Zarządzanie projektem

dwa semestry (190 godzin)

29.11.2021 - 24.01.2022 - rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022    

Studia realizowane pod egidą PMI

OPIS STUDIÓW

Myślisz o tym jak zorganizować pracę w formie projektowej we własnej firmie? Chcesz zarządzać wieloma projektami i zintegrować je w postaci platformy zarządzania projektami w przedsiębiorstwie? Zastanawiasz się jak pomyślnie zamykać prowadzone przez siebie projekty, w określonym terminie i z satysfakcją dla zespołu i finalnego odbiorcy? Te studia są właśnie dla Ciebie!

Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w Państwa firmie wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju firm w naszym kraju, które podążają za konkurencją zagraniczną.

Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnych warsztatach, których podstawowym celem jest przedstawienie, poprzez praktyczne przykłady, użytecznego sposobu realizacji projektu. Znajdziecie w nim Państwo dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menagerów, jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć, jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi przedsięwzięć planowanych w Państwa strategiach. To ważne by wiedzę z tego zakresu posiadać w momencie wyprzedzającym realizację projektu lub już w momencie jego rozpoczynania. Dzięki temu zarządzanie projektem staje się przedsięwzięciem prostym i przyjemnym, stanowi wyzwanie a nie problem, powoduje, iż wyniki pracy naszego zespołu nas zdumiewają a nie zaskakują.

Studia z Uniwersytetem Ekonomicznym to najbogatsze źródło wiedzy praktycznej, wartościowy, aktualny i pełny obraz współcześnie prowadzonych przedsięwzięć projektowych oraz przyjemność współpracy z ekspertami prowadzącymi projekty w świecie biznesu.

ADRESACI

Studia skierowane są do:

 • menedżerów i liderów w przedsiębiorstwach,
 • kierowników zespołów, kierowników projektów,
 • kierowników działów HR,
 • menedżerów marketingu i działu PR,
 • członków zespołów projektowych.

KORZYŚCI

Kończąc studia absolwent będzie potrafił:

 • przygotować uczestników do stworzenia struktury organizacyjnej na potrzeby PM,
 • zaprojektować podstawowe dokumenty wspierające PM w przedsiębiorstwie, takie jak m.in. karta projektu, raporty z przebiegu projektu, harmonogramy finansowo – rzeczowe,
 • zaplanować przebieg projektu, jego budżet i harmonogram,
 • kontrolować przebieg projektu,
 • eliminować odchylenia od planu projektu,
 • przewidywać i kontrolować ryzyko związane z projektem.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

 • Zarządzanie projektem (planowanie projektu, planowanie celów, planowanie struktury prac – WBS, planowanie zasobów, planowanie czasu, planowanie kosztów, nadzór nad realizacją projektu).
 • Metody oceny rentowności projektu (analiza kosztów stałych i zamiennych, próg rentowności, analiza finansowa – m.in. NPV, IRR i inne, analiza ekonomiczna).
 • Marketing projektu (promocja w projekcie, komunikacja w projekcie, PR w projekcie, cena projektu).
 • Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem (zarządzanie zespołem projektowym, rola kierownika na różnych etapach rozwoju projektu, role członków zespołu, zarządzanie czasem, organizacja pracy w zespole).
 • Zarządzanie zmianą w projekcie (narzędzia komunikowania zmiany, Analiza procesu zarządzania zmianą, niepopularne zmiany w praktyce realizacji projektu).
 • Konstrukcja projektu w oparciu o narzędzia informatyczne - MS Project (Interface Ms Project, definiowanie: WBS, nakładu czasu pracy, zasobów, powiązań, czasu, przeciwdziałanie przeciążeniu zasobów, kontrola projektu przy pomocy Ms Project, definiowanie raportów).
 • Zabezpieczenia formalno-prawne w projekcie (zabezpieczenia formalno-prawne umów z podwykonawcami i dostawcami, członkami zespołu, innymi parterami w projekcie).
 • Zarządzanie projektem wg standardów PMI (cykl życia projektu , inicjalizacja projektu, planowanie, realizacja projektu, zarządzanie zmianą w projekcie zgodnie ze standardem PMI).

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia mają charakter warsztatów z prowadzonych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dedykowanych narzędzi informatycznych np. Ms Project. W ramach studiów realizowany jest projekt, na bazie którego uczestnicy nabywają umiejętności planowania projektu (Struktury Prac, Budżetu, Harmonogramu) a także kontroli jego realizacji. Zajęcia będą realizowane całkowicie w formie zdalnej.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zarządzanie projektem112110
2Planowanie ryzyka w projekcie    171
3Organizacja zaopatrzenia w projekcie  171
4Planowanie i kontrola kosztów  261
 5 Metody oceny rentowności projektu  2143
 6 Marketing projektu

4

4

1
 7 Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem 

6

16

4
8Zarządzanie zmianą w projekcie-81
9Konstrukcja projektu w oparciu o narzędzia informatyczne – MS Project -246
10Zabezpieczenia formalno-prawne w projekcie16-3
11Zarządzanie projektem wg standardu PMI103010
Razem5313741

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4000 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Praca końcowa

KADRA DYDAKTYCZNA

Całość studiów jest prowadzona przez osoby posiadające długoletnią praktykę w zakresie doradztwa w obszarze Zarządzania projektem oraz prowadzenia treningów z ww. zagadnień.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Marek Kasperek e-mail: marek.kasperek@uekat.pl

   

Harmonogram kierunku dostępny na stronie harmonogramów zjazdów

Rejestracja na studia