Kierunki w obszarze: Rachunkowość i audyt

Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej

1.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Współcześnie w wielu organizacjach zmiany poprzedzają badania o charakterze audytowym, dlatego istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w tym obszarze. Audyt i kontrola wewnętrzna w...


Liczba godzin: 176 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3950 zł

Business Accounting – CIMA Certification

Business Accounting – CIMA certification – zdobądź prestiżowy CIMA Certificate in Business Accounting i tytuł CertBA

CIMA (Charted Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą...


Liczba godzin: 186 godzin(y)
Czas trwania: 3-4 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Niestacjonarne lub online
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 4300 zł

Controlling

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

„Controlling” stanowi od ponad 15 lat jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych dla kadry menedżerskiej jednostek biznesowych, organizacji finansowych oraz...


Liczba godzin: 176 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3600 zł

Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Filia w Rybniku we współpracy z Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska, stanowią na rynku polskim unikatową...


Liczba godzin: 168 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 6400 zł

Międzynarodowe standardy rachunkowości

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Międzynarodowe standardy rachunkowości” to pragmatyczny kierunek studiów, nastawiony na dostarczenie wiedzy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych i raportowania finansowego według...


Liczba godzin: 160 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3600 zł

Rachunkowość

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia dają kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań,...


Liczba godzin: 246 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3980 zł

Rachunkowość - ścieżka ACCA

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla...


Liczba godzin: 304 godzin(y)
Czas trwania: 3-4 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 7900 zł

Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia są dedykowane osobom planującym pracę w księgowości, osobom już pracującym bez wcześniejszej edukacji rachunkowej oraz kadrze zarządzającej korzystającej z danych z księgowości....


Liczba godzin: 216 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Hybrydowe
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3300 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych cechuje zdecydowanie inna specyfika. Jednostki sfery budżetowej nie są z zasady...


Liczba godzin: 168 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3300 zł

Strategia podatkowa

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia są przeznaczone dla przyszłej i obecnej kadry urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych poprawną...


Liczba godzin: 160 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3800 zł

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Program Studiów podyplomowych ZFP został ukierunkowany na włączenie w procesy poznawcze zagadnień i problemów towarzyszących nowym trendom zarządzania finansami przedsiębiorstw....


Liczba godzin: 168 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 3900 zł