Przejdź do menu Przejdź do treści

Sprzedaż i Obsługa Klienta

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (154 godziny) 

Opis studiów

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie sprzedaży oraz obsługi klienta indywidualnego (B2C) i biznesowego (B2B) - zarówno w przestrzeni stacjonarnej, jak i internetowej. Umożliwiają pozyskanie niezbędnej wiedzy do kształtowania strategii i planów sprzedaży oraz projektowania działań służących ich skutecznej realizacji. Studia dają możliwość rozwijania umiejętności w zakresie negocjacji i technik sprzedaży oraz organizacji handlu stacjonarnego i internetowego. Służą wykształceniu kluczowych kompetencji do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Studia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracach w zespole oraz zarządzania zespołami sprzedażowymi i działami obsługi klienta.

Studia umożliwiają pozyskanie umiejętności niezbędnych w dokonywaniu oceny klientów i identyfikowania ich potrzeb, projektowania ścieżki zakupu oraz kształtowania doświadczeń zakupowych klientów indywidualnych i biznesowych, a także zarządzania relacjami z klientami. Studia przygotowują do projektowania programu obsługi klienta oraz standaryzacji jej elementów. Udział w studiach pozwala na wykształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sprzedaży.

Studia stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu sprzedaży i obsługi klienta oraz stwarzają możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Adresaci

Uczestnikiem studiów podyplomowych „Sprzedaż i Obsługa Klienta” może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia kierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w sprzedaży i obsłudze klienta (B2C, B2B), pracowników działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, doradców klienta oraz tych osób, które zarządzają lub planują zarządzać sprzedażą i obsługą klienta w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.

Studia są przeznaczone również dla tych osób, które zamierzają uzyskać nowe kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia kariery w sprzedaży i obsłudze klienta.

Korzyści

 • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu sprzedaży i obsługi klienta w przestrzeni stacjonarnej i internetowej; zdobycie  wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w tym zakresie.
 • Wykształcenie i rozwijanie kluczowych umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania sprzedażą i obsługą klienta.
 • Wykształcenie i doskonalenie umiejętności pracy w zespołach, rozwiązywania problemów decyzyjnych, a także realizacji samodzielnych projektów w obszarze sprzedaży i obsługi klienta.
 • Wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Zdobycie przez uczestników zajęć profesjonalnych kwalifikacji w obszarze sprzedaży i obsługi klienta :

 • przygotowanie do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta indywidualnego i biznesowego,
 • przygotowanie do kierowania zespołem sprzedażowym i zespołem obsługi klienta,
 • przygotowanie do pracy w dziale sprzedaży oraz dziale obsługi klienta,
 • wykształcenie/doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia projektów i przedsięwzięć w zakresie sprzedaży i obsługi klienta,
 • w przestrzeni stacjonarnej i internetowej,
 • przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Metody prowadzenia zajęć

Metody aktywizujące:

 • wykłady interaktywne,
 • zajęcia warsztatowo-treningowe,
 • case study,
 • dyskusje.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Komunikacja interpersonalna772
Marketing w erze cyfrowej  342
Klient w sprzedaży i obsłudze klienta

3

4

2
Badania rynku

6

8

2
5Strategie i plany sprzedaży   773
6Program obsługi klienta     342
7Negocjacje  592
8Techniki sprzedaży      592
9Komunikacja w sprzedaży i obsłudze klienta  342
10Merchandising w sprzedaży stacjonarnej i internetowej 341
11Technika i organizacja handlu  772
12Wirtualizacja sprzedaży i obsługi klienta342
13Zarządzanie zespołem sprzedażowym   683
14Zarządzanie relacjami z klientami  683
Razem678730

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online). 

Kryteria ukończenia studiów

 • Aktywny udział w zajęciach, w przypadku nieobecności na zajęciach słuchacze otrzymują dodatkowe zadania w celu nadrobienia zaległości (minimalna frekwencja na zajęciach wynosi 80%).
 • Zintegrowany egzamin pisemny i ustny.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią praktycy biznesu oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i innych uczelni z doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzonych zajęć.

Kierownik studiów

dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE,  e-mail: barbara.kucharska@ue.katowice.pl 

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca