Trener, coach i menedżer ds. szkoleń

- praktyczne przygotowanie do efektywnego działania na rynku szkoleń, działalności trenerskiej i coachingowej

dwa semestry (220 godzin)

OPIS STUDIÓW

Pracujesz na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami szkoleniowo-rozwojowymi lub chcesz zdobyć tą umiejętność? Zajmujesz się działalnością trenerską lub coachingową lub planujesz koordynować i prowadzić nadzór nad realizacją procesu szkoleń? Interesujesz się współtworzeniem i prowadzeniem polityki szkoleniowo-rozwojowej w Twojej firmie? Te studia są własne dla Ciebie!

Studia Trener, coach, menedżer ds. szkoleń prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach działają już od 1998 roku. Stanowią wsparcie dla kadry menedżerskiej w zagadnieniach szkoleń pracowniczych oraz doskonalą trenerów i coachów wzbogacając ich własne portfolio zawodowe. W trakcie studiów na praktycznych warsztatach uczestnicy tworzą projekt wybranego przez siebie szkolenia wewnętrznego lub zewnętrznego, analizują bieżące potrzeby szkoleniowe i tworzą plany szkoleniowo-rozwojowe, uczą się jak współtworzyć i realizować politykę szkoleniową zgodnie ze strategią firmy, planują i efektywnie zarządzają budżetem w zakresie szkoleń i rozwoju.

Studia z Uniwersytetem Ekonomicznym to najbogatsze źródło wiedzy praktycznej dającej wartościowy, aktualny i pełny obraz rynku szkoleniowego oraz projektów związanych z realizacją polityki szkoleniowo-rozwojowej. To również przyjemność współpracy z ekspertami, aktywnymi trenerami i właścicielami firm szkoleniowo-doradczych. Zaufaj nam a my pomożemy Ci w skupieniu i z energią ruszyć do przodu!

ADRESACI

Studia skierowane są do:

 • Dyrektorów/menedżerów/pracowników działów HR/ szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Liderów organizacji/ Partnerów biznesowych
 • Trenerów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Menedżerów ds. szkoleń i rozwoju
 • Właścicieli i pracowników firm/agencji szkoleniowych
 • Coachów biznesowych, indywidualnych
 • Headhunterów
 • Kierowników zespołów, kierowników projektów
 • Osób prowadzących kursy, warsztaty i szkolenia
 • Nauczycieli zajmujących się kształceniem
 • Osób, które planują zdobyć nowy zawód lub wzmocnić obecnie wykonywane zadania nowymi umiejętnościami.

KORZYŚCI

Kończąc studia absolwent będzie potrafił:

1. Diagnozować potrzeby szkoleniowe, tworzyć i realizować plany szkoleniowe i rozwojowe;

2. Zbudować własny projekt szkoleniowy w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych, zawierający harmonogram, budżet , narzędzia i metody pracy oraz raport poszkoleniowy;

3. Użyć sprawdzonych narzędzi i metod pracy w celu realizacji projektu szkoleniowego, warsztatu i kursu;

4. Eliminować błędy wynikające z niewiedzy na temat procesu uczenia się i nabywania kompetencji oraz zasad kształcenia;

5. Eliminować błędy wynikające z niedostatecznego planowania i złej organizacji szkoleń;

6. Efektywnie zaprezentować siebie i własną firmę;

7. Wyzbyć się zachowań asekuranckich obniżających pewność siebie w sytuacjach stresujących i trudnych;

8. Posługiwać się narzędziami marketingowymi;

9. Posługiwać się narzędziami coachingowymi;

10. Sporządzić statystyki i raporty z realizowanego projektu;

11. Badać efektywność szkoleń i prowadzić ich ewaluację;

12. Zaplanować rozwój kompetencji osobistych, doskonalić własny warsztat trenerski.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

W części pogłębiającej wiedzę słuchacze znajdują odpowiedź na następujące pytania: jak badać efektywność szkoleń i powadzić ich ocenę?, jak wybrać najlepszą firmę szkoleniową?, jak prowadzić skuteczny marketing szkoleń?.

Część treningowa wprowadza uczestników w zagadnienia związane z promocją własnej osoby i firmy na rynku szkoleń, pozwala na rozwijanie umiejętności trenerskich, uczy autoprezentacji i efektywnej pracy z głosem, prezentuje narzędzia i techniki używane przez trenerów biznesu, coachów i mentorów.

Część superwizyjna pozwala doświadczyć w praktyce na czym polega organizacja, przeprowadzenie i administrowanie szkoleniami. Daje możliwość sprawdzenia własnych postępów w nabywaniu nowych umiejętności oraz doskonali umiejętność zarządzania własnym stresem.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

• Miniwykłady, prezentacje trenerskie

• Testy diagnostyczne

• Dyskusje moderowane, sokratejskie

• Debaty korespondencyjne

• Handouty, remaindery

• Testy wiedzy

• Case study z życia coacha i trenera

• Koncepcje i modele teoretyczne

• Metaplany i schematy

• Artykuły/zestawy ćwiczeń/studia przypadku

• Preworki/ postworki

• Gry dydaktyczne

• Storryteling, budowanie wątków historii

• Słowniki myślenia wizualnego

• Kompendium tworzenia prezentacji multimedialnych

• Prototypowanie

• Scenki w oparciu o „role play”

• Videotraining i videofeedback

• Eksperymentowanie twórcze i doświadczanie emocji

• Obserwacje procesu grupowego

• Techniki twórcze: improwizacja, drama, kolaż, techniki rysunkowe, metafora, bajka, przysłowia, humor na szkoleniach, loesje

• Filmy: obserwacja i omawianie

• Pokaz – instruktaż i obserwacja

• Podróże w świat pasji, fotoprojekcja

• Fotoalbumy i autoportrety- techniki obrazu

• Narzędzia coachingowe i trenerskie, outdoorowe

• Nagrania rozmów sesji coachingowych i ich ewaluacja

• Trening superwizyjny wielopoziomowy

• Quizy multimedialne: narzędzie kahoot

• Checklisty kontrolne zachowań trenera i coacha

• Katalogi skutecznych działań w pracy warsztatowej i grupowej

• Antidota na trudne sytuacje

• Scenariusze do prowadzenia rozmów rozwojowych i coachingowych z grupą

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Proces uczenia się i nabywania kompetencji441
Psychospołeczne aspekty pracy trenera i menagera ds. szkoleń16165
Planowanie i przygotowanie szkoleń

12

12

4
Metody pracy szkoleniowej i trenerskiej

20

20

6
5Ewaluacja i ocena efektywności szkoleń882
6Przygotowanie i organizacja szkoleń20206
7Rozwój osobisty trenera, menagera ds. szkoleń   283210
Razem10811234

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Miejscem realizacji studiów jest Kampus główny w Katowicach przy ulicy Bogucickiej. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów weekendowych (sob.-niedz.) od 8:55 - 16:05 dwa razy w miesiącu. Studia trwają 2 semestry.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Opracowanie i prezentacja projektu szkoleniowego

KADRA DYDAKTYCZNA

Całość studiów jest prowadzona przez trenerów i menedżerów posiadających długoletnią praktykę w zakresie organizacji szkoleń, prowadzenia działów szkoleń a także HR, oraz prowadzenia treningów z ww. zagadnień.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Marek Kasperek    

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł