Przejdź do menu Przejdź do treści

Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem

dwa semestry (172 godzin)

Opis studiów

Współczesne realia gospodarcze, charakteryzujące się m.in. intensywną konkurencją rynkową, wysoką dynamiką zmian w otoczeniu organizacji, internacjonalizacją i cyfryzacją gospodarki, a w ostatnich miesiącach również malejącym popytem na skutek ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, doprowadziły do znaczącego wzrostu ryzyka i niepewności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczególności małą i średnią firmą. Tendencje te stanowią dla zarządzających nowe, niespotykane dotąd wyzwania.

W obliczu powyższych okoliczności osoby, które chcą właściwie pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem, powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. W odpowiedzi na ekonomiczne wyzwania XXI wieku stworzono kompleksową propozycję rozwoju kompetencji zarządczych w formie studiów podyplomowych na kierunku „Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem”.

Formuła studiów umożliwia uczestnikom poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich, niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym firmy.

Adresaci

Studia dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć kompetencje związane z realizacją funkcji kierowniczych w małych i średnich firmach. Adresatami studiów są przede wszystkim:

 • menedżerowie i przedsiębiorcy zainteresowani zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach działalności,
 • liderzy firm rodzinnych stojący wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych,
 • specjaliści przedsiębiorstw przygotowujący się do zadań zarządczych.

Korzyści

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych i prowadzenia własnego biznesu posiadając wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania zespołami pracowników oraz organizacją jako całością, a w szczególności małą i średnią firmą.

Wśród kompetencji, które uczestnicy rozwijają w toku studiów można wymienić:

 • wiedzę z zakresu prawnych aspektów zarządzania,
 • wiedzę dotycząca natury człowieka i systemów społecznych,
 • wiedzę dotycząca różnic kulturowych w biznesie,
 • znajomość nowoczesnych trendów w biznesie,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność monitorowania efektywności i usprawniania działań,
 • umiejętność planowania i oceny ryzyka,
 • umiejętność tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
 • umiejętność zarządzania zespołami (w tym zespołami rozproszonymi),
 • umiejętności przywódcze,
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność budowania własnego wizerunku (także w mediach społecznościowych),
 • umiejętność budowania i wykorzystania relacji biznesowych,
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • indywidualny raport dotyczący pełnionych ról zespołowych według koncepcji R.M. Belbina.

Założenia studiów

Studia realizowane w oparciu wiedzę i doświadczenie odnoszących sukcesy praktyków zarządzania i przedsiębiorców, ekspertów w wąskich dziedzinach oraz doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy aktywnie wspierają biznes poprzez działalność badawczą, doradczą i szkoleniową.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone przy użyciu metod aktywizujących słuchaczy, a w szczególności metod heurystycznych, dyskusji, ćwiczeń praktycznych, gier, symulacji, analiz studium przypadku oraz treningu interpersonalnego.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Lider w zarządzaniu strategicznym442
Zarządzanie ludźmi w organizacji: budowanie zaangażowania pracowników442
Nowoczesne trendy IT w biznesie: big data i machine learning  

2

6

2
Prawne aspekty zarządzania firmą i zespołem 

4

12

3
5Planowanie i ocena ryzyka    262
6Monitorowanie i analizowanie efektywności działań    262
7Tworzenie nowych rozwiązań. Usprawnianie pracy zespołu i firmy    262
8Psychologia człowieka w organizacji883
9Well-being i work-life harmony  -41
10Zarządzanie pozytywne i psychologia pozytywna    4-1
11Efektywny zespół    4123
12Zarządzanie zmianą i sytuacjami kryzysowymi   262
13Przywództwo rozproszone i turkusowe    4-1
14Zarządzanie zespołem wirtualnym    221
15Zarządzanie różnorodnością zespołu  221
16Budowanie i wykorzystywanie relacji     -41
17Sztuka wystąpień publicznych-82
18Różnice kulturowe w biznesie   221
19Warsztat pracy nad głosem -82
20Etykieta w biznesie  -82
21Personal branding w mediach społecznościowych 262
22Planowanie i pomiar kluczowych wskaźników efektywności 262
Razem5212040

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w formie hybrydowej (dowolna forma uczestnictwa w zajęciach: stacjonarnie lub online).   

Kryteria ukończenia studiów

 • minimum 70% obecności na zajęciach,
 • pozytywnie zdany egzamin końcowy (egzamin pisemny).

Kadra dydaktyczna

Kadrę prowadzącą zajęcia na studiach „Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem” tworzą:

 • praktycy zarządzania i przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces w biznesie (nie mniej niż 50% obsady dydaktycznej),
 • eksperci w wąskich dziedzinach (np. radca prawny, aktor, prezenter telewizyjny, eksperci ds. wizerunku),
 • doświadczeni nauczyciele akademiccy, aktywnie wspierających biznes poprzez działalność badawczą, doradczą i szkoleniową. 

Kierownicy studiów

prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski, e-mail: przemyslaw.zbierowski@ue.katowice.pl 

mgr Daniel Gajda, e-mail: daniel.gajda@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 3600 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Duży zakres tematyczny, treści ciekawie i w sposób zwięzły przedstawione."
 • "Praktyczny wymiar zajęć, kilka warsztatów w trakcie zajęć, możliwość zadawania pytań w trakcie wykładu."

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3