Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wpłacają opłatę rekrutacyjną:

od 3 czerwca do 8 lipca 2019 roku

Ogłoszenie wyników na studia:

11 lipca 2019 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

od 12 lipca do 17 lipca 2019 roku

szczegółowy harmonogram rekrutacji

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wpłacają opłatę rekrutacyjną

od 3 czerwca do 7 września 2019 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

od 2 lipca do 31 lipca 2019 roku

od 2 września do 7 września 2019 roku

Planowany termin ogłoszenia wyników:

12 września 2019 roku

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na specjalności: Finance and Accounting for International Business oraz Quantitative Asset and Risk Management odbędzie się 6 września 2019 roku.

szczegółowy harmonogram rekrutacji