Przejdź do menu Przejdź do treści

Kurs językowy: Język angielski w biznesie B2/B2+ - Business English B2/B2+

Czas trwania

100 godzin dydaktycznych

Opis kursu

Kurs obejmuje terminologię i słownictwo z różnych dziedzin biznesu oraz komponent komunikacyjny (emailing, meetings, presenting, negotiating, socialising with business partners).

Kurs podzielono na 13 modułów – 8 modułów tematycznych (praca: szczeble i etapy kariery zawodowej, standardy jakości, zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem pracowników, marketing i sprzedaż, zakładanie własnej firmy, finanse przedsiębiorstwa, etyka w biznesie i aspekty prawne) oraz 5 modułów z zakresu tzw. business communication skills, czyli umiejętności komunikacyjnych (korespondencja elektroniczna, spotkania, podejmowanie klientów, prezentacje, negocjacje).

Adresaci

  • osoby dorosłe,
  • wymagany poziom wyjściowy znajomości języka ogólnego: B2 intermediate (średniozaawansowany) lub B2+ upper-intermediate (średniozaawansowany wyższy) - weryfikowany testem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w formie online.

Uwaga! Istnieje możliwość zolwnienia z testu kwalifikacyjnego dla kandydatów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego. Skan certyfikatu należy umieścić w systemie rekrutacyjnym IRK2 w zgłoszeniu rekritacyjnym w pozycji Certyfiakt językowy.

Cel kształcenia

  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w kontekście biznesowym;
  • poznanie i/lub pogłębienie znajomości terminologii związanej z branżą biznesu oraz utrwalenie struktur gramatycznych pozwalających na swobodne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych 

Program kursu

Lp.Program
1.Careers    
2.Companies
3.Marketing and selling 
4.New Business
5.Managing people and projects  
6.Quality
7.Financial control
8.Corporate ethics
9.Business Emails
10.Meetings
11.Presenting
12.Socialising in business
13.Negotiating

Lektorzy

mgr Beata Malik-Kozłowska

Doświadczona wykładowczyni, filolog, trener umiejętności miękkich i absolwentka MBA. Pełni funkcję liderki zespołu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest współautorką artykułów naukowych z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości publikowanych na międzynarodowych konferencjach. Jest także facylitatorką serii międzynarodowych szkoleń online, promujących nauczanie oparte na eksperymentach oraz wykorzystywanie nowych narzędzi AI w szkolnictwie wyższym. Jako entuzjastka podejścia projektowego w nauczaniu (PBL), w swojej pracy ze studentami koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacji i pracy w grupach.

mgr Magdalena Kiermasz

Lektor języka angielskiego w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

 

Cena kursu

28zł / godz brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w kursie,

- materiały szkoleniowe,

- opiekę merytoryczną lektora w czasie trwania kursu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego).

Płatności

Płatności za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach (wyboru fromy płatności dokonuje się w systemie rekrutacyjnym).
Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na kurs.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest online, w formie ćwiczeń. 

Liczba uczestników

Niewielkie grupy - około 10 osób.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. 

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i środy) w godzinach od 16:00 do 18:15 (3x45 min).

Rejestracja

Rekrutacja na kursy językowe rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 roku i prowadzona jest całkowicie online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2.

Podstawą kwalifikacji kandydata na kurs językowy jest:

  • utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, 
  • wypełnienie formularza osobowego (wszelkich obligatoryjnych danych),
  • zapisanie się na wybrany kurs językowy (wybierając przy tym  formę płatności i uzupełniając zgody marketingowe).

Uwaga! W przypadku rejestracji na kursy językowe na poziomie A2 lub wyższym (na których poziom znajomości języka przez kandydata weryfikowany jest testem kwalifikacyjnym) kandydat posiadający certyfikat znajomości tego języka może załączyć go w systemie IRK2 w zakładce "Dokument potwierdzający znajomość języka obcego". Certyfikat może być podstawą "zwolnienia" kandydata z testu kwalifikacyjnego. 

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3