Przejdź do menu Przejdź do treści

Kurs językowy: Język chiński A2

Czas trwania

100 godzin dydaktycznych

Opis kursu

Kurs obejmuje naukę komunikacji w mowie i piśmie z języka chińskiego na poziomie A2 wraz z poznanie podstawowych zagadnień z zakresu kultury Chin i obyczajowości Chińczyków.

Kurs podzielono na 7 modułów – 5 modułów praktycznych (wstęp do języka chińskiego: fonetyka języka chińskiego, pisanie znaków chińskich, gramatyka języka chińskiego, konwersacje w języku chińskim oraz słuchanie w języku chińskim) oraz 2 modułów z zakresu wiedzy o kulturze Chin oraz chińskim savoire vivre handlowym, które umożliwiają skuteczną komunikację na poziomie A2 oraz zgłębienie wiedzy z szeroko pojętej kultury Chin.

Adresaci

  • osoby dorosłe,
  • wymagana znajomość języka chińskiego na poziomie A1 - poziom weryfikowany testem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w formie online.

Uwaga! Istnieje możliwość zolwnienia z testu kwalifikacyjnego dla kandydatów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość chińskiego. Skan certyfikatu należy umieścić w systemie rekrutacyjnym IRK2 w zgłoszeniu rekritacyjnym w pozycji Certyfiakt językowy.

Cel kształcenia

  • udoskonalenie umiejętności komunikowania się w języku chińskim na poziomie podstawowym;
  • rozwinięcie znajomości słownictwa wykorzystywanego w codziennej komunikacji oraz struktur gramatycznych pozwalających na swobodne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na poziomie podstawowym właściwym dla poziomu A2

Program kursu

Lp.Program
1.Wstęp do języka chińskiego: Fonetyka języka chińskiego 
2.Pisanie znaków chińskich
3.Gramatyka języka chińskiego   
4.Konwersacje w języku chińskim    
5.Słuchanie w języku chińskim  
6.Chiński savoir vivre handlowy    
7.Kultura Chin    

Lektor

dr Katarzyna Bańka-Orłowska

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim, programu tłumaczeniowego z językiem chińskim. Wykładowca języka chińskiego z 10-cioletnim stażem. W latach 2007-2016 uzyskała liczne stypendia naukowe ufundowane przez Ambasadę Chińską, Instytut Konfucjusza i chińską rządową instytucję HANBAN. W kwietniu 2010 roku uzyskała  II miejsce w 9tym Ogólnopolskim Konkursie z Języka Chińskiego ‘Chinese Bridge’. W 2011 roku była  finalistką ogólnopolskiego konkursu znajomości języka chińskiego.

W 2018 roku uzyskała tytuł doktora z dziedziny językoznawstwa (“Specyfika języka chińskiego i jej wpływ na przyswajanie tego języka w mowie i piśmie przez początkujących studentów polskich”- praca doktorska napisana po angielsku i chińsku) co nadal jest jej obszarem zainteresowań. Wzięła udział w ponad 50 konferencjach w kraju i za granicą. W swojej działalności naukowej wykazuje bardzo dużą aktywność, publikując zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach. Jest pionierką w dziedzinie rozpowszechniania języka chińskiego w Polsce na różnych szczeblach edukacji. W 2016 stworzyła, pierwszy w Polsce, autorski program nauczania języka chińskiego jako przedmiotu wchodzącego w skład średniej ocen w liceum ogólnokształcącym. Obecnie na tej podstawie powstaje coraz więcej klas w szkołach publicznych z ofertą nauczania języka chińskiego. 

Przygotowuje uczniów do międzynarodowego egzaminu znajomości języka chińskiego HSK na różnych poziomach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno indywidualnych,  grupowych, jak i kursów dla pracowników firm, które współpracują bądź planują współpracować z Chinami.

Cena kursu

32zł / godz brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w kursie,

- materiały szkoleniowe,

- opiekę merytoryczną lektora w czasie trwania kursu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego).

Płatności

Płatności za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach (wyboru fromy płatności dokonuje się w systemie rekrutacyjnym).
Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na kurs.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest online, w formie ćwiczeń. 

Liczba uczestników

Niewielkie grupy - około 10 osób.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. 

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu (wtorek) w godzinach od 16:00 do 19:00 (4x45 min).

Rejestracja

Rekrutacja na kursy językowe rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 roku i prowadzona jest całkowicie online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2.

Podstawą kwalifikacji kandydata na kurs językowy jest:

  • utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, 
  • wypełnienie formularza osobowego (wszelkich obligatoryjnych danych),
  • zapisanie się na wybrany kurs językowy (wybierając przy tym  formę płatności i uzupełniając zgody marketingowe).

Uwaga! W przypadku rejestracji na kursy językowe na poziomie A2 lub wyższym (na których poziom znajomości języka przez kandydata weryfikowany jest testem kwalifikacyjnym) kandydat posiadający certyfikat znajomości tego języka może załączyć go w systemie IRK2 w zakładce "Dokument potwierdzający znajomość języka obcego". Certyfikat może być podstawą "zwolnienia" kandydata z testu kwalifikacyjnego. 

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3