Terminarz rekrutacji 2021/2022

Kandydaci na studia logują się w systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów (IRK), wpłacają opłatę rekrutacyjną oraz dostarczają dokumenty w określonych terminach. 

nabory uzupełniające
- rejestracja w IRK 
- wpłacenie opłaty rekrutacyjnej 
- dostarczenie dokumentów
ogłoszenie wyników rekrutacji
studia stacjonarne I stopnia29 lipca - 13 września14 września
studia stacjonarne II stopnia10 - 23 września 24 września 
nabór główny
rejestracja w IRK i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej ogłoszenie wyników rekrutacjiprzyjmowanie dokumentów*
studia stacjonarne II stopnia studia - MERCURI 

3 - 15 czerwca

16 - 8 września

29 czerwca

24/25 września

7 - 15 czerwca

1 - 31 lipca
1 - 8 września

studia stacjonarne I stopnia3 czerwca - 8 lipca15 lipca16 - 21  lipca
studia stacjonarne II stopnia 3 czerwca - 8 września14 września

1 - 31 lipca

1 - 8  września

* szczegółowy harmonogram przyjmowania dokumentów znajduje się poniżej

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów zagranicznych została zakończona. 
Więcej informacji o rekrutacji dla kandydatów zagranicznych lub z zagranicznym dyplomem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu rekrutacji w szczególnych okolicznościach. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Rozmowy kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia w języku angielskim

Kandydaci na kierunki i specjalności prowadzone w języku angielskim kwalifikowani są na studia na podstawie wyników rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy odbędą się:

  • 9 września 2021 r.  - na kierunek Finance and Accounting for Business oraz specjalność Quantitative Asset and Risk Management
  • 10 września 2021 r. - na kierunek E-commerce
  • 13 września 2021 r.  - na kierunek International Business

O dokładnej godzinie rozmowy kandydaci będą informowani najpóźniej dzień przed datą rozmowy. 

Harmonogram składania dokumentów

Studia I stopnia stacjonarne - nabór uzupełniający

studia w Katowicachstudia w Rybniku 

w dni powszednie:

1 - 13 września

 

10:00 - 18:00

w dni powszednie:

1 - 13 września

 

8:00 - 15:30

sobota

4 września

 

10:00 - 14:00


Studia II stopnia stacjonarne - nabór uzupełniający

studia w Katowicach

w dni powszednie:

10-23 września                  

 

10:00 - 18:00

Program European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

I nabór

3-15 czerwca

logowanie w systemie IRK

7-15 czerwca

przyjmowanie dokumentów w biurze Działu Rekrutacji
w godz. 8:00 - 14:30

22 czerwca

rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli komplet dokumentów

29 czerwca

ogłoszenie wyników pierwszego naboru

II nabór

16 czerwca -

8 września  

logowanie w systemie IRK

1-31 lipca

1-8 września

przyjmowanie dokumentów w CNTI zgodnie z harmonogramem dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

20-24 września

rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli komplet dokumentów

24/25 września         

ogłoszenie wyników drugiego naboru

Miejsce składania dokumentów

Katowice

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (poziom IV)

ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
tel. 32 257 7152, 32 257 7012

Rybnik

Filia w Rybniku
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pok. 1.3
tel. 32 432 9850, 32 432 9851