Przejdź do menu Przejdź do treści

Finaliści i laureaci olimpiad

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia pierwszego stopnia na dowolny kierunek, w ramach limitów miejsc na podstawie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz oryginału dokumentu wydanego przez Komitet Główny danej olimpiady.

Z tych uprawnień kandydat może skorzystać w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub roku następnym, bez względu na rok uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

Kandydaci z powyższym tytułem, aby wziąć udział w procesie rekrutacji, muszą dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i wskazać wyniki zarówno z egzaminu maturalnego, jak również wybrać tylko jedną olimpiadę, w której uzyskali tytuł laureata lub finalisty.

Laureaci i finaliści olimpiad w procesie rekrutacji uzyskują 200 punktów rekrutacyjnych.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad:

 1. Olimpiada Języka Francuskiego
 2. Olimpiada Języka Białoruskiego
 3. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 4. Olimpiada Języka Niemieckiego
 5. Olimpiada Języka Angielskiego
 6. Olimpiada Biologiczna
 7. Olimpiada Języka Łacińskiego
 8. Olimpiada Chemiczna
 9. Olimpiada Filozoficzna
 10. Olimpiada Geograficzna
 11. Olimpiada Fizyczna
 12. Olimpiada Artystyczna
 13. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 14. Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 15. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 16. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 17. Olimpiada Matematyczna
 18. Olimpiada Informatyczna
 19. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 20. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 21. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 22. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
 23. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 24. Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna
 25. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 26. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży
 27. Olimpiada Wiedzy o Turystyce
 28. Olimpiada Statystyczna
 29. Olimpiada Techniki Samochodowej
 30. Turniej Budowlany „Złota Kielnia”
 31. Ogólnopolski Turniej na najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
 32. Ogólnopolski Turniej na najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
 33. Olimpiada Wiedzy Górniczej : "O Złotą Lampkę"
 34. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 35. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
 36. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich
 37. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
 38. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz
 39. Ogólnopolska Olimpiada “Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”
 40. Olimpiada “Buduj z Pasją”
 41. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego
 42. Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki
 43. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej
 44. Ogólnopolski Turniej Kucharski
 45. Olimpiada Wiedzy o Finansach “Finansomania”
 46. Olimpiada Przedsiębiorczości
 47. Olimpiada Innowacji Technicznych w elektronice i mechatronice
 48. Olimpiada Innowacji Technicznych w telekomunikacji i informatyce
 49. Olimpiada Innowacji Technicznych w mechanice
 50. Olimpiada Innowacji Technicznych w ochronie środowiska
 51. Olimpiada Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON
 52. Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO
 53. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA
 54. Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA
 55. Olimpiada Wiedzy Technicznej
 56. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 57. Olimpiada Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju
 58. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich
 59. Olimpiada Umiejętności Hotelarskich  
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca