Zarządzanie projektem

– jak skutecznie planować i realizować projekt

dwa semestry (190 godzin)

Studia realizowane pod egidą PMI

OPIS STUDIÓW

Myślisz o tym jak zorganizować pracę w formie projektowej we własnej firmie? Chcesz zarządzać wieloma projektami i zintegrować je w postaci platformy zarządzania projektami w przedsiębiorstwie? Zastanawiasz się jak pomyślnie zamykać prowadzone przez siebie projekty, w określonym terminie i z satysfakcją dla zespołu i finalnego odbiorcy? Te studia są właśnie dla Ciebie!

Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w Państwa firmie wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju firm w naszym kraju, które podążają za konkurencją zagraniczną.

Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnych warsztatach, których podstawowym celem jest przedstawienie, poprzez praktyczne przykłady, użytecznego sposobu realizacji projektu. Znajdziecie w nim Państwo dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menagerów, jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć, jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi przedsięwzięć planowanych w Państwa strategiach. To ważne by wiedzę z tego zakresu posiadać w momencie wyprzedzającym realizację projektu lub już w momencie jego rozpoczynania. Dzięki temu zarządzanie projektem staje się przedsięwzięciem prostym i przyjemnym, stanowi wyzwanie a nie problem, powoduje, iż wyniki pracy naszego zespołu nas zdumiewają a nie zaskakują. Studia z Uniwersytetem Ekonomicznym to najbogatsze źródło wiedzy praktycznej, wartościowy, aktualny i pełny obraz współcześnie prowadzonych przedsięwzięć projektowych oraz przyjemność współpracy z ekspertami prowadzącymi projekty w świecie biznesu.

ADRESACI

Studia skierowane są do:

• Menedżerów i liderów w przedsiębiorstwach

• Kierowników zespołów, kierowników projektów

• Kierowników działów HR

• Menedżerów marketingu i działu PR

• Członków zespołów projektowych

KORZYŚCI

Kończąc studia absolwent będzie potrafił:

1. Przygotować uczestników do stworzenia struktury organizacyjnej na potrzeby PM

2. Zaprojektować podstawowe dokumenty wspierające PM w przedsiębiorstwie, takie jak m.in. karta projektu, raporty z przebiegu projektu, harmonogramy finansowo – rzeczowe

3. Zaplanować przebieg projektu, jego budżet i harmonogram

4. Kontrolować przebieg projektu

5. Eliminować odchylenia od planu projektu

6. Przewidywać i kontrolować ryzyko związane z projektem

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

1. Zarządzanie projektem (Planowanie projektu, planowanie celów, planowanie struktury prac – WBS, planowanie zasobów, planowanie czasu, planowanie kosztów, nadzór nad realizacją projektu)

2. Metody oceny rentowności projektu (Analiza kosztów stałych i zamiennych, próg rentowności, analiza finansowa –m.in. NPV, IRR i inne, analiza ekonomiczna)

3. Marketing projektu (Promocja w projekcie, komunikacja w projekcie, PR w projekcie, cena projektu)

4. Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem, (zarządzanie zespołem projektowym, rola kierownika na różnych etapach rozwoju projektu, role członków zespołu, zarządzanie czasem, organizacja pracy w zespole)

5. Zarządzanie zmianą w projekcie (Narzędzia komunikowania zmiany, Analiza procesu zarządzania zmianą, niepopularne zmiany w praktyce realizacji projektu)

6. Konstrukcja projektu w oparciu o narzędzia informatyczne - MS Project, (Interface Ms Project, definiowanie: WBS, nakładu czasu pracy, zasobów, powiązań, czasu, przeciwdziałanie przeciążeniu zasobów, kontrola projektu przy pomocy Ms Project, definiowanie raportów)

7. Zabezpieczenia formalno-prawne w projekcie (zabezpieczenia formalno-prawne umów z podwykonawcami i dostawcami, członkami zespołu, innymi parterami w projekcie)

8. Zarządzanie projektem wg standardów PMI (cykl życia projektu , inicjalizacja projektu, planowanie, realizacja projektu, zarządzanie zmianą w projekcie zgodnie ze standardem PMI)

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia mają charakter warsztatów z prowadzonych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dedykowanych narzędzi informatycznych np. Ms Project. W ramach studiów realizowany jest projekt, na bazie którego uczestnicy nabywają umiejętności planowania projektu (Struktury Prac, Budżetu, Harmonogramu) a także kontroli jego realizacji.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zarządzanie projektem174514
Metody oceny rentowności projektu  2143
Marketing projektu

4

4

1
Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem 

-

16

3
5Zarządzanie zmianą w projekcie-81
6Konstrukcja projektu w oparciu o narzędzia informatyczne – MS Project -246
7Zabezpieczenia formalno-prawne w projekcie16-3
8Zarządzanie projektem wg standardu PMI10306
Razem4914137

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Miejscem realizacji studiów jest Kampus główny w Katowicach przy ulicy Bogucickiej. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów weekendowych (sob.-niedz.) od 8:55 do 16:05 dwa razy w miesiącu. Studia trwają 2 semestry.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Opracowanie i prezentacja projektu

KADRA DYDAKTYCZNA

Całość studiów jest prowadzona przez osoby posiadające długoletnią praktykę w zakresie doradztwa w obszarze Zarządzania projektem oraz prowadzenia treningów z ww. zagadnień.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Marek Kasperek

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3800 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł