Przejdź do menu Przejdź do treści

Język rosyjski z elementami języka biznesu A2

Czas trwania

100 godzin dydaktycznych

Opis kursu

Kurs podzielono na 9 modułów stanowiących połączenia zagadnień leksykalnych i gramatycznych na poziomie A2. Tematyka kursu obejmuje utrwalenie i rozwinięcie wiedzy z zakresu j. rosyjskiego nabytej na wcześniejszym etapie nauki oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawami rosyjskiego języka biznesu. Szeroki przekrój tematów pozwoli na nabycie kompleksowej wiedzy i równomierny rozwój 4 podstawowych kompetencji językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

Adresaci

  • osoby dorosłe,
  • wymagana wcześniejsza znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1/A1+ - poziom weryfikowany testem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w formie online.

Uwaga! Istnieje możliwość zolwnienia z testu kwalifikacyjnego dla kandydatów posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego. Skan certyfikatu należy umieścić w systemie rekrutacyjnym IRK2 w zgłoszeniu rekritacyjnym w pozycji Certyfiakt językowy.

Cel kształcenia

  • udoskonalenie umiejętności komunikowania się w języku rosyjskim w typowych sytuacjach życia codziennego, tak w sferze prywatnej, jak i w sferze zawodowej.     

Program kursu

Lp.Program
1.

Relacje międzyludzkie

2.Praca zawodowa  
3.Podróż
4.Kontakty nieformalne 
5.Komunikacja z otoczeniem
6.Usługi
7.Kultura Rosji i krajów rosyjskojęzycznych
8.Uwarunkowania gospodarcze i polityczne
9.Podstawy korespondencji biznesowej

Lektor

dr Bartłomiej Kopczacki

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo; absolwent studiów magisterskich na kierunku język rosyjski - program tłumaczeniowy na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Przygotowanie Pedagogiczne i Andragogika. Posiada certyfikaty potwierdzające znajomość rosyjskiego języka ogólnego i rosyjskiego języka biznesu uzyskane w Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie. Od kilku lat prowadzi zajęcia z języka rosyjskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (poziomy A1-C1). W nauczaniu preferuje podejście praktyczne, ukierunkowane na indywidualne potrzeby uczącego się.

Cena kursu

32zł / godz brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w kursie,

- materiały szkoleniowe,

- opiekę merytoryczną lektora w czasie trwania kursu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego).

Płatności

Płatności za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach (wyboru fromy płatności dokonuje się w systemie rekrutacyjnym).
Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na kurs.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest online, w formie ćwiczeń. 

Liczba uczestników

Niewielkie grupy - około 10 osób.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. 

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu:

  • poniedziałki: w godzinach od 16:00 do 19:00 (4x45 min),
  • czwartki: w godzinach od 15:00 do 18:00 (4x45 min).

Rejestracja

Rekrutacja na kursy językowe rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 roku i prowadzona jest całkowicie online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2.

Podstawą kwalifikacji kandydata na kurs językowy jest:

  • utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, 
  • wypełnienie formularza osobowego (wszelkich obligatoryjnych danych),
  • zapisanie się na wybrany kurs językowy (wybierając przy tym  formę płatności i uzupełniając zgody marketingowe).

Uwaga! W przypadku rejestracji na kursy językowe na poziomie A2 lub wyższym (na których poziom znajomości języka przez kandydata weryfikowany jest testem kwalifikacyjnym) kandydat posiadający certyfikat znajomości tego języka może załączyć go w systemie IRK2 w zakładce "Dokument potwierdzający znajomość języka obcego". Certyfikat może być podstawą "zwolnienia" kandydata z testu kwalifikacyjnego. 

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3