Przejdź do menu Przejdź do treści

Strategia podatkowa

 

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (160 godzin)

Opis studiów

Studia są przeznaczone dla przyszłej i obecnej kadry administracji skarbowej, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych poprawną interpretacją prawa podatkowego. Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom problematyki podatkowej przez zaprezentowanie założeń polityki państwa w tym zakresie z jednej strony oraz odczytywanie intencji ustawodawcy wraz z możliwymi reakcjami przedsiębiorstw i innych opodatkowanych podmiotów z drugiej strony. Słuchacze nabędą również umiejętności w zakresie projektowania i realizacji strategii podatkowej w przedsiębiorstwie.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla przyszłej i obecnej kadry administracji skarbowej, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych poprawną interpretacją prawa podatkowego.

Korzyści

Uczestnicy mogą:

 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi procedurami podatkowymi oraz rozwiązaniami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych stanowiącymi obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych,
 • poznać przysługujące podatnikom prawa wyboru oraz możliwości wykorzystania preferencji w obowiązujących rozwiązaniach podatkowych,
 • nabyć umiejętność oceny skutków podatkowych podejmowanych długo- i krótkoterminowych decyzji finansowych,
 • nabyć również umiejętności w zakresie projektowania i realizacji strategii podatkowej w przedsiębiorstwie.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Założeniem studiów jest osiągnięcie celów dydaktycznych i biznesowych. W aspekcie założeń dydaktycznych celem jest przybliżenie słuchaczom problematyki podatkowej przez zaprezentowanie założeń prowadzonej w tym zakresie polityki państwa oraz wykształcenie umiejętności odczytywania intencji ustawodawcy podatkowego wraz z przedstawieniem możliwych reakcji opodatkowanych przedsiębiorstw na stosowane rozwiązania podatkowe z uwzględnieniem ryzyka podejmowanych decyzji. W aspekcie biznesowym celem jest wykształcenie i podniesienie umiejętności w zakresie projektowania i realizacji strategii podatkowej w przedsiębiorstwie.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi - oprócz wykładów realizowane są zajęcia ćwiczeniowe z szerokim wykorzystaniem analizy konkretnych przypadków przedsiębiorstw, a także zajęcia laboratoryjne (z wykorzystaniem komputerów).

 • Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych - treści programowe są ilustrowane prezentacją graficzną.
 • Wykład aktywny- wykorzystanie metody dyskusji do rozwiązywania postawionych problemów.
 • ćwiczenia z wykorzystaniem introspekcji - przedstawienie rozwiązań podatkowych w oparciu o przykładowe/wybrane zdarzenia gospodarcze.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Polityka podatkowa    8-1
2Podatek od towarów i usług  1683
3Pozostałe podatki pośrednie

12

4

3
4Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa z uwzględnieniem rachunkowości podatkowej    

8

 -

2
5

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej 

1683
6

Strategie finansowe przedsiębiorstw z arkuszem kalkulacyjnym    

4123
7Opodatkowanie transakcji rynku finansowego   8-2
8

Postępowanie podatkowe 

8-2
9Opodatkowanie dochodów osób fizycznych     1243
10

Międzynarodowe strategie podatkowe    

8-2
11

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych    

442
12Prawo karne skarbowe     8-2
13

Pozostałe podatki bezpośrednie 

622
Razem1184230

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online).  

Kryteria ukończenia studiów

 • Egzamin pisemny składający się z dwóch części (po każdym semestrze) w formie zintegrowanego (obejmujący wszystkie przedmioty z danego semestru) testu wyboru.
 • Obecność na poziomie nie niższym niż 80% zajęć.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści praktycy z administracji publicznej oraz biznesu.

Kierownik studiów

dr Piotr Kania, e-mail: piotr.kania@uekat.pl 

dr Edyta Sygut, e-mail: edyta.sygut@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 4390 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3