Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie i marketing w biznesie

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (200 godzin)

Opis studiów

Studia zostały podzielone na 4 moduły obejmujące:

 1. zarządzanie przedsiębiorstwem (81 godz.),
 2. zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa (40 godz.),
 3. zarządzanie marketingowe (65 godz.),
 4. zarządzanie i marketing – sektorowe przykłady zastosowań (14 godz.). 

Adresaci

Adresatami studiów są:

 • menedżerowie najwyższego i średniego szczebla zarządzania (lub przygotowujący się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach),
 • specjaliści różnych dziedzin (np. finansów, zasobów ludzkich, marketingu, public relations, sprzedaży i obsługi klienta, logistyki, controllingu itd.),
 • kierownicy projektów,
 • doradcy i konsultanci operujący w sferze praktyki gospodarczej,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • absolwenci studiów (szczególnie nieekonomicznych) chcący rozwijać nowe lub rozszerzać i doskonalić swoje dotychczasowe umiejętności. 

Korzyści

Uczestnik studiów będzie przygotowany do:

 • profesjonalnego kierowania przedsiębiorstwem, jego wybranym obszarem funkcjonalnym lub innymi realizowanymi przez nie aktywnościami (projektami) na rynku, co powinno przełożyć się na jego sukcesy w pracy,
 • samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • stosowania w swojej pracy zawodowej nowoczesnych metod i technik zarządzania,
 • projektowania, organizowania, wdrażania i kontrolowania ciekawych pomysłów strategicznych oraz taktyczno-operacyjnych.

Udział w studiach jest ponadto dobrą okazją do nawiązania relacji, także biznesowych, z ich innymi uczestnikami. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Studia przygotowują do samodzielnego podejmowania w przedsiębiorstwach bardziej skutecznych decyzji strategicznych i operacyjnych oraz efektywniejszej realizacji strategii, projektów czy konkretnych zadań. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, w połączeniu z intensywnym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, stawiają przed menedżerami, specjalistami i pozostałymi pracownikami nowe wyzwania w zakresie formułowania i rozwiązywania ważnych problemów z zakresu zarządzania, finansów i marketingu.

Wymaga to od nich zarówno pozyskiwania nowoczesnej wiedzy, jak i wykształcenia nowych kompetencji oraz wzbogacenia posiadanych już umiejętności praktycznych. Dlatego tak ważne jest ich ciągłe rozwijanie i doskonalenie (w odniesieniu do tzw. „umiejętności twardych i miękkich”). Bardzo istotna jest też wymiana myśli i dyskusja na temat nowoczesnego prowadzenia biznesu z innymi uczestnikami studiów, a także doświadczonymi wykładowcami-praktykami. 

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych metod nauczania, m.in. w formie aktywnych wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, różnych form dyskusji oraz narzędzi informatycznych.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM    
1Koncepcje i techniki zarządzania 773
2

Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa    

521
3Zarządzanie personelem     592
4

Trening kompetencji menedżerskich   

261
5Zarządzanie strategiczne     441
6

Zarządzanie projektem   

441
7

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie    

441
8Tworzenie biznesplanu    331
9Społeczna odpowiedzialność biznesu    441
Moduł: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA     
1Finanse przedsiębiorstw 552
2Elementy rachunkowości zarządczej     441
3Controlling  441
4Strategie podatkowe   621
5Planowanie finansowe  241
Moduł: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 
1Zarządzanie marketingowe i jego strategie  772
2Badania marketingowe jako podstawa decyzji biznesowych 431
3Planowanie oferty rynkowej i jej pozycjonowanie    331
4Kształtowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa 331
5Dystrybucja i obsługa klienta    331
6Polityka cenowa   421
7Komunikacja marketingowa 331
8E-marketing682
Moduł: ZARZĄDZANIE I MARKETING – SEKTOROWE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ*   
1Przedmiot fakultatywny I*   431
2Przedmiot fakultatywny II*  431
Razem10010030

* Każdy słuchacz spośród trzech przedmiotów, proponowanych w ramach tego specjalistycznego modułu, wybiera tylko dwa przedmioty. W ramach programu są realizowane dwa przedmioty wskazane przez największą liczbę słuchaczy. Słuchacze mają do wyboru następujące przedmioty: Marketing w handlu; Usługi profesjonalne; Marketing produktów zaawansowanych technologicznie.

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez uczestnika oceny pozytywnej z końcowego egzaminu pisemnego oraz obecność na zajęciach dydaktycznych na poziomie minimum 80%.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią cenieni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych mający również bogate doświadczenia biznesowe i konsultingowe.

Kierownik studiów

dr Joanna Wiechoczek, e-mai: joanna.wiechoczek@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 4390 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3