Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Program Studiów podyplomowych ZFP został ukierunkowany na włączenie w procesy poznawcze zagadnień i problemów towarzyszących nowym trendom zarządzania finansami przedsiębiorstw. Przygotowana oferta modułów w programie studiów podyplomowych ZFP mocno eksponuje zagadnienia i problemy towarzyszące współczesnym trendom i zjawiskom zachodzącym w sferze finansów przedsiębiorstw. Program składa się z dziewięciu modułów obejmujących: uwarunkowań prawno-ekonomicznych działalności gospodarczej, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, podejmowania decyzji finansowych związanych z budową struktury kapitału, bieżącym zarządzaniem, oceną inwestycji rzeczowych,, optymalizacją podatkową, jak i zarządzaniem wiedzą o kliencie, jak i z obszaru negocjacji.

 

 


Liczba godzin: 168 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Stacjonarna
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3900 zł