Przejdź do menu Przejdź do treści

Kurs językowy: Język angielski w biznesie A2/B1 - Business English A2/B1

Czas trwania

100 godzin dydaktycznych

Opis kursu

Kurs obejmuje terminologię i słownictwo z różnych dziedzin biznesu oraz komponent komunikacyjny (emailing, meetings, presenting, socialising, negotiating).

Kurs podzielono na 13 modułów – 8 modułów tematycznych (praca i rozwój zawodowy, rodzaje przedsiębiorstw, marketing i sprzedaż, zakładanie własnej firmy, planowanie, zarządzanie, stres i sytuacje konfliktowe w pracy, opis oferowanego produktu) oraz 5 modułów z zakresu tzw. business communication skills, czyli umiejętności komunikacyjnych (korespondencja elektroniczna, spotkania, prezentacje, negocjacje, podejmowanie klientów i spotkania towarzyskie z partnerami biznesowymi).

Adresaci

  • osoby dorosłe,
  • wymagany poziom wyjściowy znajomości języka ogólnego: A2 elementary (podstawowy) lub B1 pre-intermediate (średnio-zaawansowany niższy) - weryfikowany testem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w formie online.

Uwaga! Istnieje możliwość zolwnienia z testu kwalifikacyjnego dla kandydatów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego. Skan certyfikatu należy umieścić w systemie rekrutacyjnym IRK2 w zgłoszeniu rekritacyjnym w pozycji Certyfiakt językowy.

Cel kształcenia

  • nabycie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w kontekście biznesowym;
  • poznanie terminologii związanej z branżą biznesu oraz struktur gramatycznych pozwalających na formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych

Program kursu

Lp.Program
1.Careers    
2.Companies
3.Marketing and selling 
4.New Business
5.Planning
6.Managing people
7.Dealing with conflict and stress at work
8.Products
9.Business Emails
10.Taking part in meetings
11.Presenting
12.Socialising in business
13.Negotiating

Lektor

mgr Urszula Pierzchała

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia angielska (Uniwersytet Śląski) oraz studiów podyplomowych na kierunku public relations. Nauczyciel akademicki z dużym doświadczeniem, prowadzi zajęcia z języka angielskiego w biznesie. Wyróżniona zespołową nagrodą Rektora III stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne na rzecz Centrum Języków Obcych. Przez wiele lat prowadziła kursy przygotowujące do międzynarodowego egzaminu LCCI English For Business, odpowiadała za opracowanie szczegółowych programów szkoleniowych dla słuchaczy oraz brała udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów dla pracowników firm. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez wiodące instytucje międzynarodowe takie jak:  IATEFL, British Council Pearson, Macmillan, Cambridge i Oxford.

Cena kursu

28zł / godz brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w kursie,

- materiały szkoleniowe,

- opiekę merytoryczną lektora w czasie trwania kursu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego). 

Płatności

Płatności za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach (wyboru fromy płatności dokonuje się w systemie rekrutacyjnym).
Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na kurs.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest online, w formie ćwiczeń. 

Liczba uczestników

Niewielkie grupy - około 10 osób.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. 

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałki, wtorki i środy) w godzinach od 18:00 do 19:30 (2x45 min).

Rejestracja

Rekrutacja na kursy językowe rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 roku i prowadzona jest całkowicie online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2.

Podstawą kwalifikacji kandydata na kurs językowy jest:

  • utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, 
  • wypełnienie formularza osobowego (wszelkich obligatoryjnych danych),
  • zapisanie się na wybrany kurs językowy (wybierając przy tym  formę płatności i uzupełniając zgody marketingowe).

Uwaga! W przypadku rejestracji na kursy językowe na poziomie A2 lub wyższym (na których poziom znajomości języka przez kandydata weryfikowany jest testem kwalifikacyjnym) kandydat posiadający certyfikat znajomości tego języka może załączyć go w systemie IRK2 w zakładce "Dokument potwierdzający znajomość języka obcego". Certyfikat może być podstawą "zwolnienia" kandydata z testu kwalifikacyjnego. 

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3