Przejdź do menu Przejdź do treści

Trener, coach i menedżer ds. szkoleń

dwa semestry (220 godzin)

Opis studiów

Pracujesz na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami szkoleniowo-rozwojowymi lub chcesz zdobyć tą umiejętność? Zajmujesz się działalnością trenerską lub coachingową lub planujesz koordynować i prowadzić nadzór nad realizacją procesu szkoleń? Interesujesz się współtworzeniem i prowadzeniem polityki szkoleniowo-rozwojowej w Twojej firmie? Te studia są własne dla Ciebie!

Studia Trener i coach, menedżer ds. szkoleń prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach działają już od 1998 roku. Stanowią wsparcie dla kadry menedżerskiej w zagadnieniach szkoleń pracowniczych oraz doskonalą trenerów i coachów wzbogacając ich własne portfolio zawodowe. W trakcie studiów na praktycznych warsztatach uczestnicy tworzą projekt wybranego przez siebie szkolenia wewnętrznego lub zewnętrznego, analizują bieżące potrzeby szkoleniowe i tworzą plany szkoleniowo-rozwojowe, uczą się jak współtworzyć i realizować politykę szkoleniową zgodnie ze strategią firmy, planują i efektywnie zarządzają budżetem w zakresie szkoleń i rozwoju.

Studia z Uniwersytetem Ekonomicznym to najbogatsze źródło wiedzy praktycznej dającej wartościowy, aktualny i pełny obraz rynku szkoleniowego oraz projektów związanych z realizacją polityki szkoleniowo-rozwojowej. To również przyjemność współpracy z ekspertami, aktywnymi trenerami i właścicielami firm szkoleniowo-doradczych. Zaufaj nam a my pomożemy Ci w skupieniu i z energią ruszyć do przodu!

Adresaci

Studia skierowane są do:

 • dyrektorów/menedżerów/pracowników działów HR/ szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • liderów organizacji/ Partnerów biznesowych,
 • Trenerów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • menedżerów ds. szkoleń i rozwoju,
 • właścicieli i pracowników firm/agencji szkoleniowych,
 • coachów biznesowych, indywidualnych,
 • headhunterów,
 • kierowników zespołów, kierowników projektów,
 • osób prowadzących kursy, warsztaty i szkolenia,
 • nauczycieli zajmujących się kształceniem,
 • osób, które planują zdobyć nowy zawód lub wzmocnić obecnie wykonywane zadania nowymi umiejętnościami.

Korzyści

Kończąc studia absolwent będzie potrafił:

 • diagnozować potrzeby szkoleniowe, tworzyć i realizować plany szkoleniowe i rozwojowe,
 • zbudować własny projekt szkoleniowy w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych, zawierający harmonogram, budżet , narzędzia i metody pracy oraz raport poszkoleniowy,
 • użyć sprawdzonych narzędzi i metod pracy w celu realizacji projektu szkoleniowego, warsztatu i kurs,;
 • eliminować błędy wynikające z niewiedzy na temat procesu uczenia się i nabywania kompetencji oraz zasad kształceni,
 • eliminować błędy wynikające z niedostatecznego planowania i złej organizacji szkoleń,
 • efektywnie zaprezentować siebie i własną firmę,
 • wyzbyć się zachowań asekuranckich obniżających pewność siebie w sytuacjach stresujących i trudnych,
 • posługiwać się narzędziami marketingowymi,
 • posługiwać się narzędziami coachingowymi,
 • sporządzić statystyki i raporty z realizowanego projektu,
 • badać efektywność szkoleń i prowadzić ich ewaluację,
 • zaplanować rozwój kompetencji osobistych, doskonalić własny warsztat trenerski.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

W części pogłębiającej wiedzę uczestnicy znajdują odpowiedź na następujące pytania: jak badać efektywność szkoleń i powadzić ich ocenę?, jak wybrać najlepszą firmę szkoleniową?, jak prowadzić skuteczny marketing szkoleń?

Część treningowa wprowadza uczestników w zagadnienia związane z promocją własnej osoby i firmy na rynku szkoleń, pozwala na rozwijanie umiejętności trenerskich, uczy autoprezentacji i efektywnej pracy z głosem, prezentuje narzędzia i techniki używane przez trenerów biznesu, coachów i mentorów.

Część superwizyjna pozwala doświadczyć w praktyce na czym polega organizacja, przeprowadzenie i administrowanie szkoleniami. Daje możliwość sprawdzenia własnych postępów w nabywaniu nowych umiejętności oraz doskonali umiejętność zarządzania własnym stresem.

Metody prowadzenia zajęć

 • Miniwykłady, prezentacje trenerskie.
 • Testy diagnostyczne.
 • Dyskusje moderowane, sokratejskie.
 • Debaty korespondencyjne.
 • Handouty, remaindery.
 • Testy wiedzy.
 • Case study z życia coacha i trenera.
 • Koncepcje i modele teoretyczne.
 • Metaplany i schematy.
 • Artykuły/zestawy ćwiczeń/studia przypadku.
 • Preworki/ postworki.
 • Gry dydaktyczne.
 • Storryteling, budowanie wątków historii.
 • Słowniki myślenia wizualnego.
 • Kompendium tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Prototypowanie.
 • Scenki w oparciu o „role play”.
 • Videotraining i videofeedback.
 • Eksperymentowanie twórcze i doświadczanie emocji.
 • Obserwacje procesu grupowego.
 • Techniki twórcze: improwizacja, drama, kolaż, techniki rysunkowe, metafora, bajka, przysłowia, humor na szkoleniach, loesje.
 • Filmy: obserwacja i omawianie.
 • Pokaz – instruktaż i obserwacja.
 • Podróże w świat pasji, fotoprojekcja.
 • Fotoalbumy i autoportrety - techniki obrazu.
 • Narzędzia coachingowe i trenerskie, outdoorowe.
 • Nagrania rozmów sesji coachingowych i ich ewaluacja.
 • Trening superwizyjny wielopoziomowy.
 • Quizy multimedialne: narzędzie kahoot.
 • Checklisty kontrolne zachowań trenera i coacha.
 • Katalogi skutecznych działań w pracy warsztatowej i grupowej.
 • Antidota na trudne sytuacje.
 • Scenariusze do prowadzenia rozmów rozwojowych i coachingowych z grupą.

Zajęcia będą realizowane całkowicie w formie zdalnej.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Trening prezentacji i autoprezentacji 882
Trening umiejętności trenerskich i autodiagnoza442
Metody pracy szkoleniowej i trenerskiej  

20

20

8
Metody diagnozy potrzeb indywidualnych i grupowych w organizacji   

4

4

2
5Planowanie i przygotowanie szkoleń   442
6Polityka szkoleniowa w przedsiębiorstwie  442
7Proces uczenia się i nabywania kompetencji    442
8Projektowanie programów szkoleniowych  883
9Współpraca na rynku szkoleń    442
10Marketing szkoleń    883
11Psychospołeczne aspekty pracy trenera i menagera ds. szkoleń 16168
12Trening językowy   442
13Trening kreatywności dla trenerów    442
14Ewaluacja i ocena efektywności szkoleń   883
15Trening superwizyjny 883
16Techniki prezentacji projektów szkoleniowych     -41
Razem10811247

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

 • Praca końcowa.
 • Minimum 70% obecności.

Kadra dydaktyczna

Całość studiów jest prowadzona przez trenerów i menedżerów posiadających długoletnią praktykę w zakresie organizacji szkoleń, prowadzenia działów szkoleń a także HR, oraz prowadzenia treningów z ww. zagadnień.

Kierownik studiów

dr Marek Kasperek, e-mail: marek.kasperek@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 4300 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Ćwiczenia z praktykiem."
 • "Prowadząca jest bardzo komunikatywna, zawsze wyczerpująco odpowiada na pytania."

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Trener, coach i menedżer ds. szkoleń" na rok akademicki 2024/25. 
Harmonogram może ulec zmianie! 

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca