sekcje.

Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia