Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia potrwa
od 3 czerwca do 8 lipca.

W tym okresie kandydaci logują się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, uzupełniają dane i wyniki maturalne oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego. Wymagane dokumenty kandydaci składają w wyznaczonych terminach po zakwalifikowaniu do przyjęcia na wybrany kierunek.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 lipca 2021 roku. 

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia potrwa 
od 3 czerwca do 8 września. 

Kandydaci na studia logują się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, a dokumenty wymagane w procesie rekrutacji muszą złożyć przed zakończeniem rekrutacji i ogłoszeniem wyników. Brak dokumentów równa się z nieprzyjęciem na studia.

Ogłoszenie wyników rekrutacji będzie miało miejsce 14 września 2021 roku.

 

W przypadku kierunków i specjalności anglojęzycznych przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Dokładne terminy rozmów zostaną podane w późniejszym terminie.

Rekrutacja na Program European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) 

odbywa się w dwóch turach: od 3 do 25 czerwca oraz od 26czerwca do 8 września. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne po spełnieniu wymogów formalnych. Szczegółowe informacje o terminach rekrutacji znajdują się w tabeli poniżej.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów zagranicznych oraz Polaków posiadających zagraniczne wykształcenie została uruchomiona w systemie Dream Apply.

Rekrutacja na studia potrwa:

  • do 30 czerwca 2021 r. dla kandydatów spoza Europy
  • do 31 lipca 2021 r. dla kandydatów z Europy

Więcej informacji o rekrutacji dla kandydatów zagranicznych lub z zagranicznym dyplomem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu rekrutacji w szczególnych okolicznościach. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Harmonogram składania dokumentów

Studia I stopnia stacjonarne

studia w Katowicachstudia w Rybniku 

w dni powszednie:

16-21 lipca 

 

10:00 - 18:00

w dni powszednie:

16-21 lipca 

 

8:00 - 15:30

sobota

17 lipca

 

10:00 - 14:00

sobota

17 lipca

 

10:00 - 14:00

Studia II stopnia stacjonarne

studia w Katowicach

w dni powszednie:

1-15 lipca

16-21 lipca

22-30 lipca

1-8 września                  

 

10:00 - 17:00

10:00 - 18:00

10:00 - 17:00

10:00 - 18:00

sobota:

17 lipca

31 lipca

4 września

 

10:00 - 14:00

Program European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

I nabór

3-25 czerwca

logowanie w systemie IRK

7-25 czerwca

przyjmowanie dokumentów w biurze Działu Rekrutacji
w godz. 8:00 - 14:30

5-9 lipca

rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli komplet dokumentów

12-16 lipca

ogłoszenie wyników pierwszego naboru

II nabór

26 czerwca -

8 września  

logowanie w systemie IRK

1-31 lipca

1-8 września

przyjmowanie dokumentów w CNTI zgodnie z harmonogramem dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

20-24 września

rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli komplet dokumentów

24/25 września         

ogłoszenie wyników drugiego naboru

Miejsce składania dokumentów

Katowice

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (poziom IV)

ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice tel. 32 257 71 52, 32 257 70 12

Rybnik

Filia w Rybniku
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pok. 1.3
tel. 32 432 9850, 32 432 9851