Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie projektem

Gwarancja uruchmienia kierunku!

dwa semestry (190 godzin) 

Studia podyplomowe pod patronatem PMI - Project Management Institute Poland. 

Opis studiów

Myślisz o tym jak zorganizować pracę w formie projektowej we własnej firmie? Chcesz zarządzać wieloma projektami i zintegrować je w postaci platformy zarządzania projektami w przedsiębiorstwie? Zastanawiasz się jak pomyślnie zamykać prowadzone przez siebie projekty, w określonym terminie i z satysfakcją dla zespołu i finalnego odbiorcy? Jeśli przez głowę przechodzą ci takie myśli, te studia są właśnie dla Ciebie!

Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia w przedsiębiorstwie zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w Państwa firmie wzrasta z roku na rok i jest naturalną konsekwencją wzrastającej złożoności procesów realizowanych przez nasze krajowe przedsiębiorstwa, które podążają za konkurencją zagraniczną.

Zapraszamy Państwa do udziału w studiach realizowanych w postaci profesjonalnych warsztatów, których podstawowym celem jest przedstawienie, poprzez praktyczne przykłady, użytecznego sposobu realizacji projektu. W trakcie studiów koncentrujemy się na różnych metodykach od tradycyjnych (PMI, Prince i Inne) jak i na metodykach Agile (Scrum, Kanban i inne)

W ramach naszych spotkań znajdziecie Państwo także dokładne omówienie tematów bliskich inżynierom i przedsiębiorcom m.in. pokażemy jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo, jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć, jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi zarówno przedsięwzięć planowanych w Państwa strategiach jak i wytwarzanych w Państwa firmach produktów. To ważne by wiedzę z tego zakresu posiadać zanim rozpoczniemy projekt. Dzięki temu zarządzanie projektem staje się przedsięwzięciem prostym i przyjemnym, stanowi wyzwanie a nie problem, powoduje, iż wyniki pracy naszego zespołu nas zdumiewają a nie zaskakują.

Studia z Uniwersytetem Ekonomicznym to najbogatsze źródło wiedzy praktycznej, wartościowy, aktualny i pełny obraz współcześnie prowadzonych przedsięwzięć projektowych oraz przyjemność współpracy z ekspertami prowadzącymi projekty w świecie biznesu. Studia są we współpracy Project Management Institute (PMI). Zarówno trenerzy Uniwersytetu Ekonomicznego jak i akredytowani trenerzy PMI są aktywnymi kierownikami projektów posiadającymi szeroką wiedzę praktyczną w tym obszarze. Studia przygotowują także do specjalistycznego egzaminu PMI na poziomie PMI PMR (egzamin wliczony w cenie studiów, język egzaminacyjny angielski) potwierdzającego kwalifikacje uczestników w zakresie Zarządzania Projektem.

Zapisz się na studia, zdaj egzamin i przystąp do ekskluzywnego grona Project Managerów.    

Adresaci

Studia skierowane są do:

 • Inżynierów realizujących projekty wewnętrzne i zewnętrzne
 • Inżynierów działów B+R (R&D)
 • Informatyków i automatyków realizujących projekty
 • Menedżerów i liderów w przedsiębiorstwach,
 • Kierowników zespołów, kierowników projektów,
 • Kierowników działów HR,
 • Menedżerów marketingu i działu PR,
 • Członków zespołów projektowych,
 • Osoby odpowiedzialne za realizację projektów w obszarze logistyki, zakupów, produkcji i innych

Korzyści

Kończąc studia absolwent będzie potrafił:

 • Zaplanować i zrealizować projekt,
 • Zaplanować strukturę zadań, harmonogram, budżet projektu i przypisać odpowiednie zasoby,
 • Stworzyć zespól projektowy,
 • Zaprojektować podstawowe dokumenty wspierające PM w przedsiębiorstwie, takie jak m.in. karta projektu, raporty z przebiegu projektu, harmonogramy finansowo – rzeczowe,
 • Kontrolować przebieg projektu,
 • Eliminować odchylenia od planu projektu,
 • Przewidywać i kontrolować ryzyko związane z projektem,
 • Wykorzystać aplikację Ms Project do planowania i nadzoru nad realizacją projektu,
 • Przygotowanie do egzaminu PMI Project Management Ready w jęz. angielskim. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Międzynarodowy certyfikat PMI Project Management Ready (egzamin fakultatywny, w języku angielskim).   

Założenia studiów

 • Zarządzanie projektem (planowanie projektu, planowanie celów, planowanie struktury prac – WBS, planowanie zasobów, planowanie czasu, planowanie kosztów, nadzór nad realizacją projektu).
 • Metody oceny rentowności projektu (analiza kosztów stałych i zamiennych, próg rentowności, analiza finansowa – m.in. NPV, IRR i inne, analiza ekonomiczna).
 • Marketing projektu (promocja w projekcie, komunikacja w projekcie, PR w projekcie, cena projektu).
 • Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem (zarządzanie zespołem projektowym, rola kierownika na różnych etapach rozwoju projektu, role członków zespołu, zarządzanie czasem, organizacja pracy w zespole).
 • Zarządzanie zmianą w projekcie (narzędzia komunikowania zmiany, Analiza procesu zarządzania zmianą, niepopularne zmiany w praktyce realizacji projektu).
 • Konstrukcja projektu w oparciu o narzędzia informatyczne - MS Project (Interface Ms Project, definiowanie: WBS, nakładu czasu pracy, zasobów, powiązań, czasu, przeciwdziałanie przeciążeniu zasobów, kontrola projektu przy pomocy Ms Project, definiowanie raportów).
 • Zabezpieczenia formalno-prawne w projekcie (zabezpieczenia formalno-prawne umów z podwykonawcami i dostawcami, członkami zespołu, innymi parterami w projekcie).
 • Zarządzanie projektem wg standardów PMI (cykl życia projektu , inicjalizacja projektu, planowanie, realizacja projektu, zarządzanie zmianą w projekcie zgodnie ze standardem PMI).

Metody prowadzenia zajęć

Studia mają charakter warsztatów z prowadzonych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz dedykowanych narzędzi informatycznych np. Ms Project. W ramach studiów realizowany jest projekt, na bazie którego uczestnicy nabywają umiejętności planowania projektu (Struktury Prac, Budżetu, Harmonogramu) a także kontroli jego realizacji. Zajęcia będą realizowane całkowicie w formie zdalnej.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zarządzanie projektem112110
2Planowanie ryzyka w projekcie    171
3Organizacja zaopatrzenia w projekcie  171
4Planowanie i kontrola kosztów  261
 5 Metody oceny rentowności projektu  2143
 6 Marketing projektu

4

4

1
 7 Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem 

6

16

4
8Zarządzanie zmianą w projekcie-81
9Konstrukcja projektu w oparciu o narzędzia informatyczne – MS Project -246
10Zabezpieczenia formalno-prawne w projekcie16-3
11Zarządzanie projektem wg standardów PMI103010
 Razem5313741

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

 • Praca końcowa.
 • 70% obecności na zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Całość studiów jest prowadzona przez osoby posiadające długoletnią praktykę w zakresie doradztwa w obszarze Zarządzania projektem oraz prowadzenia treningów z ww. zagadnień.

Kierownik studiów

dr Marek Kasperek e-mail: marek.kasperek@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 4500 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Interaktywność, praca w grupach, możliwość dyskusji"
 • "Duża ilość zadań do wykonania, ćwiczenia praktyczne, dzielenie się doświadczeniami z biznesu"
 • "Bardzo dobrze wyjaśniony materiał podparty teorią i ćwiczeniami kalkulacyjnymi"
 • "Duże kompetencje wykładowcy, ciekawie prowadzone zajęcia, dużo przykładów, przyjemna forma zajęć, miła atmosfera"

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Zarządzanie projektem" na rok akademicki 2024/25.
Harmonogram może ulec zmianie!

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca