Sprzedaż i obsługa klienta

dwa semestry (154 godziny)

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie sprzedaży oraz obsługi klienta indywidualnego (B2C) i biznesowego (B2B) - zarówno w przestrzeni stacjonarnej, jak i internetowej. Umożliwiają pozyskanie niezbędnej wiedzy do kształtowania strategii i planów sprzedaży oraz projektowania działań służących ich skutecznej realizacji. Studia dają możliwość rozwijania umiejętności w zakresie negocjacji i technik sprzedaży oraz organizacji handlu stacjonarnego i internetowego. Służą wykształceniu kluczowych kompetencji do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Studia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracach w zespole oraz zarządzania zespołami sprzedażowymi i działami obsługi klienta.

Studia umożliwiają pozyskanie umiejętności niezbędnych w dokonywaniu oceny klientów i identyfikowania ich potrzeb, projektowania ścieżki zakupu oraz kształtowania doświadczeń zakupowych klientów indywidualnych i biznesowych, a także zarządzania relacjami z klientami. Studia przygotowują do projektowania programu obsługi klienta oraz standaryzacji jej elementów. Udział w studiach pozwala na wykształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sprzedaży.

Studia stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu sprzedaży i obsługi klienta oraz stwarzają możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

ADRESACI

Uczestnikiem studiów podyplomowych „Sprzedaż i Obsługa Klienta” może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia kierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w sprzedaży i obsłudze klienta (B2C, B2B), pracowników działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, doradców klienta oraz tych osób, które zarządzają lub planują zarządzać sprzedażą i obsługą klienta w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.

Studia są przeznaczone również dla tych osób, które zamierzają uzyskać nowe kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia kariery w sprzedaży i obsłudze klienta.

KORZYŚCI

  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu sprzedaży i obsługi klienta w przestrzeni stacjonarnej i internetowej; zdobycie  wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w tym zakresie;
  • wykształcenie i rozwijanie kluczowych umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania sprzedażą i obsługą klienta;
  • wykształcenie i doskonalenie umiejętności pracy w zespołach, rozwiązywania problemów decyzyjnych, a także realizacji samodzielnych projektów w obszarze sprzedaży i obsługi klienta
  • wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych