Przejdź do menu Przejdź do treści

Kurs językowy: Język angielski w finansach B2/B2+ - English for Finance B2/B2+

Czas trwania

60 godzin dydaktycznych

Opis kursu

Kurs obejmuje przekrój tematyki finansowej w języku angielskim oraz komponent komunikacyjny (emailing, meetings, presenting).

Kurs podzielono na 9 modułów – 6 modułów tematycznych (księgowość i rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, ryzyko – ocena i sposoby ograniczania, podatki i optymalizacja podatkowa, bankowość, utrata płynności finansowej i upadłość firm) oraz 3 moduły z zakresu tzw. business communication skills, czyli umiejętności komunikacyjnych (korespondencja elektroniczna, spotkania, prezentacje).

Adresaci

  • osoby dorosłe,
  • wymagany poziom wyjściowy znajomości języka ogólnego: B2 intermediate (średniozaawansowany) lub B2+ upper-intermediate (średniozaawansowany wyższy) - weryfikowany testem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w formie online.

Uwaga! Istnieje możliwość zolwnienia z testu kwalifikacyjnego dla kandydatów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego. Skan certyfikatu należy umieścić w systemie rekrutacyjnym IRK2 w zgłoszeniu rekritacyjnym w pozycji Certyfiakt językowy.

Cel kształcenia

  • udoskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w kontekście finansowym;
  • rozwinięcie znajomości słownictwa w wymienionej poniżej tematyce oraz struktur gramatycznych pozwalających na swobodne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych

Program kursu

Lp.Program
1.Accounting and auditing      
2.Financial reporting     
3.Taxation     
4.Banking
5.Risk assessment     
6.Bankruptcy and insolvency     
7.Emailing in finance    
8.Taking part in meetings    
9.Presenting

Lektor

dr Jolanta Łącka

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo; absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia angielska oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Integracja Europejska i Podyplomowe Studium Menedżerskie. Ekspert Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Nauczyciel akademicki z dużym doświadczeniem, kierownik Centrum Języków Obcych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: język angielski dla celów biznesowych oraz komunikacja w biznesie. Autorka publikacji z dziedziny dydaktyki języków specjalistycznych, komunikacji w biznesie, analizy dyskursu, języka perswazji i ewaluacji.

Cena kursu

30zł / godz brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w kursie,

- materiały szkoleniowe,

- opiekę merytoryczną lektora w czasie trwania kursu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego).

Płatności

Płatności za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach (wyboru fromy płatności dokonuje się w systemie rekrutacyjnym).
Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na kurs.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest online, w formie ćwiczeń. 

Liczba uczestników

Niewielkie grupy - około 10 osób.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. 

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i środy) w godzinach od 16:00 do 18:15 (3x45 min).
Planowana jest wakacyjna przerwa (lipiec i sierpień).

Rejestracja

Rekrutacja na kursy językowe rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 roku i prowadzona jest całkowicie online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2.

Podstawą kwalifikacji kandydata na kurs językowy jest:

  • utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, 
  • wypełnienie formularza osobowego (wszelkich obligatoryjnych danych),
  • zapisanie się na wybrany kurs językowy (wybierając przy tym  formę płatności i uzupełniając zgody marketingowe).

Uwaga! W przypadku rejestracji na kursy językowe na poziomie A2 lub wyższym (na których poziom znajomości języka przez kandydata weryfikowany jest testem kwalifikacyjnym) kandydat posiadający certyfikat znajomości tego języka może załączyć go w systemie IRK2 w zakładce "Dokument potwierdzający znajomość języka obcego". Certyfikat może być podstawą "zwolnienia" kandydata z testu kwalifikacyjnego. 

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3