Studia podyplomowe dają możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prawnym jak i nabycia właściwych kompetencji przez przyszłych jak i obecnych przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających. Możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej jak i praktycznej uzupełnionej wymianą informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych poszerzy zakres kompetencji osób uczestniczących w procesach zamówień publicznych.

 

 


Liczba godzin: 150 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Blended Learning**
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3550 zł