Przejdź do menu Przejdź do treści

Język hiszpański z elementami języka biznesu A2

Czas trwania

100 godzin dydaktycznych

Opis kursu

Kurs obejmuje tematykę ogólną oraz elementy języka biznesu.

Kurs podzielono na 11 modułów, na które przewidziano od 6 do 10 godzin lekcyjnych: „W miejscu pracy”, „W drodze”, „Na uroczystości”, „Na spotkaniu”, „W podróży służbowej”, „We własnej firmie”, „W nowej pracy”, „Na targach”, „Na odległość”, „Na mieście”, „W Hiszpanii jak u siebie”. 

Adresaci

  • osoby dorosłe,
  • wymagana wcześniejsza znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1 (początkujący) - poziom weryfikowany testem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w formie online.  

Uwaga! Istnieje możliwość zolwnienia z testu kwalifikacyjnego dla kandydatów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego. Skan certyfikatu należy umieścić w systemie rekrutacyjnym IRK2 w zgłoszeniu rekritacyjnym w pozycji Certyfiakt językowy.

Cel kształcenia

  • kształcenie umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim w kontekście ogólnym i biznesowym na poziomie A2;
  • rozwinięcie znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych pozwalających na formułowanie zrozumiałych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Program kursu

Lp.Program
1.W miejscu pracy    
2.W drodze    
3.Na uroczystości
4.Na spotkaniu  
5.W podróży służbowej  
6.We własnej firmie  
7.W nowej pracy
8.Na targach Na targach  
9.Na odległość Na odległość
10.Na mieście Na mieście
11.W Hiszpanii jak u siebie W Hiszpanii jak u siebie  

Lektor

mgr Grażyna Iskra-Orlak

Absolwentka filologii w zakresie języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiowała na Uniwersytecie w Granadzie na Wydziale Filologicznym, Tłumaczeniowym, Zarządzania oraz Ekonomii. W ramach stypendium uczestniczyła w kursach doskonalących, m.in. na Uniwersytecie Międzynarodowym Menéndez Pelayo w Santander, a jako stypendystka hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji w Centrum Języków Współczesnych w Granadzie. Brała udział w licznych szkoleniach prowadzonych przez wybitnych ekspertów nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego, organizowanych przez Biuro Radcy d/s Edukacji Ambasady Hiszpanii, jak i przez Instytut Cervantesa. Ukończyła kurs języka hiszpańskiego w biznesie. Od 2001 roku prowadziła kursy języka ogólnego na wszystkich poziomach zaawansowania, pracowała jako egzaminator TELC na poziomach A1-B2, przygotowywała kursantów do egzaminów DELE A1-C1. Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem kursów dla klienta biznesowego w zakresie języka ogólnego, języka biznesu,  obsługi klienta z różnych krajów hiszpańskojęzycznych.

Cena kursu

28 zł / godz brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w kursie,

- materiały szkoleniowe,

- opiekę merytoryczną lektora w czasie trwania kursu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego).

Płatności

Płatności za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach (wyboru fromy płatności dokonuje się w systemie rekrutacyjnym).
Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na kurs.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest online, w formie ćwiczeń. 

Liczba uczestników

Niewielkie grupy - około 10 osób.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. 

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i środy) w godzinach od 18:00 do 20:15 (3x45 min).
Planowana jest wakacyjna przerwa.

Rejestracja

Rekrutacja na kursy językowe rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 roku i prowadzona jest całkowicie online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2.

Podstawą kwalifikacji kandydata na kurs językowy jest:

  • utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, 
  • wypełnienie formularza osobowego (wszelkich obligatoryjnych danych),
  • zapisanie się na wybrany kurs językowy (wybierając przy tym  formę płatności i uzupełniając zgody marketingowe).

Uwaga! W przypadku rejestracji na kursy językowe na poziomie A2 lub wyższym (na których poziom znajomości języka przez kandydata weryfikowany jest testem kwalifikacyjnym) kandydat posiadający certyfikat znajomości tego języka może załączyć go w systemie IRK2 w zakładce "Dokument potwierdzający znajomość języka obcego". Certyfikat może być podstawą "zwolnienia" kandydata z testu kwalifikacyjnego. 

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3