Przejdź do menu Przejdź do treści

Kurs językowy: Język niemiecki w biznesie A2+/B1

Czas trwania

60 godzin dydaktycznych

Opis kursu

Kurs obejmuje przekrój tematyki związanej z firmą i pracą zawodową.

Kurs podzielono na 10 modułów tematycznych obejmujących m. in. następujące zagadnienia: komunikowanie się w miejscu pracy, struktura firmy, kariera zawodowa, czas pracy, charakterystyka miejsca pracy, wynagrodzenie, korespondencja biznesowa i prowadzenie rozmów telefonicznych, nowe technologie.

Adresaci

  • osoby dorosłe,
  • wymagana wcześniejsza znajomość języka ogólnego na poziomie A2+ (podstawowy wyższy) - poziom weryfikowany testem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w formie online.  

Uwaga! Istnieje możliwość zolwnienia z testu kwalifikacyjnego dla kandydatów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego. Skan certyfikatu należy umieścić w systemie rekrutacyjnym IRK2 w zgłoszeniu rekritacyjnym w pozycji Certyfiakt językowy.

Cel kształcenia

  • doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim w kontekście biznesowym;
  • rozwinięcie znajomości słownictwa w wymienionej poniżej tematyce oraz struktur gramatycznych pozwalających na swobodne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Program kursu

Lp.Program
1.

Kommunikation im Beruf

2.Firmenstruktur 
3.Berufliche Stationen
4.Arbeitsorte und Arbeitszeiten
5.Ein neuer Arbeitsplatz  
6.Der Arbeitsalltag 
7.Termine
8.Aufträge
9.Digitale Kommunikation  
10.Löhne und Gehälter

Lektorzy

mgr Marzena Myszka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia germańska, semestralny pobyt na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Erfurcie, roczny pobyt stypendialny na Uniwersytecie w Wuppertalu, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Przedsiębiorczość i Zarządzanie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia z języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania, w tym języka niemieckiego dla celów biznesowych. Uczestniczka kursów z zakresu języka biznesu i prawniczego oraz szkoleń rozwijających kompetencje dydaktyczne organizowanych w Polsce i Niemczech. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych dla firm jak również związane z tłumaczeniem przysięgłym dokumentów.

mgr Bożena Placek

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Śląskim. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej ze studentami i  dorosłymi kursantami prowadząc zajęcia z języka ogólnego i biznesowego  na różnych poziomach znajomości języka niemieckiego. Jest również egzaminatorem Instytutu Goethego dla poziomów A1-C1. W swojej pracy dydaktycznej stosuje różnorodne innowacyjne techniki i metody oraz narzędzia Web 4.0. Brała udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących, seminariach i konferencjach.

Posiada również wieloletnie doświadczenie translatorskie w zakresie języka niemieckiego.  Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne dla różnych firm i instytucji oraz osób prywatnych.

Cena kursu

30zł / godz brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w kursie,

- materiały szkoleniowe,

- opiekę merytoryczną lektora w czasie trwania kursu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego).

Płatności

Płatności za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach (wyboru fromy płatności dokonuje się w systemie rekrutacyjnym).
Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na kurs.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest online, w formie ćwiczeń. 

Liczba uczestników

Niewielkie grupy - około 10 osób.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. 

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu:

  • do 23 maja: poniedziałki i wtorki - w godzinach od 17:00 do 19:15 (3x45 min),
  • po 23 maja: poniedziałki i czwartki - w godzinach 17:00 do 19:15 (3x45 min).

Rejestracja

Rekrutacja na kursy językowe rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 roku i prowadzona jest całkowicie online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2.

Podstawą kwalifikacji kandydata na kurs językowy jest:

  • utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, 
  • wypełnienie formularza osobowego (wszelkich obligatoryjnych danych),
  • zapisanie się na wybrany kurs językowy (wybierając przy tym  formę płatności i uzupełniając zgody marketingowe).

Uwaga! W przypadku rejestracji na kursy językowe na poziomie A2 lub wyższym (na których poziom znajomości języka przez kandydata weryfikowany jest testem kwalifikacyjnym) kandydat posiadający certyfikat znajomości tego języka może załączyć go w systemie IRK2 w zakładce "Dokument potwierdzający znajomość języka obcego". Certyfikat może być podstawą "zwolnienia" kandydata z testu kwalifikacyjnego. 

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3