Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

dwa semestry (230 godzin)

OPIS STUDIÓW

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej daje możliwość rozwoju całej gospodarki. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem, która w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności podejmuje decyzje prowadzące do osiągnięcia sukcesu na rynku. Studia podyplomowe Zarządzanie finansami przedsiębiorstw daje możliwość rozszerzenia i pogłębienia wiedzy słuchaczy w kontekście zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, a także osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

ADRESACI

Słuchacze studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magistra, inżyniera lub licencjat). Studia są przeznaczone dla przyszłej oraz obecnej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, specjalistów, jak również osób zainteresowanych zarządzaniem finansami przedsiębiorstw prywatnych oraz państwowych.

KORZYŚCI

Studia podyplomowe umożliwiają pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze finansów przedsiębiorstw. Pozwolą na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy związanej z tworzeniem optymalnej struktury kapitału, zarządzania bieżącego ze szczególnym uwypukleniem problemu płynności finansowej jak i analizy ryzyka podejmowanych działań. Moduły kształcenia pozwalają także na rozwinięcie wiedzy, co do stosowanych strategii podatkowych przez przedsiębiorstwa jak i umożliwią przygotowywanie narzędzi do budowy biznes planów w działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Założeniem studiów jest przekazanie rzetelnej wiedzy jak i szerokiej praktyki w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw przez nauczycieli akademickich jak i praktyków, pozwalającej Słuchaczom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje o najwyższej jakości w tym obszarze.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykład informacyjny, konserwatoryjny i aktywizujący; rozwiązywanie praktyczne przykładów, gra symulacyjna.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Strategie podatkowe przedsiębiorstw 22166
Rachunkowość przedsiębiorstwa4406
Prawo Prawo

12

4

2
Finanse przedsiębiorstw

64

24

10
5Planowanie w przedsiębiorstwie18266
Razem12011030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym (planowane dwa razy w miesiącu - sobota-niedziela).

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Pozytywne zaliczenie dwóch testów i egzaminu końcowego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcy na studiach podyplomowych Zarządzanie finansami przedsiębiorstw to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji na rynku.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Maria Gorczyńska, prof. UE

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł